Den osynliga sidan (del 1)

Jag skulle lura in er i samma fälla som många troende tycks ha fastnat i om jag skulle förpassa allt som handlar om gott och ont enbart till människor.

Vi har 66 olika böcker i bibeln, och av dessa finns änglar nämnda i 60. Ändå får vi så lite kunskap om dessa himlaväsen. Många har upplevelser av dem och många anar, men kyrkan är tyst!

Kan man uppleva Gud och änglar, som på bibelns tid?

När jag gick på universitetet fanns det en docent som hette Gunnar Hillerdal och han ville få lite mer belagt hur svenska folket förhöll sig till sådana upplevelser. För att förenkla faktainhämtandet satte han in en annons i pressen där docent Hillerdal uppmanade  allmänheten att skriva och berätta ifall de hade drömt om Gud, Jesus eller änglar. Han fick tvåhundrafemtiosex svar. Han ville undersöka om Gud kunde tala i en dröm, om det fortfarande förekom att människor fick uppleva Guds ledning i drömmar, såsom det skedde i Bibelns berättelser. Att så är fallet är brevskrivarna själva övertygade om. Hillerdal presenterar relevanta delar av breven och avslutar sin bok som fick namnet (”I en dröm om natten” och kom ut på Proprius förlag 1982)  med några religionshistoriska och psykologiska reflexioner.

En annan bok, med samma tema och samma arbetsmetod resulterade i en bok av Hillerdal & Berndt Gustavsson på Verbum 1978. Den hette ”De såg och hörde Jesus”.

Ett sentida vittne om Jesu synlighet är Göran Greider som jag hörde berätta om sin upplevelse i radio för något år sedan.

”Han hade änglavakt”

Hur ofta använder vi inte det uttrycket, men vad menar vi? ”Bara ett talesätt”? Jag tror det. Men det kanske är så konkret?

I vilket fall…

…förutsätter bibeln att det är så, och  det betyder i praktiken att en del av Guds skapelse finns i den osynliga världen. När Jesus skulle arresteras inför korsfästelsen drog en av lärljungarna sitt svärd…(Matt 26:51-54)

En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. Då sade Jesus till honom: ”Stick ditt svärd i skidan! Ty alla som drar svärd skall dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min Fader att han nu sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas, som säger att detta måste ske?”

I vilket fall tror jag inte att Jesus avsåg detta som ett filosofiskt uttalande. Det var liksom inte läge för det!

Till slut: Det finns mycket mer att berätta här, den som är nyfiken får återkomma!

Published in: on 8 januari, 2010 at 17:07  Kommentera  

Människan och ondskans väsen

Följande artikel, ”Djungelflickan på väg att bli människahttp://www.aftonbladet.se/nyheter/article6371306.ab  Visar på en viktig sak. Djuret inom oss kan mycket lätt framträda.

Det finns många exempel på liknande händelser. Åtminstone några är verifierade. Artikeln visar på ett mycket klargörande sätt hur tunn fernissan är, som ger oss det vi kallar mänskligt beteende. Det som verkar återstå när detta klätts av oss är djuret människan. Jag säger inte att ”djungelflickan” är ond. Jag vill bara visa på hur tunt skalet är som gör oss till sanna människor. Bibeln skriver också om detta på flera ställen. Ett är:2 Petr 2:12, där den onda människan omtalas.

Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under.

Jag har nämnt om det tidigare: I Matteus 24:12 berättar Jesus om tiden inför hans återkomst: ”Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.” Globalt! Hos de flesta individer. ”Ska jag ta vara på min bror?”, som Kain sa.

När vårt djuriska ego inte längre blir tillfredsställt, börjar det ta för sig. Hur många kan lämna sin cykel olåst på stan? Upp med en hand! 4- åringar kidnappas för att utnyttjas sexuellt, ja, ni kan säkert finna exempelt själva! Ondskan handlar om egots tillfredsställelse på andras bekostnad.

Ingen kan älska mer än att han ger sitt liv för sina vänner”, säger Jesus.

Kärlekslösheten är ondskans banér. 20 personer kan gå förbi en människa som blir misshandlad till döds, utan att ens vända sig om. Likgiltighet är ocskå ondska. Så länge inte jag drabbas…

Nästan alla företeelser som vi kan sätta -ism bakom har ondskans drag i större eller mindre omfattning. Egoism, facism, kapitalism, nazism… tänk vidare själva.

Illa är det när egoismen lever sitt liv i den enskilda människan, etter värre blir det när den hamnar i den lagstiftande församlingen. Då får vi ett samhälle byggt på egoism och förledda människor!

Jag är övertygad om att de människor som röstade in Hitler i topposition trodde sig göra detta för en god sak. Han betraktas fortfarande till stora delar som den förlorade hjälten i Österrike….

Kom alltså inte och tala om människans inneboende godhet!

Published in: on 8 januari, 2010 at 11:42  Comments (2)  
%d bloggare gillar detta: