Den osynliga sidan (del 3)

Enligt kristen tro (och bibeln) finns det två sidor på den osynliga sidan också! Många människor vill inte tro på Gud för att så mycket ont händer, men vad handlar det egentligen om? Är det Gud som orsakar världskrigen, oskyldig död, smärtsamma sjukdomar etc???

Jamen Gud är ju allsmäktig!

Javisst! Men vad gäller? I gamla testamenten (GT) kan vi läsa om hur det bland änglarna, och då med en speciell ängel i spetsen gick i uppror mot Gud och försökte ta över. Det var en av ärkeänglarna (de som stod Gud närmast i makt och härlighet)

När det gäller änglar i övrigt:

De omnämns under olika beteckningar – Guds änglar (1 Mos 28:12), Guds söner (Job 38:7, Ps 29:1 och 89:7), de heliga (Apg 10:22), hjältar och tjänare (Ps 103:20) och till och med gudar (Ps 97:7). Det sistnämnda torde bero på att de i förhållande till oss, genom sin närhet till Skaparen och genom att de följer Guds vilja (Hebr 1:14), blir en form av gudavarelser. Deras antal är oräkneligt (Matt 26:53, Hebr 12:22, Dan 7:10 och Upp 5:11), de äger övermänsklig kraft, kunskap och vishet (Ps 103:20, Matt 28:2, 2 Tess 1:7, Pet 2:11 och 2 Sam 14:20), men de är inte allvetande (Matt 24:36 och Mark 13:32).

De var med redan då jorden skapades (Job 38:4-7) och det var dessa kosmiska sändebud som visade Israels barn vägen ut ur Egypten (2 Mos 33:2) och gav Moses de tio budorden (Apg 7:53, Gal 3:19 och Hebr 2:2). Över huvud taget följer de utvecklingen på vår planet med största intresse (Ef 3:10 och 1 Pet 1:12).

När det gällde barnen finner vi att  Jesus talade om att barnens (skydds)änglar alltid ser hans himmelske Faders ansikte (Matt 18:10), vilket tyder på att det handlade om den högsta ragen av ängar.

Vidare gäller följande:”Någonting som är karakteristiskt för de flesta trosåskådningar är att änglarna är indelade i en hierarkisk organisation med olika klasser och att de har tre, fyra eller sju ärkeänglar i spetsen. Vissa änglar tänks fungera som särskilda nationers eller enskilda människors skyddsänglar. (Djävulen och hans anhang är för övrigt fallna änglar.)”

Det finns alltså en hel drös med väsen  som i bibeln kallas änglar och som hör ihop med den osynliga sidan, men som ändå påverkar oss på jorden i allra högsta grad.

Både onda och goda, de onda var fallna änglar. Det hanlar alltså inte bara om hur vi som människor handlar ont eller gott, utan ”motorn” bakom allt detta.

Som människor väljer vi växelläge, och då har vi en del av kontrollen.

Därför är våra val så viktiga. Ansluter vi oss till de onda änglarnas strategi, blir det den som tar överhanden, väljer vi Guds väg, ger vi honom makten.

Men allas våra val avgör slutligen klotets utfall, och då gäller Guds beskydd bara de som väljer hans väg!

Published in: on 9 januari, 2010 at 20:42  Kommentera  

Den osynliga sidan (del 2)

Jag har i min förra blogg visat att det verkar som om man fortfarande kan uppleva Gud, Jesus och änglarna idag på samma sätt som man gjorde på bibelns tid. Inte för att de var mer synliga, utan för att sinnet var inställt på en annan våglängd: den andliga. För det mesta är vårt sinne idag vänt till materialismen.

Jag vill nu genom några inlägg genom bibliska berättelser visa på hur man tänkte sig den andliga världen. Många sentida utsagor från människor som inte är indoktrinerade i bibelns berättelser tyder på att det finns något i erfarenheterna som kommer någonannanstans ifrån. En vanlig föreställning är att man måste vara ”troende” för att dessa upplevelser ska infinna sig, men bibeln motsäger detta. Här är en berättelse om Paulus när han förföljde församlingen i Jerusalem (Apg 9: 1-8)

Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till ‘den vägen’, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” Han frågade: ”Vem är du, Herre?” Rösten svarade: ”Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra.” Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades…”

Det var ju inte direkt Guds bästa barn som fick den upplevelsen! Saul(us) bytte namn sedan han blivit omvänd här till Paulus. Det var vanligt.

Vad jag vill påpeka är att det finns en hel värld som för oss är osynlig, men som inte är mindre verklig för det. Den påverkar oss, den kan visa sig, den är en del av Guds skapelse precis som du och jag.

I nästa avsnitt vill jag visa på att den osynliga världen är lika stor och verklig som den värld vi lever i idag, och att den också hör till Guds skapelse på samma sätt.

Published in: on 9 januari, 2010 at 15:51  Comments (2)  
%d bloggare gillar detta: