NU FÅR VI EN HINT HUR BIBELN OCH TILLVARON HÄNGER IHOP!!

”Nu vill jag få berätta en sak som hör ihop med det jag har sagt tidigare. Det är en sak som hör ihop med ”den andra sidan”, och är hämtad från en bibelbok som heter Daniel och det är ur det åttonde kapitlet.

Som vanligt var börjar kapitlet med att ange när Daniel fick synen och de kunde ju inte säga: xx år före Kristus, utan de använde sin vanliga tideräkning: Vem som regerade osv. [ ” I den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse.] Koresh är via andra historiska källor identifierbar i tid. Daniel berättar att han har bett i tre veckors tid. Till er som brukar be, hur uthålliga är NI???

Då dyker det upp en ängel som presenterar sig som ängeln Gabriel, en av ärkeänglarna. (ärkeänglar var sådana som ständtigt stod i kontakt med Gud själv.) Denna ängel berättar i detta kapitel om hur han har blivit kvardröjd pga. att en av de fallna änglarna ”fursten över Persiens rike” (Iran) Man ansåg nämligen att liksom varje människa hade sin egen beskyddande ängel, hade varje region en egen motsvarande ängel. Den ängelns egenskaper påverkade hur saker skedde inom det område ängeln var ansvarig.

Texten tyder på

att det var en strid i den himmelska världen där Gabriel var inblandad. Så konkret såg man på ”den andra sidan”.

Gabriel avslutar samtalet med att säga:”Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot fursten över Persien, och när jag drar bort från honom kommer fursten över Javan.” Detta begrepp”furstar” står alltid för Guds sändebud, Änglarna. 

Förstår ni?

Allt hänger ihop! Allt som sker i himlen är lika verkligt som på jorden, men vi kan inte fullt ut se det. Detta återkommer gång på gång genom hela bibeln.

Published in: on 10 januari, 2010 at 18:01  Kommentera  

Vem bestämmer? -egentligen

Jag fortsätter där jag avslutade igår:

Därför är våra val så viktiga. Ansluter vi oss till de onda änglarnas strategi, blir det de som tar överhanden, väljer vi Guds väg, ger vi honom makten.

Men allas våra val avgör slutligen klotets utfall, och då gäller Guds beskydd bara de som väljer hans väg! Jag ska citera ett stycke ur Efesiebrevet 6:11-12

Tag på er hela Guds  vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Detta är ett ständigt återkommande tema i bibeln. Inställningen är inte att vi strider mot skitstövlarna runt omkring oss, utan mot onda makter i de himmelska värdarna, de änglar som satte sig upp mot Gud för att själva ta sig lite gudamakt och få styra och ställa över det som sker på jorden. Hur det kommer att gå om vi ger efter för dessa potentater,  ser vi i dagens allt hårdare tillvaro. Politiskt, ekonomiskt, folk som går förbi uteliggare, hatet här på nätet och ilskan i trafiken.

Valet är vårt, men det får stora konsekvenser.

 

Published in: on 10 januari, 2010 at 14:56  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: