Som Jesus säger, att om de (kristna) tiger, kommer stenarna att ropa!

Många bilder och berättelser av detta slag har dykt upp!

Jesu ansikte

Jesus säger vid ett tillfälle: ”Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa.” Luk. 19:40. Man kan säga att detta bokstavligen uppfyllts, genom att studera ovanstående foto, tagit på en berghäll.

Den brittiska tidningen Daily Mail publicerade ovanstående foto och berättelsen kring hur detta foto kom till och kunde på det sättet bekräfta hur stenar kan ”ropa” ut budskapet om Jesus.
Det var den australienske bonden Julian Webb som gjorde en märklig upplevelse när han en kväll såg en ljusstråle lysa upp en berghäll och i den framträdde ett ansikte på Jesus.
Till detta kan läggas att några dagar tidigare hade han hört en röst vid denna berghäll som sa: ”Låt mig, Herren, visa dig vägen”. Han trodde att han inbillat sig alltsammans och tog därför med sig sin son Adrian. När de stod där vid berghällen kunde de båda se ansiktet framträda.
Julian Webb anser sig själv inte vara en kyrksam person men han säger: ”Jag har upplevt ett mirakel, folk får tro det eller ej. ”
Antingen vi vill tro det eller inte är det i alla fall sant att Jesus vill visa oss vägen till Gud. Han säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6.

 

Published in: on 16 januari, 2010 at 18:36  Kommentera  

Vad allting handlar om!

Det finns en mycket intressant passage i Efesierbrevet, ett av de så kallade fångenskapsbreven eftersom det skrevs av Paulus när han satt fängslad.

Eftersom vi är så ovana med detta sätt att tänka ber jag er läsa det jag citerar mycket noggrannt för att få pejl på vad det egentligen handlar om. Det går att se när bibelcitatet börjar och slutar och mitt i det kan det finnas kommentarer inom klammer [ ] som är mina personliga kommentarer till texten. Texten förklarar hur vår synliga värld (universum, jorden och allt vad som är här) förhåller sig till den himmelska världen där Gud och änglarna finns, likaså de som dött före oss.

Det är hämtat ur Ef. 6:10-18: 10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.                  [”så här står det i Markus 16:18-20 ”De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Det stycket jag citerar berättar hur vi kan få del av den kraften från Gud]

11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. [beskrivet nedan]12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. [onda andar]13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta,[med andra ord: stå för det ni är och säger] spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar [Dvs. gör det som är rätt]15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

 

En kommentar kring ”trons sköld”

Nästan alla människor jag känner, även jag, får ibland för oss att man på något sätt kan ”pumpa upp tron”, och att tron är detsamma som känslor. Men det är varken eller. Både tron och otron fungerar på samma sätt. Om vi ständigt läser eller hör om sådant som gör att tilliten till Gud tas ifrån oss (det är bara till att läsa dagstidningarna) så växer otron och vi tappar kontakten med Gud. När det gäller tro fungerar det precis likadant. Det står att tron kommer i kraft av förkunnelse och förkunnelsen i kraft av Guds ord. Så när vi läser det som hör ihop med Guds eget ord växer vår tro utan att vi ens kommer att tänka på det.

Published in: on 16 januari, 2010 at 13:50  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: