När det omöjliga blir möjligt

Vi läser vår bibel för att kika om den stämmer med vår verklighet. Ofta får vi inte ihop det eftersom de två olika verkligheterna har olika lagbundenhet för hur de fungerar, dels i den himmelska världen och dels här på jorden. I vår jordiska verklighet kan man inte gå på vattnet, vi säger att det är omöjligt och att det måste vara en skröna. I den andliga verkligheten står det kroppsliga över naturlagarna som vi ser dem på jorden.

Likaså är det i den andliga verkligheten så att de som från vår sida sett är döda, lever!

Luk 20:38Han är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom lever alla.

Detta utgör en stor skillnad mellan denna världens logik och den himmelska världens. I Mark 16:9-11 ser vi en effekt av detta:

9 ”När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. [MIN KOMMENTAR: jag äterkommer till frågan om demoner senare]

10 Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät.

11När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.”

Fast de sett så mycket tecken och under, trodde de inte vad deras närmaste vänner berättade!

Ett annat ställe efter denna händelse, men då handlade det om Petrus som en ängel frigivit från fängelset (12:6-19): Jag citerar Apg 12:13-17:

13 ”Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna.

14 När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten.

15 De sade till henne: ”Du är tokig!” Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: ”Det är hans ängel.”[Min kommentar: både i GT och i NT var det mycket vanligt att förutsätta att varje människa hade en egen skyddsängel, liksom Jesus talar om det när det gäller barn]

16 Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han.

17 Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset.

Inte ens de som hade följt Jesus och fått se himmelens tecken trodde på vad de fick uppleva. Så inte är det konstigt att vi i dagens läge ofta inte vågar lita på att bibelns löften och berättelser gäller oss. Det jag nu skrivit betyder att Herren har ALL MAKT i himmelen och på jorden. Det är vi som oroas och ibland får svårt att sova för det är så svårt att tro på tecknen och löftena från en annan värld, men alla är vi kallade.

Släpp oron och tacka för löftet och omsorgen från skaparen.

 

 

 

 

Published in: on 24 februari, 2010 at 20:24  Comments (6)  
%d bloggare gillar detta: