Den osynliga makten.

Det jag skrev igår är precis som jag upplevde Guds tilltal och min oro för att det bara skulle vara en människas längtan som övergått i fantasier. Det finns saker som befäster upplevelsen. Jag var alldeles omsluten av stillhet och frid där jag gick inne i kyrkan trots min oro och funderingar.

Ingen extas, ingen exaltation eller yra av något slag. Det bara fanns där. Som en himmelsk närvaro fylld av kraft. Förfädernas böner bar fortfarande anden i rummet. Det var många hundra som jag kunde förnimma där i kyrkan, som funnits där i andra tider och med andra behov. Jag såg dem inte, men jag vet att de fanns där.

Det jag har uppehållit mig vid innan jag kom in på det här spåret är helt avgörande för om Gud ska kunna verka i ande och kraft. Så hela den osynliga härskaran[goda som onda] jag talat  om är en del av krafterna i den himmelska världen som har att göra med hur Gud kommer till uttryck när vi stilla närmar oss honom. Så det är inte bara en ande, det är en verklig person som vill ha en relation med sin skapelse.

Jag ska här lämna ifrån min två ställen ur bibeln som visar hur konkret det samtidigt är.

1 Kor 15:17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder.” Om Jesus inte har uppstått och lever i den osynliga himmelska rymden för att bära vår smärta. I kroppen eller i själen -det spelar ingen roll.

Men hur kan Paulus vara så säker då på att Jesus faktiskt har uppstått? Läs och tänk till!

”1 Kor 15:3 Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna,

1 Kor 15:4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna,

1 Kor 15:5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.

1 Kor 15:6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade.

1 Kor 15:7 Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna.

1 Kor 15:8 Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster.

 

Här pekar Paulus på hur Jesus visat sig för en oändlig mängd människor efter sin uppståndelse. Av vilka de flesta ännu lever, säger han! (Då när han skrev brevet) Antingen talar han sanning med alla dessa vittnen omkring sig eller också var karln en mytoman!

Min personliga erfarenhet gör att det är sanning och att det har betydelse för oss alla idag som vänder vårt inre mot Guds tysta, men kraftfulla närvaro.

Ja, jag är övertygad.

 

 

 

Published in: on 12 mars, 2010 at 18:50  Comments (4)  
%d bloggare gillar detta: