För er som inte läser "kommenterer"! Jag vill att ni ska se detta

Maggie
Jag var nyligen väldigt sjuk – hade fött vårt första barn fem dagar tidigare, och låg efter komplikationer på akuten med akut blodförgiftning, snabbt fallande blodtryck, och läkare som talade om för mig att läget var mycket allvarligt, och att mina inre organ riskerade att falera… Jag har aldrig varit så rädd i mitt liv, med min man vid min sida, och vår nyfödda son hemma väntande. Jag och min man bad en innerlig bön till Gud, och jag kände samma lugn inom mig som du beskriver. Allt skulle gå bra. Jag kände att Gud hade en plan för mig som inte var uppfylld, och jag blev övertygad om att allt skulle gå bra. Jag blev inlagd på intensiven, behandlad och övervakad, och tre ynka dagar senare var jag frisk. De läkare som såg mig i slutet av min vistelse och hade läst min journal blev alla otroligt förvånade över mitt snabba tillfrisknande. ”Du ser inte ut som patienten jag har i min journal” var en av kommentarerna jag fick. Jag blev utskriven utan bestående men, och kunde fortfarande amma mitt barn.

Vi har en stor Gud!


Johnny
13 mars 2010, kl 17:24
Tack för din berättelse. Jag vet många som berättat liknande saker. Jag känner dem alla så pass väl att jag har fullt förtroende för det de berättar. Jag vet att precis som du berättar så fanns det läkare i närheten som har reagerat på de under de fått iaktta!
Published in: on 13 mars, 2010 at 18:16  Kommentera  

"Makternas" undergång och livets återkomst!

Jag tackar er som vill berätta det som vi har fått se i kommentaren från Maggie! Det är viktigt för oss alla att få ta del av hur Gud verkar och hur det bekräftas av våra läkare. Det är alltså ingen motsättning mellan en Gudstro och att vi av och till drar in till akuten för att få hjälp. Det ena motsäger inte det andra.

Men ibland blir Guds ingripande tydligare genom läkarvetenskapens frågetecken ovanför huvudena när de blir vittnen till sådant som inte ”stämmer” med det som kan förväntas i vår synliga värld.

Men det som händer, sker inte i ett tomrum. Det är en hälsning från den himmelska världen med ett glädjens budskap om Guds omsorg.

Det finns en sida till. Som jag nämnt verkar vi gå mot en svår tid som förebådar Jesu återkomst. Allt vad vi ser av Guds ingripande redan idag och som jag tycker mig ha märkt blir alltmer frekvent och ger oss ett trygghetens budskap.

Vad som än händer, har han kontrollen! Hur svåra klimatförändringar vi än får se, vilka naturkatstrofer vi än får bevittna, sjukdomar, krig och personliga katastrofer, talar dessa vittnesbörd om för oss: ”Ge inte upp, JAG har kontrollen”!

Published in: on 13 mars, 2010 at 17:49  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: