En utblick från världen där allt ska ske ögonblickligen.

Utifrån det senast skrivna vill jag få påpeka en viktig sak och som i allra högsta påverkar hur  eller om vi kan få en levande andlighet.

Jag vet att många söker efter andlighet. Både inom och utom församlingsväsendet. Till och med i mång församlingar kan man finna ”sinnesrogudstjänster” med inslag av vanliga avslappningsövningar, sk. kristen meditation, men med samma grundhållning som inom yoga, zenmeditation eller TM. Qi-gong, utövas i många församlingar idag. New age inte att förglömma. Allt det jag här har nämnt är försök till genvägar till ett stadiumsom påminner om sann andlighet.

Vi väljer alltså en väg där vi fokuserar på tekniker och väver in lite av Gud och Jesus, men att böja oss inför världens skapare och Herre med den tid det tar väljer vi bort.

Varför?

Som vi alla vet tycker inte den moderna människan om att vänta. Vi har snabbkaffe, snabbte, våra TV-apparater har förvärmning konstant på så att vi ska slippa vänta den minut det tar att få bild. Har vi möjlighet tar vi ofta bilen till butiken runt hörnet. I gudstjänsten har många genomfört ”gående bord” för att det går fortare så. Vi har alltså alltför bråttom för att böja knä inför vår herre vid nattvardsbordet. Hur ska vi då kunna stilla oss så att Gud ska få möjlighet att tilltala oss i sin stillhet?

Av det jag skrivit ovan kan vi se att vi använder oss av olika genvägar för att slippa den sanna Guds fostran som i sin tur leder till att Gud ska få bli levande för oss. Det är alltså inte en snabbteknik jag förordar här, utan en närhet och stillhet där vi fostras till Guds sanna tjänare och som inte alltid är enkel och snabb.

Published in: on 18 mars, 2010 at 13:01  Comments (4)  
%d bloggare gillar detta: