När ordet blir verksamt

Jag ska försöka närmare förklara mitt motiv till det uppehåll jag här har gjort. Det ligger i hur Guds ord fungerar hos oss som människor. Jag har varit inne på det tidigare, så en del av er kanske känner igen detta. Men det är ju aldrig fel att återta gamla kunskaper om de har hamnat lite längre bak i huvudet.

Så att ingen ska missförstå det jag skriver: Guds ord är alltid verksamt, till och med så verksamt att det kan skapa hela vårt universum. I följande bibelställe använder grekiskan logos [λόγος] och som betyder ord i största allmänhet. Det är först i samband med Jesu tilltal eller Guds handlande (t.ex skapelsen) det fungerar i en kraft vi knappast kan föreställa oss. I citatet nedan användes ordet ”logos.”

Mark 10:22 Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.

Om han hade lyssnat och tagit emot, hade det Jesus sagt förvandlat hans liv. När han då hade sprungit hem och berättat, hade grekiskan använt ”rehma” [ρηεμα]. Det som från början varit vanliga utsagor från Jesus hade i så fall plötsligt förvandlats till kraft i mannens berättelse. Guds kraft!

I berättelsen om när Petrus förnekade Jesus står det:

”Matt 26:75 Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: ”Innan tuppen gal, skall du tre gånger förneka mig.” Och han gick ut och grät bittert.

I första delen här där Petrus kom ihåg vad Jesus hade sagt, används ordet ”rhema”  för ”ord”. Det förvandlade Petrus fullständigt från att ha varit en feg svikare till att ha erhållit en personlig insikt i vem han egentligen var. 

Alla som ser om gamla filmer kan få en lite fadd känsla, man vet ju redan vad som ska hända. Delar av handlingen minns man och ibland kan man till och med citera ordväxlingar. Likadant är det med böcker. Man kan ha läst en bok och fått oerhört mycket ut av den, men så går det något år och man läser den igen och undrar vad det var för märkvärdigt med den boken!

Men det finns ett intressant fenomen som kan uppträda när man läser bibeln. Det kan handla om gamla kända bibelställen. De är lästa gång på gång. Man ”kan” dem. Inget mer med det! Men plötsligt en dag är det som om någon passage blötsligt får sitt eget liv. Det är som om bokstäverna kommer mot en, tydligare och kraftigare än förr, en ny insikt börjar infinna sig. Man slår upp paralellställen och får sig ännu mer till livs. Det är som om det inte är någon gammal text längre, det är som om den har blivit ny. Då har det ord jag läste blivit Ordet med stort ”O”!

Rhema, grekiska [ ρηεμα], är alltså Guds direkt tilltalande ord som kan fövandla oss som det blev hos Petrus: Det får liv!  Så när vi upplever ett bibelställe på ett speciellt sätt, har den Helige Ande förvandlat det till ett verksamt ord, just för mig vid det tillfället! Guds kraft är speciellt närvarande när vi upplever Ordet på det sättet.

För den som umgås med sin bibel ofta tillsammans med bön är detta inte helt ovanligt. Det betyder att Gud talar direkt till dig genom sitt ord genom en passage du aldrig förr har uppmärksammat djupare.

När jag började upptäcka att det jag skrev var mer ord än liv blev jag alltså tvungen att stanna upp ett tag för att fylla på ur Guds kraftkälla. Pröva detta när ni läser er bibel så ska ni få se.

Det är mäktigt!

Published in: on 23 mars, 2010 at 16:02  Comments (2)  
%d bloggare gillar detta: