forts… ETT SVAR

Vi vill vara fria! För en del betyder det att vara fri att vara som man vill, göra som man vill, helt enkelt göra det man känner för!

Men är detta verklig frihet?

Hur kommer vi undan när livet ändras? När våra barn drivs av ångest, svårt att sova, oro för morgondagens skoldag och vi vet om att vi antingen har skuld i deras problem eller att vi som förädrar åtminstone inte kan göra något för att hjälpa? När sjukdom slår till som åtföljs av vår egen oro, tvivel och förtvivlan? Vad har vi för alternativ då, i vår frihet?

Jesus sa, att ”Sanningen ska göra oss fria” (Joh 8:32) Vad är det för sanning, som han talar om? Det är då inte hur vi normalt använder begreppet!

Somliga menar att om de bara känner till sanningen om sina problem, så ska de bli fria. Ni vet, mammas och pappas sätt att vara mot oss, stämningen i hemmet vi växte upp i, trauman i livet, sorg och så vidare. Naturligtvis är det en ständig fråga varför vi är som vi är och varför andra handlar som de gör gentemot oss. Tanken bakom psykoterapin är att om vi bara kan tränga djupt nog i vårt förflutna, till sinnets djupaste skrymslen, då ska vi kunna förstå våra problem och bli fria i vår mening! Att kunna leva fritt och göra vad vi vill utan hämningar ur vårt förflutna!

Men är det denna frihet Jesus talar om? Den frihet han talade om har sitt ursprung i vad vad Gud har gjort och vill göra för oss, om vi vill förstås! Det finns ställen med retreater (att i stillhet finna sitt innersta hjärterum) och få förbön. Ett ställe är Breidagård, en stiftsgård utanför Uppsala. Det förunderliga hände ofta: människor blir frigjorda. Från smärta, från ångest, från ett förflutet som plågat under lång tid.

Vad är nytt? De har så ofta bett så länge och mycket och ändå har ingenting hänt! Så plötsligt öppnar sig himlen över dem. (några har inte bett alls förut)

De erbjuds inte några nya former av helande  eller någon ny böneteknik. De hänvisas till tron på Jesus. Vad Gud har gjort för dem genom Jesus och vad han gör med dem när de tror på honom.

Somliga har varit kristna i många år och fast de är väl hemmastadda i bibeln har det aldrig lärt sig leva i kraften av dessa  sanningar och därför inte upplevt befrielsen genom dem.

Inom 48 timmar uppträder dessa människor annorlunda, därför att de är annorlunda för att något har hänt med dem. Den Helige Ande har fört saniningen av hans ord från hjärnan till hjärtat. De har fått den uppenbarelse de behövde för att bli fria och fått kraft att leva i denna frihet.

Det förflutnas destruktiva kraft pinar dem inte längre! Det är sann frihet!

Published in: on 29 maj, 2010 at 19:47  Kommentera  

Problemet

Problemen för de flesta av oss!

-Jag är misslyckad! Javisst kan kan det väl vara så att ALLT inte är misslyckat, men om folk fick se hur vi har det hemma???

-Gud svarar inte på mina böner.

-Jag förstår inte varför Gud -om han nu finns, skulle bry sig om mig!

Vart jag än kommer möter jag kristna och andra som är ndslagna och utan gnista när det gäller tron. Behöver de då resignera? Det är möjligt att stå över även vardagliga frestelser. Att behålla pengar när vi fått för mycket tillbaks, att överdriva på anställningsintervjun, att visa omvärlden hur små jag tycker att de är! Även känslan som ibland kommer om att vara onyttig och otillräckllig.  Hur går det till?

Varför har så många som tror på Jesus så många behov som aldrig blir uppfyllda, frihet från fruktan, oro och depression, smärtor, sjukdom och syndafall. Om det är möjligt, hur ska jag kunna få den tron i mitt liv?

forts…

Published in: on 29 maj, 2010 at 16:12  Kommentera  

En profetia kring dagens händelser

För ett tag sedan läste jag om en människa i ”modern” tid som hade berättat om en syn hon haft. Min erfarenhet är att det inte är så sällan folk kan uppleva syner av olika slag som inte är drömmar, inte hallucinationer utan budskap från en annan värld. Lägg hela tiden du läser märke till att detta kom till 1968, låångt innan tagens synbara skeenden.

Detta är texten och mycket i den tycker jag mig känna igen från det vi upplever idag:

”En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget. Den kände predikanten Emanuel Minos berättade på ett möte i Malmö om denna syn.

 ”Jag hade kallelse att besöka en dal i Norge som heter Valdres och det var statskyrkan som inbjöd mig. Jag besökte den ena lutherska kyrkan efter den andra och så kom jag till en i Valdres och där var det en gammal kvinna. Det var 1968, lägg märke till årtalet. Hon var 90 år den gången men fullständigt klar.
När mötet var över så kom hon till mig och så säger hon så här: ‘Jag har fått se en syn, jag har sett när tiden inför Jesu tillkommelse är och vad som ska ske, och när det tredje världskriget bryter ut. Vill du skriva ner det?’ Jag skrev ner det i fyra avdelningar. När jag hade skrivit ner det och tittade på det, så sa jag till mig själv: Detta kan inte läsas upp i en offentlig församling, det går icke. Så jag lade ner det i min byrålåda och där har det legat i alla år och blivit gult.

 Så skall jag göra i ordning, kasta gamla saker. Ni vet hur det är, när man samlat på saker och ting i många år och jag hittade det efter många år, inte alltför länge sedan (1993), och jag läser det igen och jag häpnar. Åren har gått, men jag häpnar. Jag frågade i kyrkan: ‘Den här kvinnan, vad för slags kvinna är det? O, hon är pålitlig, hon är inte svärmisk’, sa de, ‘hon är inte så där överandlig. Hon är oerhört pålitlig.’ Hon sa till mig: ‘Jag har aldrig sett en syn förut, detta är den enda syn jag fått och det enda budskap jag har fått på det här sättet’. Här är synen som den 90-åriga kvinnan berättade för Emanuel Minos 1968:

Fred och nedrustning

”Jag fick se världen som en karta som blev upprullad framför mig. Jag såg Europa – land efter land. Jag såg Skandinavien och jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka (och församlingens tid är slut) och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare har upplevt maken till.

Innan Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget bryter lös, blir det en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge. Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge. Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940.”.

 Ljumhet och avfall i kristenheten

”Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.”

 Moralupplösning i samhället

”Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar att utbredas, och de blir till och med godtagna i kristna kretsar. Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas TV-program som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna. Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället. Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du (riktat till Emanuel Minos) kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon.”

Invandring och det tredje världskriget

”Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös.

 Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen. Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien – de rika länderna.

Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar. De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara så villiga att ta emot. Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett.”

Published in: on 28 maj, 2010 at 18:57  Kommentera  

Klockan går mot tidens slut

Varför håller jag mig till profetiorna om Jesu ankomst och den yttersta tiden? Det Jesus berättar för lärljungarna och som jag började skriva om igår måste väl ha något syfte?

Annat än att skrämma upp folk, menar jag. Bibeln är inte som filmen 2010, vars innersta syfte var att trigga rädsla och förfäran (samt tjäna en massa pengar, förståss). Överhuvudtaget, varför finns det så många ställen i bibeln som fördjupar sig i dessa frågor direkt eller indirekt? Det står ju tydligt att vi inte vet tider eller stunder när han kommer. (Dvs. av typen omvänd er den 13 maj för den 14:e kommer han) Som jag sagt tidigare, så fungerar inte den bibliska tideräkningen.

Men det finns ett intressant ställe i 1 Tess: 5:1-5.


”Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. [kap]

Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 

När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 

Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.”
Här står det klart och tydligt ”Men ni bröder, lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv”.

Men vad menas? Jesus själv kunde ju inte säga tiden eller stunden. Jo, följande gäller och som gör dessa profetior så viktiga:
För de som tror på det som står i bibeln kan, när det ser saker hända som förebådar slutet,  inte bli överraskade. Dom har redan sett tecknen. På det sätt jag visade igår.
Men de som tror att mänskligheten själv kan stoppa händelseutvecklingar som hör ihop med bibelns profetior, kommer att överraskas, för de ser inte det djupare skeendet bakom de synliga händelserna.
Jfr. innehållet i gårdagens blogginlägg!
Published in: on 26 maj, 2010 at 10:21  Kommentera  

Overtyren till tidens slut

I gårdagens blogg berörde jag de undergångsstämningar som finns i samhället. Hur de kopplas ihop med klimatet, till pandeminer eller något annat som atomkrig, överbefolkning eller orättfärdiga politiska system. Allt detta finns omkring oss och bygger på en gemensam undergångsstämning.

Ett kan vi kanske vara överens om. Nämligen att allt fler människor tycker att det går utför med tillvaron som vi känner den.

I en några inlägg kommer jag att fördjupa detta ur ett bibliskt perspektiv. Jag kommer att utgå från ett antal viktiga bibelställen och försöka förklara texten och sätta in den i ett större sammanhang. Och som jag skrev igår, Bibeln anger inte något datum och kan inte användas vare sig som Nostradamus profetior eller den nu så omtalade Mayakalendern som slutar i december 2010.

Det jag skrev om detta igår är viktigt eftersom varje händelse som slår in för oss hela tiden ett steg närmare tidens slut. Jag skrev:”Men bibeln anger inte något datum eftersom bibelns tidsangivelser är dynamiska. Det vill säga att vissa saker måste hända innan slutet kommer. Dessa händelser inför slutkatastrofen brukar kallas ”födslovåndor” eftersom de liksom pressar fram ett skeende på jorden som redan är beslutat i himlen.” Det är liksom himlens klocka.

Som jag förstår det står den nu bara ett par minuter före tolvslaget.

Jag börjar med ett textavsnitt ut Matt 24:3-8 och som vanligt kan man se textsammanhanget i bibeln genom att klicka på de blå versangivelserna.

Mina kommentarer inom klammer insprängt i texten:

Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 
[Detta är lärljungarnas fråga till Jesus när det börjr gå upp för dem att han kommer att komma tillbaks.
Svaret Jesus ger är ingen klang och jubelföreställning eftersom det Jesus berättar stämmer väl överens med den utveckling i tillvaron vi ser idag. Både bland människor, i naturen och ansättelsen som kommer att ske i det andliga perspektivet]

Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 
Matt 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 
[Ur bibelns perspektiv existerar det bara en messias. Ordet ”Messias” knöts i bibeln direkt till Israels kommande räddare. Så det är den ursprungliga tanken med ”Mesias”.
Men här varnar Jesus för falska messiasgestalter, räddare som säger sig komma från Gud. Hur många sådana har vi inte sett växa fram ur myllan till att börja med relativt sällsynt den mot slutet i ett relativt växande antal .
Eftersom ”Messias” också kan ha en politisk betydelse verkar det som om den kommande antikrist först kommer att dyka upp som en världsräddare. Exempel på denna typ av gestalter som människorna tillskrev och tillskriver messiasrollen: Muhammed, New Age, Jehovas vittnen, Mormonerna, Bahái. Listan kan göras lång, men det finns också politiska gestalter som fått samma föreställningar om sig, Nero, Hitler, Stalin, Mao tse Dung.
Folk ska följa dessa i blind lydnad, var och en åt sitt håll!
Matt 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.
Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.
[Här finns det en intressant sak som inte kommer fram i vår översättning. ”Folk ska resa sig mot folk” Här använder grekiskan ”ethnos” som står för etnicitet. Strider mellan olika etniska grupper är relativt för att öka i vår tid. Detta är det enda stället det uttrycks så tydligt i profetiorna om skeenderna före Jesu ankomst!
Matt 24:8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.

 

Published in: on 25 maj, 2010 at 16:04  Kommentera  

Bibeln och "undergången" 2012

Idag råder det en undergångsstämning i samhället nästan överallt och med olika föreställningar om hur det kommer att ske. Är det inte ”kometen” så är det klimatförändringarna. Som det ser ut idag finns det inte någon självklar vetenskaplig överensstämmelse kring orsaken till katastroferna som troligen ligger framför oss. Är det inte en komet eller klimatförändringar så kan det bli någon pandemi av något slag. -Eller nåt annat..

Det är som om övertygelsen om undergången kommer inifrån folkdjupet.

De vi använder oss av som profeter för skeendet är också lite olika. Nostradamus, mayakalendern (som slutar i december 2012) m.fl

Folkmassorna är i rörelse mot någonting… ingen vet, men det finns en känsla.

Bland denna folkmassa finns det några kristna som försiktigt håller upp handen och säger: ”Jag tror att det blir som det står i bibeln”. Vad jag brukar tänka på är att man blir inte utskrattad, inte hånad, men man är liksom inte med i leken. Ingen lyssnar!

Det verkar lättare att tro på mayakalendern eller Nostradamus än på bibeln som innehåller ett stort antal böcker från olika tidsepoker, skrivna av olika människor, förutsagt av Jesus själv och så den stora apokalypsen, Johannes uppenbarelse. Visst kan jag erkänna att de på sina ställen kan vara svårtydda. Men på andra ställen fullständigt tydliga.

Men bibeln anger inte något datum eftersom bibelns tidsangivelser är dynamiska. Det vill säga att vissa saker måste hända innan slutet kommer. Dessa händelser inför slutkatastrofen brukar kallas ”födslovåndor” eftersom de liksom pressar fram ett skeende på jorden som redan är beslutat i himlen.

I Johannesevangeliet används ofta uttrycket ”när tiden var inne” för skeenden som kommer från himlen. Dvs. i det här fallet när alla händelser som förebådar Jesu återkomst har fallit på plats.Några har vi sett, men långt ifrån alla.

Jag kommer att använda en serie inlägg för att berätta om detta. Jesus har levat, han har dött, han har uppstått, han har farit till himlen och han kommer att komma tillbaka!

Jag tycker att det är mycket mer tröst i detta än att det liksom bara kommer en stor katastrof av något slag som ingen kan hantera. I den förutsägelse som bibeln ger, finns det ett hopp och en trygghet genom att Gud själv har kontrollen och han vill inte att människor  saklöst ska gå under.

 

Published in: on 24 maj, 2010 at 16:49  Kommentera  

Vapen som fungerar

På flera ställen i bibeln kallas djävulen för ”denna världens furste”. Orsaken är egentligen rätt enkel. I syndafallet blev människan lurad at bryta mot hur Gud hade tänkt det. Då blev de slavar under satan. Människans sätt att tänka, tycka och handla blev som fiendens.

Han gillade allt som kunde fördärva skapelsen. Mord, krig, beteenden som underlättade för smittsamma sjukdomar att sprida sig. Avundsjuka var också en stark drivkraft.

Det har gått många, många år sedan det började men för varje år har ondskans smitta spritt sig och vi som människor släpper in ondskan på det område som Gud hade givit oss att förvalta.

Därför ser vi bara ett förfallet skapelseverk, som vi själva har varit med om att förstöra. Det är inte GUd som står för ondskan, det är hans fiende och människorna som har låtit sig förledas!

Detta är också skälet att en del kristna pratar om bokbål när någon har låtit sig förledas att skriva satans ”sanningar” som stämmer väl med tillvarons ondska.

 

Men jag säger er: Eftersom den ondska vi ser kommer fram, kommer den självklart inte fram ut det som är gott. Den kommer fram ur de onda andarnas mörker, styrs därifrån och får oss att tro att det vi gör är gott.

Det finns bara en kamp som fungerar, och det är våra böner till Gud om att han ska ta vid där vi inte kan längre. Mänskliga vapen fungerar inte!

Du kan välja fritt. Välj mellan det som är gott eller det som är destruktivt!

Published in: on 22 maj, 2010 at 15:20  Kommentera  

Pastor Jansson och prinsessans vigsel

Jag hade innan jag påbörjade den här bloggen ett belsut om att inte blanda in mig med politiska dagshändelser, men nu känner jag att jag måste skriva några rader om prinsessans Viktorias vigsel och kyrkans allmänna hållning.

Ja, jag vet att Sverige är sekulariseat över alla bräddar, men inte kyrkan väl? Kyrkan, [Kyríos=summan av de i Jesus återlösta] är enligt bibeln kristi kropp. Hur ska människor kunna se kyrkan som Kristi kropp om man i strid mot bibeln och därmed Guds tanke ena dagen accepterar att viga samkönade och nästa dag med jävställdhetsargument överväger att neka princessan att följa sin far uppför kyrkgången?

Har kyrkan blivit en bärare av samhällets politiskt korrekta normsystem? Exemplen kan göras många. Så har vi upphöjt oss över Gud  och då står vi under Guds dom.

Varför detta har blivit så stort för mig är att kyrkan godtar att t.ex Jonas Gardell ska predika i gudstjänster, och på vigslar har jag hört sång och musik som är direkt utan kyrkans värden.

Nu krävs, och kyrkan verkar gå på det, att av feministiska argument neka en ur andligt perspektiv totalt  ovidkommande händelse att äga rum.

”Pastor Jansson” kanske sa fel? Det är inte livet som är som en påse… tomt och innehållslöst tills man fyller det med något. Han kanske menade kyrkan?

Det smärtar mig!

Published in: on 20 maj, 2010 at 11:12  Kommentera  

Med 100% tvivel i himlen!

Förra dagens inlägg från min sida när jag gav er ett bibelställe att stanna upp och meditera över, var min tanke att skapa ett intresse för hur man kan ta tillvara det andliga innehållet i bibeln.

Jag har ibland fått frågor kring varför jag fokuserar så mycket på bibeln. Jag har ju till och med bibeln som tema för hela bloggen.

Jo, det har att göra med att bibeln är Guds fasta  grund.

Jag hörde för ett tag talas om en ung kvinna som hade problem med sin tro. Det handlade om Gud verkligen hade tagit emot henne. Förståndsmässigt visste hon ju att han hade dött för mänskligheten, men själv var hon alltid frågande och fruktande.

Så en natt drömde hon att hon var i himlen och man gick igenom Livets bok. Där fanns alla som hade överlämnat sig till Gud vare sig de hade mycket eller lite tvivel. Så såg hon sitt eget namn och bredvid detta stod det 100% tvivel. Va? utropade hon i drömmen. Har jag 100% tvivel??

Då hördes en röst, det betyder inget hur mycket tvivel du har, för tvivel kan inte rubba på fakta. Ditt namn står skrivet i livets bok, och det är huvudsaken.

När hon vaknade nästa morgon kände hon att hon var en helt annan person, acccepterad av Gud!

Published in: on 19 maj, 2010 at 18:00  Kommentera  

Jag behöver läsarnas synpunkter

Gårdagens inlägg hade ovanligt få läsare. Visserligen är det ju normalt  att det svänger lite.

 

Men frågorna är: 1. Är  liknande inlägg som igår utan större värde?

2. Eftersom jag generellt får så få återkopoplingar skulle jag också vilja veta om det är något särskilt ni vill att jag ska ta upp?

Om ni skriver att ni inte vill ha ut det ni kommenterar på bloggen kommer jag naturligtvis inte att lägga ut det.

 

SNÄLLA: greppa tangentbordet…

Published in: on 18 maj, 2010 at 18:18  Comments (4)  
%d bloggare gillar detta: