Det är inte din teologi som kommer att rädda dig!

Jag väljer och (har valt) att inte grotta ner mina inlägg i mer eller mindre teologiska synpunkter på hur vi ska tro eller inte tro. Det är med teologi som med olika teoretiska modeller i största allmänhet.

I bästa fall förklarar de och skapar förståelse,  i sämsta fall orsakar det bara förvirring. Eeftersom jag försöker hålla mig till bibelordet med så låg grad av extratolkning som möjligt, vill jag kunna finna ett väl förankrat ord i bibeln som ger mig (oss) en tolkning frlån Gud själv.

Det handlar alltså inte om vad som kommer från saker vi har lärt oss från olika läror eller predikningar i vårt eget förflutna. Det handlar om följande:

2 Kor 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.
Särskilt angeläget är detta för er som hävdar er tro, men som inte finner den Helige Ande inom er. Anden är gåvan från Jesu uppståndelse till de som tror på honom!

Men ännu viktigare: det är detta som är signalen på Jesu tillhörighet. Inte vilken lära du bekänner dig till.
Det är detta vi är kallade att föra vidare. Inte vem vi citerar! Schartau, concilierna i kaolska kyrkan, Ulf Ekman, Rosenius eller någon annan. Det leder till liv bara om det ger Jesus inneboende.
Likadant är det om människan vi lyssnar till tillhör någon liten obskyr sekt. Jesus finns inom alla grupper jag nämnt. Liksom inom den grekisk ortodoxa kyrkan, den koptiska kyrkan i Afrika, men det finns också inom de mest rättroende grupper som på olika sätt förnekar att Jesus är Kristus, Guds son uppstånden från det döda. Det finner vi också inom pingstkyrkan i sverige, eller svenska kyrkan.
Nyckeln är Jesus. Förkasta inte era bröder i Kristus! Det kommer att finnas bröder i vår svenska kyrka som kommer att gå förlorade, liksom bröder som bekänner sig till andra församlingar som kommer att leva i Jesus och därmed få hela hans kraft i sina hjärtan!
Published in: on 8 maj, 2010 at 19:36  Comments (5)  
%d bloggare gillar detta: