Det är inte din teologi som kommer att rädda dig!

Jag väljer och (har valt) att inte grotta ner mina inlägg i mer eller mindre teologiska synpunkter på hur vi ska tro eller inte tro. Det är med teologi som med olika teoretiska modeller i största allmänhet.

I bästa fall förklarar de och skapar förståelse,  i sämsta fall orsakar det bara förvirring. Eeftersom jag försöker hålla mig till bibelordet med så låg grad av extratolkning som möjligt, vill jag kunna finna ett väl förankrat ord i bibeln som ger mig (oss) en tolkning frlån Gud själv.

Det handlar alltså inte om vad som kommer från saker vi har lärt oss från olika läror eller predikningar i vårt eget förflutna. Det handlar om följande:

2 Kor 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.
Särskilt angeläget är detta för er som hävdar er tro, men som inte finner den Helige Ande inom er. Anden är gåvan från Jesu uppståndelse till de som tror på honom!

Men ännu viktigare: det är detta som är signalen på Jesu tillhörighet. Inte vilken lära du bekänner dig till.
Det är detta vi är kallade att föra vidare. Inte vem vi citerar! Schartau, concilierna i kaolska kyrkan, Ulf Ekman, Rosenius eller någon annan. Det leder till liv bara om det ger Jesus inneboende.
Likadant är det om människan vi lyssnar till tillhör någon liten obskyr sekt. Jesus finns inom alla grupper jag nämnt. Liksom inom den grekisk ortodoxa kyrkan, den koptiska kyrkan i Afrika, men det finns också inom de mest rättroende grupper som på olika sätt förnekar att Jesus är Kristus, Guds son uppstånden från det döda. Det finner vi också inom pingstkyrkan i sverige, eller svenska kyrkan.
Nyckeln är Jesus. Förkasta inte era bröder i Kristus! Det kommer att finnas bröder i vår svenska kyrka som kommer att gå förlorade, liksom bröder som bekänner sig till andra församlingar som kommer att leva i Jesus och därmed få hela hans kraft i sina hjärtan!
Published in: on 8 maj, 2010 at 19:36  Comments (5)  

The URI to TrackBack this entry is: https://bibelnochverkligheten.net/2010/05/08/det-ar-inte-din-teologi-som-kommer-att-radda-dig/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 kommentarerLämna en kommentar

  1. Hej Johnny!Jag har läst ditt inlägg med intresse. Det verkar tolerant och förstående mot andra religiösa grupper. Håller gärna med dig om vikten att visa respekt mot andra. Tyvärr har kristna samfund en tendens att fördöma andra med avvikande åsikter. Samtidigt måste vi erkänna att de första kristna slog vakt om enheten i tron (1 Kor.1:10). Hur skulle de kunna vara enade och ha samma budskap om medlemmarna hade avvikande meningar i trosfrågor? Det centrala är givetvis Guds kärlek som kom till uttryck i att han sände sin son till jorden (1 Joh.4:9,10). Men Gud önskar att hans sons lärjungar ska tillbe i ande och sanning (Joh.4:24). Alla olika läror som predikas om Gud kan ju inte vara sanna. För att ta ett exempel: antingen finns ett brinnande pinohelvete eller så finns det inte. Båda åsikterna kan inte vara sanna, eller hur?

  2. TehåJag har varit tvungen att tänka till ett slag på din kommentar. Antingen har jag varit diffus, eller också delar vi inte uppfattning. –eller både och! Det som ligger i botten på det jag skriver är bibelordet och inget annat än bibelordet. Där finns hela sanningen gömd och denna sanning kommer från Fadern själv. Låt oss också vara överens om en annan sak. ”Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord”. Allt är den enhet i tron du talar om framsprungen ur den Heliga Skrift. Vidare hänvisar du till 1 Kor 1:10 och när jag läste kontexten upptäckte jag att versarna 10-13 på ett sätt är en parallell till det Paulus där skriver. Bibeln lär att Herrens kropp är en och att denna kropp är kyrkan (´Kyrios´). Man blir ett med denna kropp i och med pånyttfödelsen. ”Ty i en och samme ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp” Vi måste inse att Kristi kropp är odelad. Därför r det fel att göra som korintierna när de bildade divers församlingskotterier. [1 Kor 1:10 ff.] Exakt så som jag följer upp dagens församlingskotterier. Här kan vi inte tala om rätt eller fel och hålla sig till den egna ”hären” eftersom Jesus inte vill ha sin kropp styckad.Genom att inte förstå detta på rätt sätt har vi dragit på oss svaghet och sjukdomar och gjort det svårt för världen att tro.Världen har verkligen svårt att tro att en styckad kropp är bärare av sanningen. I de olika församlingarna kan vi finna sådant som är i direkt strid med skriften. Människans onda natur är sådan. Jag antar att du liksom jag sett sant troende församlingar agera i strid med Jesu vilja. Det finns ett exempel som nyligen dykt upp och som säkert kan lära oss en del. Ett par frikyrkopastorer har talat om bokbål i samband med Gardells böcker. Säkert med god tanke, men som jag uppfattar det inte i enlighet med Bibeln. Varför undervisade de då inte om fasta och bön istället i enlighet med Herrens löfte till Serubbabel när han fick i uppdrag att bygga upp temlet? ”Sak 4:6 Då sade han till mig: ”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. ”Detta är Herrens sätt att verka. Naturligtvis kommer detta upp i rikspressen varvid en alliansförsamling inte klarade av att stå upp för vår tro om Jesus Kristus. Bättre då att stänga ute pastorn!! Här vill jag påstå att satan vann en seger genom att splittra Kristi kropp. Pastorns tanke att stå upp för Jesus var helt korrekt, men inte bibelenlig. Församlingens agerande var inte heller bibelenligt, men dessutom i enlighet med denna världens sätt att tänka. Även en omogen troende människa har kvar sitt arv genom kristi död, men tyvärr sprider vi vårt ställningtagande till andra kristna och till slut rasar huset ihop.

  3. Hej Johnny!Tack för ditt uttömmande svar. Möjligen talar vi något förbi varandra. Jag tror vi är överens om att olika trosuppfattningar splittrar Kristi kropp – i synnerhet när kristna inte visar respekt för varandra. Du gav inte någon synpunkt på det sista i min kommentar:”Alla olika läror som predikas om Gud kan ju inte vara sanna. För att ta ett exempel: antingen finns ett brinnande pinohelvete eller så finns det inte. Båda åsikterna kan inte vara sanna, eller hur?” Möjligen tycker du att den här frågeställningen är oviktig i sammanhanget. Själv är jag övertygad om att bibelordet kan vägleda en människa till en uppfattning som stämmer med helheten i bibeln – 2 Kor.10:5, Heb.4:12. Med hjälp av den nya digitala tekniken kan man numera snabbt ta fram alla bibelställen som handlar om ett specifikt ord eller ämne. Mängden av bibelställen kan då peka i en speciell riktning som en ärlig bibelforskare då måste ta hänsyn till. Hoppas du förstår min tanke.

    • TehåVissa påståenden som predikas är livsavgörande för att få följa med när Jesus hämtar de sina en dag. Som jag uppfattar det är inte den dagen särskilt långt borta. Vi ser många av de tecken Jesus talar om och som finns nämnda i Hesekiel, Daniel, Matt 24, Apokalypsen m.fl Den avgörande frågan då är om vi är klara för avfärd, eller om vi blir kvar. Den förkunnelse som leder till en sann gemenskap med Jesus är både tillräcklig och nödvändig. Det kan finnas olika sätt att uttrycka sig, men detta är den enda vägen. Den innehåller både sanningen om mig som människa och att jag är färlorad utan Jesus. Den innhåller också en insikt i hur vi får del av den Helige Ande så att den ”gamla människan” tappar makt över oss. För ytterligare information. Jag ser mig inte som bibelforskare. Jag lever av bibelordet. Det leder mig och för mig till det levande vattnets (Jesus) källa. Det är därför jag ägnar tid här. Till slut finns det sanningar i bibeln som somliga tror på, andra inte. Många sådana är av den typ av frågeställning du har tagit upp. Helvetets existens. Vad jag tror där eller inte tror är inte saliggörande eller orsak till undergång. Det är endast när vi tar emot Jesu verk på Golgata och lever vidare i hans uppståndelsekraft: Detta är saliggörande.Jag får väl avsluta med att skriva att personligen tror jag på ett helvete eftersom Bibeln är så tydlig i frågan. Jag är övertygad om att när människor kommer till tro, kommer de att finna att även detta är sant, men det är fortfarande ingen frälsningsfråga!

    • Tehå,Tydligen har du inte ämnat en användbar mailadress. Detta var mitt budskap!Tehå,OM detta kommer fram och du är intresserad av att föra en diskussion, så låt oss använda mail. Jag kan inte föra en subdebatt vid sidan av den tråd jag bloggar på.Hör gärna av dig!mvhJohnny


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: