Muta Gud med att vara GOD människa? Glöm det!

Efter att ha ägnat tid åt att svara på ett par kommentarer återgår jag nu till ”huvudämnet”. Dock, och det är viktigt: läs gärna svaren på kommentarerna eftersom de också visar på min syn på bibeln och det faktum att det finns lite olika vikt i olika frågor. En del är helt avgörande för vår frälsning och en del hör till avdelningen adiafora (mindre viktiga ting). Om vi börjar diskutera denna typ av frågeställningar hamnar vi snart i det Paulus kallar ordstrider.

Människor som kommer till tro kommer ändå till slut att finna sanningen i de olika frågorna, samtidigt som det endast är Jesu verk som hela vår framtid bortom graven eller Kristi återkomst hänger på.

Jag hoppas att ingen kommer fram till att försöka blidka Gud genom sina gärningar.

Gal 2:21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. [=vår möjlighet att blidka gud genom att göra ”rätt” saker]

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?

Gal 3:2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen [=se min kommentar till 2:21] eller genom att lyssna i tro? 

Gal 3:3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?

Gal 3:4 Har ni lidit så mycket förgäves, ja, helt förgäves? 

Gal 3:5 Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham?” [Detta är viktigt: Det är Gud som gör verket! Det är han som utan krav ger oss sin Ande. När vi tagit emot detta i tro på hans löfte ger han oss också trons hela kraft!]
Så ställ inte frågan ”vad kan jag göra för Gud , utan vad kan Gud göra för mig? Då kommer ni också få se hur hans kraft kommer till skott i era liv! (Detta gäller också församlingarna) Så låt bönen vara central i er tro!
Published in: on 11 maj, 2010 at 19:51  Comments (8)  
%d bloggare gillar detta: