forts… ETT SVAR

Vi vill vara fria! För en del betyder det att vara fri att vara som man vill, göra som man vill, helt enkelt göra det man känner för!

Men är detta verklig frihet?

Hur kommer vi undan när livet ändras? När våra barn drivs av ångest, svårt att sova, oro för morgondagens skoldag och vi vet om att vi antingen har skuld i deras problem eller att vi som förädrar åtminstone inte kan göra något för att hjälpa? När sjukdom slår till som åtföljs av vår egen oro, tvivel och förtvivlan? Vad har vi för alternativ då, i vår frihet?

Jesus sa, att ”Sanningen ska göra oss fria” (Joh 8:32) Vad är det för sanning, som han talar om? Det är då inte hur vi normalt använder begreppet!

Somliga menar att om de bara känner till sanningen om sina problem, så ska de bli fria. Ni vet, mammas och pappas sätt att vara mot oss, stämningen i hemmet vi växte upp i, trauman i livet, sorg och så vidare. Naturligtvis är det en ständig fråga varför vi är som vi är och varför andra handlar som de gör gentemot oss. Tanken bakom psykoterapin är att om vi bara kan tränga djupt nog i vårt förflutna, till sinnets djupaste skrymslen, då ska vi kunna förstå våra problem och bli fria i vår mening! Att kunna leva fritt och göra vad vi vill utan hämningar ur vårt förflutna!

Men är det denna frihet Jesus talar om? Den frihet han talade om har sitt ursprung i vad vad Gud har gjort och vill göra för oss, om vi vill förstås! Det finns ställen med retreater (att i stillhet finna sitt innersta hjärterum) och få förbön. Ett ställe är Breidagård, en stiftsgård utanför Uppsala. Det förunderliga hände ofta: människor blir frigjorda. Från smärta, från ångest, från ett förflutet som plågat under lång tid.

Vad är nytt? De har så ofta bett så länge och mycket och ändå har ingenting hänt! Så plötsligt öppnar sig himlen över dem. (några har inte bett alls förut)

De erbjuds inte några nya former av helande  eller någon ny böneteknik. De hänvisas till tron på Jesus. Vad Gud har gjort för dem genom Jesus och vad han gör med dem när de tror på honom.

Somliga har varit kristna i många år och fast de är väl hemmastadda i bibeln har det aldrig lärt sig leva i kraften av dessa  sanningar och därför inte upplevt befrielsen genom dem.

Inom 48 timmar uppträder dessa människor annorlunda, därför att de är annorlunda för att något har hänt med dem. Den Helige Ande har fört saniningen av hans ord från hjärnan till hjärtat. De har fått den uppenbarelse de behövde för att bli fria och fått kraft att leva i denna frihet.

Det förflutnas destruktiva kraft pinar dem inte längre! Det är sann frihet!

Published in: on 29 maj, 2010 at 19:47  Kommentera  

Problemet

Problemen för de flesta av oss!

-Jag är misslyckad! Javisst kan kan det väl vara så att ALLT inte är misslyckat, men om folk fick se hur vi har det hemma???

-Gud svarar inte på mina böner.

-Jag förstår inte varför Gud -om han nu finns, skulle bry sig om mig!

Vart jag än kommer möter jag kristna och andra som är ndslagna och utan gnista när det gäller tron. Behöver de då resignera? Det är möjligt att stå över även vardagliga frestelser. Att behålla pengar när vi fått för mycket tillbaks, att överdriva på anställningsintervjun, att visa omvärlden hur små jag tycker att de är! Även känslan som ibland kommer om att vara onyttig och otillräckllig.  Hur går det till?

Varför har så många som tror på Jesus så många behov som aldrig blir uppfyllda, frihet från fruktan, oro och depression, smärtor, sjukdom och syndafall. Om det är möjligt, hur ska jag kunna få den tron i mitt liv?

forts…

Published in: on 29 maj, 2010 at 16:12  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: