Är du beredd på stormen?

När Herren säger: ”Jag skall skaka jorden än en gång,” så menar Han det! Han ska bokstavligt talat skaka vår ekonomi, vårt utbildningssystem, vårt styressätt – allt vi sätter vår tillit till och litar på, allt som ser tryggt och säkert ut.

Jesaja profeterar att Gud en dag ska resa sig och skaka hela jorden. Profeten skriver:

 ”Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare..….Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt….. Ty det skall bli på jorden bland folken, som när man slår ner oliver, eller som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad….” (Jes. 24:1,11,13)

Gud kommer att skaka jorden som om den var ett olivträd — tills varenda frukt faller ner!

 Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar.

Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka…..Den skall falla och inte mer resa sig” (v. 18-20)

Hela jorden skall visa sig vara inte mer än en hydda, när Gud börjar sin skakning! Andra profeter stämmer överens med Jesaja ord:

Hesekiel säger att när Guds vrede stiger upp, skall Han skaka med stor kraft, våldsamt, allt som kan skakas:

 ”Då skall de bäva för mig, fiskarna i havet, fåglarna under himlen, djuren på marken och alla kräldjur som rör sig på jorden, och alla människor på jordens yta. Bergen skall slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden…. Så skall jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de skall inse att jag är HERREN.” (Hes. 38:20,23). Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet, säger HERREN Sebaot.” (Haggai 2:6-7).

 Hebreerbrevets författare säger:

 ”Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka.* Orden ”än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå.” (Hebr. 12:26-27).

Gud kommer att skaka allt som finns i sikte – så att det blir uppenbart att Han allena är den enda makt som inte kan skakas!

De senare åren har vi sett början på Guds skakningar

Herren började bokstavligen skaka jorden med jordskalv i slutet av 1980 talet. Ett skalv i Armenien utplånade nästan hela området. Ett skalv i Japan som mätte 6,9 ödelade nästan en hel stad. Så kom det förfärliga skalvet i San Fransisco, och andra följde efter nästan dagligen i detta område. Jordskalv drabbar västkusten i USA nästan kontinuerligt, från norra Kalifornien till San Diego och ända ner till Mexico. Vid en tidpunkt ställde en New York tidning denna fråga i en överskrift: ”Försöker Gud att skaka om oss?” Hur kommer det att fortsätta?

 Låt mig fråga dig om något: Vad gör en omsorgsfull mor eller far när ett barn sover, men måste väckas? En av föräldrarna tar försiktigt barnet i skuldrorna och skakar det. Om inte barnet vaknar med en gång, blir skakningen lite mer fast och bestämd — föräldern vet att barnet kommer att lida om det inte vaknar upp.

 Det är just det Gud gör precis nu — inte bara med Amerika, utan med världen! Till att börja med, skakar Han oss väldigt försiktigt. Men nu har Hans skakning blivit våldsam – för att Han ännu inte har lyckats med att väcka upp oss!

De profeter jag nämnde talade inte bara rätt ut i luften. När Herren säger: ”Jag skall skaka jorden än en gång,” så menar Han det! Han ska bokstavligt talat skaka vår ekonomi, vårt utbildningssystem, vårt styressätt — allt vi sätter vår tillit till och litar på, allt som ser tryggt och säkert ut.

Kunde du någonsin föreställa dig, att den mäktigaste nationen på jorden skulle bli nedlagd, för att politiken i båda partierna leker med nationell konkurs, och tvingas dra ned betalningen av vår internationella skuld?

Det finns de som säger, ”allt är väl, allt är väl”! Men allt är inte väl! Därför befinner vi oss i en skakig tillvaro.

Gud står bakom allt. Men är det inte en god Gud? Visst är det en god Gud, men han är helig också! Han är god och har visat på hur vi kan komma i samklang med honom.

Det finns vägar, men vill vi gå dem?

Published in: on 30 juli, 2010 at 18:18  Kommentera  

Sättet att finna en god Gud

1Joh 1:9

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Published in: on 26 juli, 2010 at 10:49  Kommentera  

Sveriges kristna sover -och vet inte om det själva!

Det andliga tillståndet i Sverige är verkligen oroande. Vi behöver inse det. Det är första steget till en förändring. Så länge denna insikt inte finns så är det inte något hopp om förändring. Allt tal om väckelse blir bara önskedrömmar.

Det är nu absolut nödvändigt att vi verkligen tar till oss de ord som Herren har talat genom de tjänare som han sänt till Sverige och genom dessa avslöjat vårt tillstånd.

På sommarens Hönö-konferens talade Asher Wasker, en andlig ledare från Indien. Dagen refererade den 7 juli hans budskap under rubriken ”Kristna i väst är försoffade”.


Washer avslöjade hur bekvämligheten har lett till försoffning för kristna i väst. De kristna som kommer från andra förhållanden ser det andliga tillstånd som råder hos oss. Det är bara att vi själva inte ser det.

En annan Herrens tjänare är den välkände kinesiske Pastor Yun. Förra året kom det ut en bok med hans predikningar. Boken har titeln ”Levande vatten”.

Där skriver han följande: ”Från början förstod jag att en av anledningarna till att Gud låtit mig lämna Kina, var att hjälpa den sovande kyrkan i väst att vakna!”


Det uppmärksammade budskap som David Wilkerson framförde i Stockholm för några sedan var också ett tillfälle där Gud avslöjade hur apati och andlig ljumhet är det allvarliga tillstånd vi befinner oss i.

Vi behöver nu på allvar ta till oss de tilltal vi fått och ta ansvar för en förändring. Det behöver bli en angelägenhet för varje enskild kristen och varje församling att verka för det.

Återgivet från
Holger Nilsson Vetlanda
Published in: on 25 juli, 2010 at 17:52  Comments (4)  

Lagen ska användas på rätt sätt!

I mina förra inlägg berättade jag om en man som fick flytta till sin Herre och mästare i dödens stund. Likaså citerade jag en sång som pekar på vad som gav honom den resan när livet var slut.

Nu ska jag försöka peka på hur man kommer dit. Det är många som tror att om man är hygglig, snäll och vill väl så har man en snäll Gud som inte dömer. Men Guds kärlek är inte samma sak som snällhet. Vi kan alltså inte muta Gud med att hålla lagen eftersom den som bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

”Jak 2:10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.”

Nu talar jag alltså inte om alla som föraktar det Gud har sagt är rätt och gott. (lagen) Att de människorna får sin dom ligger ju i sakens natur. De är inte bara orena och syndiga, utan föraktar till och med Guds erbjudande om nåd. Den som föraktar Guds heliga vilja föraktar ju även Gud själv. Inse, det finns inte ett ord som säger att Gud ska vara nådig mot dem som föraktar honom.
Nej, jag talar om dem som har respekt för lagen och tar den på allvar. Verkligen strävar efter att vara goda. Men det handlar inte bara om att respektera lagen och försöka hålla den, utan om att använda den ”i enlighet med dess syfte”.
Många har missförstått detta och försöker bli rättfärdiga inför Gud med hjälp av lagen, men lagens egentliga avsikt är att väcka oss till insikt om vilka vi är, att driva syndare til Kristus för att få del av den renhet han vann åt oss på Golgata.
”Rom 10:2 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud[alla som åkallar honom], men de saknar den rätta insikten.kap] [
De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.
Rom 10:4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.
”…Rom 10:8 Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar.
Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
Rom 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 
Rom 10:11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

Så den som inte går den väg han själv har anvisat genom sin son, bör nog inte lita på att Gud är snäll! Han är inte bara kärlek utan syfte, han är också Helig. Dit når vi inte utan att följa ”bruksanvisningen” i nya testamentet!
Published in: on 21 juli, 2010 at 17:54  Kommentera  

Jag har funnit sången jag hade i inlägget senast!

 

http://dl.dropbox.com/u/6178349/ODD_DUBLAND___ODDRUN_HELEN_DUBLAND_-_JESUS_SAAG_ALLTID_SYNDEREN_FOERST.mp3

Published in: on 17 juli, 2010 at 16:03  Kommentera  

Det är själva levandet som far till himmelen!

Min svärfar har dött.

För oss som stod honom nära innebär detta naturligtvis stor sorg och saknad. Men som efter alla som lämnat oss, finns känslor som kan vara svåra att bearbeta . Han hade både styrkor och brister som vi alla har. Mitt i allt detta var han en djupt troende man som fick betyda mycket för många. Gud kunde bruka en vanlig människa som givit Honom makten i sitt liv! Den sista tiden var inte lätt och har hos oss skapat många frågetecken. Framförallt om Guds allmakt.

När det blev dags för oss att se honom och ”ta farväl”, insisterade det ädsta barnbarnsbarnet 6 år, på att komma med. Naturligtvis har vi försökt att berätta för henne om Gud, himlen och ”den sista resan”. Hon fick följa med. Hon visade sig förstå mer än vi vuxna faktiskt hade insett.

När hon står där men tårar i ögonen, säger hon. ”Det är inte kroppen som far till himlen, det är själva levandet”.

Man börjar ana varför Jesus höll barnen så högt, det är någon slags skillnad mellan att veta och förstå! Hon både visste och förstod!


Denna sång låg överst i lådan på nattduksbordet:

Jag vet att min frälsare lever

Jesus såg alltid till syndaren först,

det blev mig min räddning och frid.

Synden var stor, men hans nåd den var störst.

Och jag fann min räddning i det.

Men ibland tårar rann,

jag såg försakelse, drömmar försvann,

men jag fick möta det med:

Jag vet att min frälsare lever och när mitt livsverk till marken går, han som den siste på stoftet står,

och då skall jag skåda min Gud.

 

Dagen skall komma då allt bleknar bort och ingen kan följa mig mer.

Alltiing blir till stoft, det som förr verkat stort skall vissna och så falla ner.

Allt jag kan, är ett namn. Håller mig till det. och viskar det fram. Och då skall han komma hit ner.

En gång skall gåtorna finna sitt svar, alla tårar skall Gud torka bort.

Lovsång skall stiga förunderligt klar, i tack för det Jesus har gjort!

Jag ser HAN; ”se Guds lamm”, jag är i Sion och älskad av han, fullkomnat är det han har gjort

Jag ser att min frälsare lever, märkt utav spikar och törnekrans.

Se honom i segrarens stråleglans och vet att jag skådar min Gud.

 

Jag är nyfiken på vad han i kvällen stillhet upplevde när han ”flyttade”!

Published in: on 14 juli, 2010 at 16:59  Kommentera  

Dopet gäller, Guds kärlek är fokuserat dit!

Jag var på ett dop idag och kom att tänka på er som följer/har följt denna blogg. Hur många av er är döpta? Ja, det kan jag ju inte veta! Men jag gissar att det är merparten. Långt innan de flesta av oss minns, bars vi fram till dopet för att… ja, varför då? Vi som är lite äldre, vi har oftast döpt barnen. Men vad var tanken? En kulturgärning? En tradition i familjen?

Tänk efter noggrannt! Det kan väl inte bara ha varit utan tankar alls som det beslutades och genomfördes? Nu, så här i efterhand: Fundera! Vad var drivkraften?

Ja, Gud var väl inblandad på nåt sätt i tankegången. Men så ofta som jag har hört människor säga att Gud kan väl inte döma nägon eftersom han är kärlek!

Då är det ju inte Gud och den väg han har berett föross vi litar på, utan en skröna om en god Gud som oberoende av vad om vi lyssnar till hans ord eller accepterar vad som helst.

Det jag nu skriver vittnar om att Gud är god och den plats där han finns som vi kallar himmel förutsätter och kan inte härbärgera hat, ovilja att förlåta, egoism, krav att få delta med all den ondska vi rymmer. Allt sådant förbränns i Guds närhet och det är vad vi kallar dom. Hela jorden är uppfyllt av detta idag. Därför ser vi också att Gud håller på att förändra förutsättningarna för jordens existens innan vi får se en ny jord och nya himlar där rättfärdighet bor!

2 Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.
2 Petr 3:11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,
2 Petr 3:12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar [påskyndar: ett uttryck som förekommer på flera ställen i bibeln om hur Guds församling ber för att han ska upprätta sitt rike] dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.
2 Petr 3:13Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.
Gud är inte bara kärlek, han är helig också. Därför är detta nödvändigt.
Så Gud kan inte acceptera allt  för hans helighet förbränner allt ont både på jorden och hos de enskilda människorna. Men han har berett en väg ut ur detta och där kommer dopet in! Jesus sa en gång att ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född nytt kan inte se Guds rike.” [Joh 3:3]
Nu kommer jag med en märklig utsaga. Men den stämmer med bibeln. Den som är döpt är född på nytt!
Joh 3:5 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.
1Joh 5:6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen
Tänk på följande om dopet:
Både när Johannes döparen döpte och när lärljungarna sedan gjorde det sänktes den som döptes ner i vatten. (enligt bibeln som en sympol för Jesu begravning) Vi blir befriade från allt gammalt som skiljer oss från Gud. När man då kom upp ur vattnet hade man uppstått med Jesus för att leva i med hans uppståndelseliv. [Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död?] Rom 6:3
Men vad spelar det då för roll, vi är ju alla samma rävar ändå? Jo det spelar stor roll, eftersom i dopet dog vi med Jesus (döden för vår syndavarelse) för detta var Guds sätt att skapa ett ”rum” i vårt hjärta som det bara skulle vara att inta den dagen vi insåg att vi ville och behövde! Så dopet gäller fortfarande i allas våra liv. Det är bara att i tro ta emot den gåvan!

Den riktiga dopgåvan är följande:

1Joh 5:13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.
1Joh 5:14 Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. 
1Joh 5:15 Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.
Published in: on 10 juli, 2010 at 21:51  Kommentera  

Styr våra ord och tankar vår tillvaro?

Som jag har påpekat tidigare, finns det en nära koppling mellan det som händer i den himmelska världen och vår tillvaro på jorden!

”Matt 18:18  Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”

Det betyder att vad Guds barn säger (använder för ord) på jorden får en direkt återverkan i Guds himmel. Sedan kommer det att verkställas på jorden. Runt oss sprids det vi säger  som ringar på vattnet. Förbannar vi, skapar vi en förbannelse. Förlåter vi, skapar vi en befrielse. Det är därför vi i bönen ”fader vår” blir lärda att be:”förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som har skuld till oss”. Märker ni förbehållet? Det finns på flera ställen i NT. Sedan säger Jesus: ”Om ni inte förlåter människorna deras försyndelser, kommer inte heller er himmelske fader att fölåta er!” Det betyder alltså att om vi går omkring som sura, bittra människor och uttalar detta så ofta vi kan, binder vi människorna omkring oss i deras ondska. Vi är kallade att lösa, inte att binda! Detta enligt Jesu ord!
Den som inte tror på att det fungerar så blir ju detta meningslöst, men stämmer det så blir det mycket konkret. Det får konsekvenser också för vårt eget liv och hälsa. Om vi tänker oss att i vår familj förekommer Alzheimers. Vid första bästa tecken tänker vi, ”nu börjar det”. Nu kommer det. På det sättet utvecklas något som kanske aldrig skulle ha hänt. Att sörjande människor med dödslängtan är överrepresenterade när det gäller t.ex canser är känt som en sanning idag. Hur många tänker inte ”jag har alltid otur”. Vi säger det. Vi tänker det. Och… vi får det! Våra tankar och ord skapar utlösande händelser i våra liv!
Bibeln lär oss att tänka annorlunda: ”Gud har makten och han styr vårt tankeliv och våra ordval, men bara om vi vill ha honom som Herre i våra liv”!
En intressant sak jag ofta har tänkt på. Det är hur vi väljer namnen på barnen och hur det faktiskt verkar kunna styra hur deras personlighet utvecklas. Jag har tänkt på det och funderat. För mig verkar det så och det stämmer med bibelns syn, men jag vet inte hur väl jag kan verifiera det. Men fler har reagerat positivt till mina tankar och funderingar och det är helt klart människor som inte utgått från bibeln!
Men några namnförändringar i bibeln:
Abraham hette från början Abram och hans hustru hette Sarai.
På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat: 
Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar.”
Sedan fick Abram löftet att få en egen son, Isak, (och Sarai var närmare hundra år) Han trodde ändå på löftet och följande hände:
När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig.
Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom:Därför skall du inte mer heta Abram,* utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk.
[Abram betydde ”Upphöjd fader” och Abraham betydde ”fader till många folk”] Hur mycket betydde namnbytet för vad som skulle hända? På samma sätt bytte Saraj namn till Sara på grund av hennes nya roll inför Gud!
Och Gud sade till Abraham: ”Din hustru Saraj skall du inte mer kalla Saraj, utan hennes namn skall vara Sara.* [kap]
Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log* och sade för sig själv: ”Skulle det födas barn åt en man som är hundra år? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år?” [kap]
Men Gud sade: ”Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. [kap]
Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.”
Saulus blev Paulus. osv.osv
Men fundera själva på de personer ni känner och vilka namn de bär!  Tänk på de som bär samma namn. Har de likartad utstrålning? Eva, Lena, Eva-lena? Margareta, Christina eller Elisabeth, Ärligt talat, stämmer det att de bara kan byta namn? Nu generaliserar jag, jag vet! Men stämmer det att våra namn kan styra hur vi utvecklas? Johnny, Ronny , Conny …vad säger det?
Något säger mig att det kan vara så! I så fall talar det mesta för att bibelns tankegång kan vara korrekt!
Published in: on 1 juli, 2010 at 23:26  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: