Kan man ersätta ögat mot status? I så fall hade Jesus rätt!

Gå tillbaks till inlägget och svaret jag lade in i går. Det finns lite mer att säga!

I varje fall mig gav det en aháupplevelse till frågor jag själv ställt till den texten:

Vad menade Jesus egentligen? Som jag förstod hans svar och som jag förstår det utifrån mitt sätt att uppfatta Bibeln så bli kroppens olika delar bara försnävade paralleller till det som betecknas som ”köttet” i sin helhet. Det hör denna världen till. Dit hör en överdriven konsumtion av ”skräp” också. Vare sig det är TV,bio, nätet eller böcker. En total omvårdnad  och ett totalt (miss)bruk av vad som hör denna världen till. Jag putsar på bilen, ”min” bil: grannen kapar av sig fingret. För att inte bloda ner min ädelsten snör jag åt hans hand och ringer efter en ambulans. Då har bilen blivit mitt öga, eller min hand…. Jag har alltså större omsorg om den än om min nästa.

Det jag tror att Jesus menade var att allt som gör att vi inte tar så stor hänsyn till Guds vilja pga.  att vi ser det viktigare att vårda våra inre drifter och behov. Vare sig de tillhör kroppen fysiskt, eller de hör ihop med sådant drivs av. Ägandebehov, behov av status, bli accepterade på grund av att vi tycker som man ”ska ” tycka etcetera. Allt detta är förförelser och hindrar oss från att följa Guds väg.

”Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, ska ni göra mot dem!”

Published in: on 31 augusti, 2010 at 18:22  Kommentera  

Vad menar Jesus med stympning?

Fråga:
Jag tycker det är väldigt svårt att förstå Markus 9:43-47. Där det står ”Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet.”
Vad menar Jesus egentligen? Man skulle kunna tro att det är en uppmaning till att lemlästa sig själv. Men det verkar ju inte rimligt. Så vad är det en uppmaning till?
J.V
.

Svar:
Vad Jesus vill visa är att vi som har sådan omsorg om det här livet, vi är så måna om vår kropp och dess olika delar, så att vi sätter vår kropp framför allt och vi vårdar den, vi tycker det är det dyrbaraste vi har.
Däremot så har vi inte samma omsorg om livet i all evighet utan slut. För att vi skall förstå och ha det rätta perspektivet är det som att Jesus vill säga att det som vi anser för dyrbarast för oss, även det är värt att försaka och avsöndra från vår jordiska kropp om vi kunde gå in i evighet och räddas.
Vi får alltså verkligen perspektiv på vad som är mer dyrbart är kroppen. Nu behöver vi inte riva ut ögat eller hugga av handen, vi kan gå in i den eviga härligheten utan detta, men vi skall förstå att egentligen är inget pris för högt att betala för att vi skall nå dit. Det är alltså en mycket stark predikan som Jesu håller till oss alla att vara  villiga att göra vad som helst för att nå himlen.
Må vi se till att vi kommer dit till varje pris!

[ur http://www.flammor.com]

Published in: on 30 augusti, 2010 at 20:35  Kommentera  

Till den som känner sig utanför och inte duger!

Vi kan välja vad eller vem vi vill följa. Talet om synd följs i Bibeln ofta av en inbjudan till omvändelse och förlåtelse.

Alla som ångrar sig och vänder sig till Gud befrias från syndens följder. Gud förlåter de botfärdiga och är barmhärtig mot dem. I viktiga bibliska texter skildras denna förlåtelse som total och villkorslös. Därför blir ingen som vänder sig till Gud igen utanför.

Vem du än är, vad du än har gjort och vad du än sitter fast i. Den som vänder sig till Gud blir alltid återtagen!

”Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? [kap]
Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar.
När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat.
Luk 15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.”
Published in: on 25 augusti, 2010 at 20:00  Kommentera  

Bibeln tar upp mer än Gud, Jesus och djävulen!

Jag skrev igår: ”Oavsett hur man tolkar det kan inte Allah, med denna bakgrund vara den skapande och allsmäktige Guden, han är nåt annat.

Men om han än nåt annat än den skapande och allsmäktige Guden, vad är han då? Den osynliga världen är som vi kan läsa i Bibeln full av varelser, änglar, (både goda och onda änglar, de förra tjänar Gud, de senare följer ett avfallet änglaväsen som vi kallar djävul och satan.) Som dessutom Paulus skriver om i Ef. 2:2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.”  Här kallas han för fursten över luftens välde, dvs. på den plats där dessa ondskans makter håller till.

Så när jag skriver att Allah är något annat än den gode och helige Guden, syftar det på att han är en del av dessa andevarelser jag skrev om i sista stycket. Kan han då visa sig i vilken skepnad som helst? Svaret måste bli ja.

2 Kor 11:14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.” Att han skulle kunna uppträda som ängeln Gabriel är som bibelns ser på det inte alls konstigt. Och hur lätt är det inte att bli lurad? Kom ihåg att koranen har kommit till genom en enda person, och vi har inga som helst hållhakar på historiska händelser från andra historieskrivare. Det är helt enkelt en akt av olika uppenbarelser under en ganska kort tidsrymd. Det ”träd” som uppkom härav (Islam) bär också en frukt liksom Guds barn bär frukt.
Matt 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.” [kap]
Men det är ännu mer komplicerat än så:
Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. [kap]
Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. [kap]
Detta handlar inte om massuggesion, som Hitler höll på med med. Vi har ännu inte sett detta, men jag tror inte att det är långt borta eftersom vi nästan dagligen får läsa om saker som ser övernaturliga ut. Allt är inte från Gud.

Men andra saker då?
Medier som får kontakt med de ”döda”… -och skuttar omkring i olika TV-program och säger sig ha kontakt med de döda, och vem minns inte mannen som presenterade sig som en inkarnation av anden”Ambres”? Är det bara humbug?
Som kristen kan man mycket väl anta att det handlar om adekvata andliga erfarenheter, men vilka andar? I Jesaja står det: ”

Jes 8:19 När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” [kap]”
Alltså ser inte bibeln på detta som en omöjlighet, men det är en del av den andliga verkligheten vi alltså är varnade för!
Published in: on 24 augusti, 2010 at 20:01  Kommentera  

Om man tror att Gud och Allah är samma sak är man förvirrad!

Jag vill börja med att be er observera att det jag nu skriver inte är något debattinlägg eller försök att i största allmänhet skapa en avighet mot Allah, eller muslimer. Men jag får bara inte ihop Allah med den allsmäktige, skapande Guden. Därför är inte Gud och Allah detsamma för mig. Det är två olika saker. Det viktigaste skälet till detta är att Allah, vetenskapligt kom ur en dyrkad mångud först 600 år efter Kristus! Denna tog Muhammed till sig när han ”uppenbarade” Allahs vilja!

 

  • I Mekka fanns en gud som hette Hubal som var Herre över  Kabah.
  • Denne Hubal var en mångud.

· En muslimsk apologet erkände att en bild av månguden Hubal lades på taket av Kaba omkring 400 år före Muhammed. Detta kan faktiskt vara ursprunget till varför månskäran är överst på varje minaret vid Kaba i dag och den centrala symbolen för islam på varje moské i hela världen:

· Månguden var även kallad ”al-ilah”.

  • ”al-ilah” förkortades senare till Allah innan Muhammed började främja sin nya religion 610 AD.

· Det finns bevis för att Hubal kallades ”Allah”.

· När Muhammed kom med sina uppenbarelser, accepterade han alla hänvisningar till namnet ”Hubal” men behöll avledningen ”Allah”.

· Muhammad behöll nästan alla hedniska ritualer från araberna på Kaba och omdefinierade dem i monoteistiska termer.

· Oberoende av uppgifter om de faktiska omständigheterna, är det tydligt att islam härstammar från en hedendom som en gång tillbad en mångud.

· Även om Islam i dag är en monoteistisk religion, har den sina rötter i den hedendom som fanns i Ur som Abraham lämnade och som finns placerad i nuvarande Irak. Han kom så småningom till nuvarande Palestina, där Muhammed fick sina möten med ängeln Gabriel.

[KÄLLA:  Karen Armstrong (2000,2002). Islam: A Short History. ISBN 0-8129-6618-x]

Oavsett hur man tolkar det kan inte Allah, med denna bakgrund vara den skapande och allsmäktige Guden, han är nåt annat.

Därför kan han inte heller skydda oss och ge oss räddning när skapelsen håller på att gå mot sitt slut.

Men det kan den Gud som har skapat himmel och jord. Och som alltid har kontrollen. Därför är Gud för mig den ende och sanne Guden!

Ps 62:2 Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min räddning. [kap]
Ps 62:3 Endast han är min klippa och min räddning, min borg, jag skall inte vackla.
Published in: on 23 augusti, 2010 at 20:50  Kommentera  

…himlakroppar ska lösas upp av hetta och jorden ska inte mer finnas till!

Den här gången tänker jag utgå ifrån ett bibelställe och återigen skriva om den tid vi lever i idag.

I Matt 25:1-12 berättar Jesus om sin tillkommelse.

1Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 2Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 3De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. 4De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. 5När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. 6Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ 7Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. 8De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ 9De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ 10Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. 11Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ 12Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ 13Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.

Situationen är precis som idag och hur den har utvecklats under lång tid. Jesus pratar här om människor som tror på Honom, som tror att han kmmer att komma tillbaks, men allteftersom tiden har gått har alla somnat.

Hur många gånger har jag inte fått höra när jag berättat om att ”det är inte lång tid kvar”: Svaret blir, ”ja så har man sagt i alla tider”. Men det Jesus säger i vers 6 visar på ett helt annat läge.

De som somnat blir väckta av ropet:Nu är det dags”! Det intressanta är att det är inte bara sovande kristna som känner av ropet. Hela jorden befinner sig i en undergångsstämning.

Tecknen i tiden är våldsamma. Domedagsprofeterna kommer inte från kyrkligt håll trist nog. Det är våra vetenskapsmän som tutar för undergång.

Det vi ser förebådar hans ankomst, slutet för klotet och det som det står om i 2 Petr brev.

2 Petr 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. [kap]

2 Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 

2 Petr 3:11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

Det är detta som är inplanterat i hela människorsläktet idag genom en andlig insikt. Men vi ser bara fram till undergången, men bibeln talar om en fortsättning. Detta borde vara en tröst till oss alla!
Published in: on 21 augusti, 2010 at 17:50  Kommentera  

Valet i höst, Gud och svårigheten att finna honom.

Vi lever i ett valår. Läsningen är både intressant och skrämmande. Men kanske mer skrämmande än intressant.

Allt som kallas utveckling eller framåtskridande bygger på ytterligare rovdrift på den skapelse vi är satta att förvalta. Vi kan bygga bilar som håller mycket, mycket längre än idag men snarare har livstiden på bilarna förkortats genom ständiga modellbyten. Vem vill ståta med en bil som är 10 år gammal, så vi byter bilar som våra förfäder bytte kostymer. Det ger arbetet som verkar meningsfulla, men som egentligen bara är till för att hålla folk igång och ge ständigt mera pengar och ”välstånd”. Nya typer av möbler, av TV-apparater, av datorer och mobiltelefoner.

Särskilt om man kikar på Mac Intosh´s produkter är det särskilt tydligt.

Mitt i allt detta blir det allt svårare för människor att orka med. Antalet hemlösa bara i Stockolm har ökat till över 5000 och när försök görs för att skaffa dessa husrum protesterar ”normalsvensken”. I detta val puffar folkpartiet för en skola med elitinslag. Alltså vill man

1) välja bort de som blir utbranda, inte orkar och därför inte platsar i utvecklingshetsen.

2) Skapa elitklasser där de ”bästa” blir ännu bättre och effektivare på att tömma tillvaraon på resurser. Med bättre lön och mera status som morot!

Vilka är då fördelarna med ett sådant samhälle? Jag förstår inte.

Vi har alltså byggt upp ett helt samhälle som innefattas i denna berättelse:

När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” [kap]
Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. 
Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.” 
Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.”
Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.”
Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.
Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!”]”
Jesus sa också att den som vil vara den störste i himmelriken ska vara de andras tjänare. 
Med vår inställning kanske det inte är så konstigt att det är svårt att finna Gud.
Published in: on 17 augusti, 2010 at 11:04  Kommentera  

Bibelns styrka

Som jag ser det är det en styrka i bibelns tillkomst att det skett över tusentals år, tillkommen genom olika skribenter och alltsom oftast så pass klart daterad att vi kan  (hjälpligt) följa skeenden som beskrivs. Dateringarna är gjorda på samma sätt som de antika historikerna daterade sina krönikor.

Detta är den historiska sidan. Inte sällan bekräftad av olika historiska fynd. T.ex såg jag på national geographics om en utgrävning från den tid man antar att uttåget ur Egypten just skett. Där hade man funnit en mycket tunn silverrulle.

Efter att ha värmt den lite lyckades man rulla upp den. Vad den innehöll? Den aronitiska välsignelsen på gammalhebreiska. (4 Mos 6:24-25)

Förutom att vi har både bibliska och utombibliska källor till förfogande finns alltså ett stort antal uppenbara erfarenheter från olika utgrävningar. De förvarades på olika skriftrullar och sammanställdes först runt Kristi födelse för att rädda den traderade skatten åt eftervärlden.
Allt gick ut på att peka på den den Gud som verkar i historien. Han betraktades alltså både som den som skapade tillvaron och sedan grep in i olika skeden med sitt folk.
Men det hindrar ju inte att t.ex Jesaja troligen hade åtminstone tre profeter i sitt ursprung, troligen fyra. Säg det till en troende från bibeltrogna vänner… och du blir betraktad som kättare. Ändå påverkar det inte den andliga säkerheten av Jasaja.

Likaså har NT en komplex tillkomsthistoria, låt vara bara på hundratalet år. Varje evangelium har olika författare med var och en sina egna särdrag. Apg, skriven av en person med god insyn, men ofta beskriver händelser han ser från utsidan. Varje brev har sitt eget ”sitz im leben” och sin egen författare som påverkar dess innehpååll  olika tolkningsplan. De enda lite udda skrifterna är Jakobs brev som endast kanoniserades eftersom det tillskrevs Jesu bror. Men den dryper av judiska regelverk. Det andra är Apokalypsen som egentligen är mer släkt med Daniel, Hesekiel m.fl profetiska böcker i GT. Dock finns det Jesuord i t.ex Mt 24 och visst innehåll i breven som bekräftar Apokalypsens innehåll. [Apokalyps = Uppenbarelseboken]

För mig är det definitivt en styrka.
Vi får texter från alla möjliga skribenter, historiskt verifierbara och med varje skribents egenart. Dessa tillsammans utgör bibelns helhet. Motorn i det hela och grunden är Gud som fadern, men det betyder inte att Lukas ensam eller Paulus, eller Petrus har hela helheten.

Men för mig är det inte ointressant att se 
de olika författarnas egenart (psykologiska och sociala) i hur de har upplevt t.ex passionshistorien. Markus obildade torftighet i beskrivningen, troligen som lutar sig mot den sk. Q-källan (en antagen traderad språklig källa). Eller Johannes teologiskt bearbetade berättelse, eller Paulus hårdhänta självmedvetenhet. Men Gud använde alla dessa. Var och en på sitt sätt, utifrån sina förutsättningar. Plötsligt smälter psykologin, sociala bakgrunder, tron och det vi kallar vetenskap ihop till en helhet. Där Gud håller i alla trådar. Om vi skiljer ut det ena från det andra blir det plötsligt somliga som blir mer föörutbestämda för tron och himmelriket än andra. Det bästa vore att vara en aggressionshämmad sexualneurotiker utan kontakt med sina känslor.


För mig tyder det på att bibeln omfattar hela mänskligheten. Den ena behöver nåd för det ena och den andra för något annat, men kallelsen gäller alla!

Jämför detta med andra ”bokreligioner”. Islam; skriven av en enda person! Koranen är helt historielös och kan inte verifieras överhuvudtaget. Likaså med Bahaí. Buddhism…där har böckerna kommit till under årtusenden, men innehåller inga verifierbara fakta, bara jum-jum av föreställningskaraktär. Mormoner har en mycket underlig tillkomsthistoria (och bakgrund) av Mormons bok. Sceintologerna inte att förglömma helt historielös. (Ur deras ”vetenskapliga” tro har ”tolvpunktsprogrammet”  för Alanon kommit, likaså Narconon.) I botten på detta ligger Hinduismens värderingar.

Published in: on 10 augusti, 2010 at 17:04  Kommentera  

Skippa syndakatalogen, Jesus renar oss från all synd!

Published in: on 8 augusti, 2010 at 13:04  Comments (4)  

Om de dåliga sidorna i Sverige

 Läs: http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-morka-sidor-1.1148317  (På svenska, kortversion)

Eller: http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/01/goran-lindberg-sweden-crime-palm (på engelska, huvudversionen)

De frågor som artikeln skapade hos mig handlade dels om hur processen till detta skeende kan gå till, och dels varför just Sverige? Jag säger inte att andra länder är problemfria, men men det som händer i Sverige verkar så multifaktoriellt. Och nästan exploderat under det senaste 15-20 åren. Som allt annat kan man se på det ur två olika perspektiv. Dels som effekterna av en enda styrande politisk ideologi i över 70 år och effekterna av långtidskonsumtionen av deras ideologi och propaganda. Men mitt tänk vill liksom inte godta att detta skulle räcka för det verkar som om det finns en underliggande ondska som kommer krypande överallt och på alla möjliga och omöjliga plan. 

Då kommer det annan förklaringsmodell inom mig. Jag måste göra ett parameterbyte för att beskriva det trots att det praktiskt finns en samverkan mellan propaganda i denna världen och andliga krafter. Det ser jag inga svårigheter att acceptera. Men om jag skulle våga mig på att inte vara så ödmjuk, skulle jag nog ta på mig profetrollen och hävda att det som sker är en effekt av att ett folk har lämnat sin Gud och liksom att församlingarna har övergivit sin uppgift att vara ett salt för omgivningen.

Läs: 2 Petr 2:10 …särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, [kap]

2 Petr 2:11 under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren.

Här finns det ingen broms på att smäda de högre makterna och därmed lämnar vi fältet fritt för djävulen som går runt som ett rytande lejon för att se vem han ska kunna få grepp om. Folket och individerna är helt skyddslösa. Kognitivt vill vi det goda, men andligt är vi i klorna på de andliga krafterna.
Undra på att Paulus i Ef.6 skriver om att vår kamp inte gäller mot kött eller blod (människor) utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Där har de kristna svikit och nu skördar vi frukten.

Vi har övergivit våra kyrkor och bönhus som hus inför Herren, mot vackra konserter som vi inte sällan tar betalt för!

Published in: on 6 augusti, 2010 at 21:22  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: