När det vanliga blir chockerande ovanligt!

Hur ofta tänker egentligen vi på alla stunder som på olika sätt liknar varandra? Vi handlar mat…-mjölk, -apelsiner, -nåt som går snabbt att laga till. Vi söker i hyllorna, -var kan dom nu ha kryddhyllan? Doften av butikens egen grillade kyckling går in i hjärnan, oj, vad man blir hungrig.

Vi sätter oss i bilen, slår på bilradon för att höra lite musik, funderar på vilka vi ska bjuda hem i helgen.

En helt vanlig dag, alltså. Vad vi inte tänker på är att varje vanlig dag faktiskt kommer att vara en sista vanlig dag. Varje vanlig händelse kommer att ske för sista gången. Åtminstone som den vanliga händelsen vi är vana att den sker.

Men det finns ju också lite ovanliga, men ändå vanliga händelser. Den här bilden uttrycker en upplevelse de flesta av oss nog har haft:

 Även i sådana stunder som säkert många då har, kommer allt som en överraskning. Inte för alla, men för de allra flesta.

Trots alla signaler jag har försökt berätta om, trots att profetia efter profetia, inte bara i Bibeln, utan även andra skrifter har haft samma innehåll så så har allt detta gått förbi vårt medvetande.Business as usual”.

Nu säger jag inte att allt detta ”vanliga” inte borde få upplevas så, jag säger bara: ”Rusta dig, för det kommer att hända”!

Matt 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. [kap]
Matt 24:38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 
Matt 24:39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.
Matt 24:40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 
Matt 24:41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.
Matt 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.
 
Vi vet alltså inte stunden, men allt talar för att det är nära!
Published in: on 8 september, 2010 at 18:14  Comments (2)  

Vad Bibeln har att säga om det vi ser omkring oss: Tecken i tiden!

Bibeln ger oss olika tidstecken för att vi skall kunna förstå när vi kommit fram till slutet av denna tidsålder och vi kan förvänta att Jesus kommer igen. Trots att vi möter dessa tecken i olika nyhetsmedier så är det många som inte ser eller förstår dessa.

Järtecken i tiden

Denna rubrik fanns över en insän­dare i Aftonbladet den 8 maj. Insän­darskribenten verkar inte vara kristen, men ser ändå olika händelser den se­naste tiden som: ”tecken på att vi be­finner oss i den yttersta tiden”. Så här kan man läsa i insändaren: ”Europeiska länder på ruinen brant och kravaller i Grekland har gett värl­dens börser skrämselhicka. Innan det skapade en isländsk vulkan kaos i skyn och en trasig oljerigg utanför USA or­sakade en naturkatastrof. Tecknen på att vi befinner oss i den yttersta tiden blir allt fler. Dags att köpa guldtackor för sparpengarna, bunkra konserver och bygga om gillesstugan till skydds­rum.”
Allt fler verkar inse att det är märkliga händelser som sker nu. Människor behöver nu få profetisk undervisning som kan vägleda dem in i Guds trygghet.

Katastroferna ökar

 

”Katastroferna blir fler och mer om­fattande.” Detta var rubriken över en artikel i PMU NU nr 1 2010.
En talande beskrivning på vår tid – detta år har upplevt mycket stora jord­bävningar och andra katastrofer.
Phil Butler är chefredaktör för tid­ningen Everything PR, han skriver så här: ”Den förödande jordbävningen i Haiti är den självklara nyheten och med den efterföljande jordbävningen i Chile och på andra platser, tycks skaka värl­den på ett sätt som inte tidigare har noterats under någon tidsperiod. Utan att låta alltför alarmerande, tycks det vara säkert att dra slutsatsen att nå­gonting unikt håller på att hända med jordskorpan.”
Ja, man kan säga att vi lever när der händer något unikt i vår tid. Tidstecknen inför Jesu andra till­kommelse går i uppfyllelse inför våra ögon!

Published in: on 7 september, 2010 at 16:58  Comments (1)  
%d bloggare gillar detta: