Amazing grace

Published in: on 24 november, 2010 at 21:06  Comments (2)  

När det onda blir gott!

När vi bestämmer oss för att vara goda (utifrån vårt mänskliga sätt att se på saken) så angriper vi det vi uppfattar som ont och tror att det då är en god handling.

Ett exempel: Om vår granne visar sig vara en pedofil har den allmänna meningen varit att sätta upp dennes bild på konsum och då skulle det vara en god handling. Sedan får de som ser bilden för sig att de det ”är rätt åt dom” och  rättfärdigar det därför som en god handling att kasta ägg på huset där han bor. Eller att helt enkelt anlägga en brand i detta hus. Så ser den mänskliga ”godheten” ut. Vi lönar ont med ont och tycker oss göra goda handlingar då!

Det visar sig också i barntidningar som ska vara sedelärande. Ta Bamse till exempel. ”Han är så snäll att han slår inte de onda |Som vargen & hans kompisar], utan han kastar bara upp dem i luften så de får slå sig själva”! Även om det här indirekt gäller ”öga för öga och tand för tand” så lever vi instinktivt efter tankegången att ”ont ska med ont fördrivas”.

Idag läste jag att andelen Svenskar som tror på dödsstraff ökar. Fast vi ställer upp som faddrar för barn i mycket svåra situationer, betalar månatligen till läkare utan gränser eller till något annat välgörande ändamål. Det är bra, men gör det oss till goda människor?  Vi har i landet över 30 000 hemlösa. Men när det blir fråga om hem för dem protesterar vi om de kommer för nära där vi själva bor. Är vi goda då med vårt givande?

Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.
Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.
Matt 5:40 Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad*, så låt honom få din mantel också.”
 
Det är så här Guds kärlek fungerar. Han räknar inte gångerna vi misslyckas; hans nåd är oändlig.
Så vill han också att vi ska utvecklas.
Blir vi utblottade då? Näää det tror jag inte! Vi blir inte utblottade på självkänsla, inte på mental ork heller. Inte pengar eller något annat. För den som vill vara nära och tjäna Gud finns alltid hans kraft och tillgångar till förfogande.
Published in: on 24 november, 2010 at 20:09  Comments (2)  
%d bloggare gillar detta: