Lovsång om Jesu makt. [Ur ”Metal”gudstjänst]

Halleluja!  Sjung om Jesus,
han är den som spiran bär.
Halleluja! Hans är makten,
hans allena segern bär.
Hör, hur sångerna från Sion
brusar som en mäktig flod.
Jesus alla folk och stammar
återlöses med sitt blod.

Halleluja! Ingen ensam,
Ingen hjälplös lämnats kvar.
Halleluja! Tron sin tillflykt
och sitt ljus i Jesus har.
Fastän skyar honom lyfte
bort och ingen honom ser,
glömmer vi ej vad han lovat:
”Alltid skall jag bo hos er.”

Halleluja! Du som bjuder
syndare till bords med dig!
Halleluja! Öppnad famnen
är för alla och för mig.
Över jordens vidd din förbön
genom dag och natt oss når.
Bed för mig inför din Fader,
du som vid hans sida står!

Halleluja! Konungarnas
konung är du och förblir.
Halleluja! Född av kvinna
är du, och du blev som vi.
Stor dina härlighet i himlen,
speglad över hav och jord;
störst när ner bland oss du stiger
och oss mättar vid ditt bord.

Published in: on 25 november, 2010 at 22:35  Kommentera  

Om jag nu har bett om förlåtelse, -sedan då?

”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”
Bara den här meningen visar att det inte räcker att tro på Jesus så att man tror att han har funnits, att han botade sjuka eller att han kanske till och men kunde gå på vattnet!
Det är mycket mer än så! Att tro på Jesus handlar om att ta emot honom som den uppståndne idag och  och respektera honom som Guds son. Att vilja få det av allt hans namn står för. I Efesierbrevet 1:19-20 står det :”19hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt 20lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen
Då kommer vi till en annan viktig sak som jag först måste ta upp.  Josef var på väg att skilja sig från Maria eftersom han (begripligt nog) trodde att hon varit ”ute på vift”.  I Matt 1:21-1:23 berättas det om en ängel som uppenbarade sig för Josef (Jesu jordiska far):
Matt 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”
Det där med Jesu namn! Vidare fortsätter berättelsen i Matt 1:23 där det står: ”Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. ”Med fetstil tydliggörs det att Josef skulle ge honom namnet Jesus, men att människor som kom i kontakt med honom skulle kalla honom för Immanuel.
För sammanhanget är detta viktigt eftersom man trodde att namnet gav bäraren egenskaper, därför kunde man skriva på det här sättet.
Så att tro på Jesu namn och ta emot honom i det namnet innebär både att du har tagit emot Gud själv samtidigt som det innebär att vilja fortsätta att delta i Jesu verk att rädda mänskligheten ur ondskans grepp! Den kallelsen gav han oss innan han lämnade jorden:
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
 
Men all den kraft han besatt som Guds son finns i hans namn! Låt mig ta ett exempel: Börja med att skilja mellan din egen förmåga och vilken auktoritet du har i Jesu namn!
Tänk er att en polis står på landsvägen och stoppar en långtradare som kört för fort.  Långtradaren stannar och chauffören klättrar ned. Han är nästan dubbelt så stor som polisen och lika mycket starkare. Det finns ingen egen auktoritet i den polisens person. Trots det bävar den stora långtradarchauffören. För han vet att bakom den obetydliga polismannen som står framför honom står en annan makt av en helt annan storleksordning: hela Sveriges poliskår, hela Sveriges rättsväsen. Sveriges regering och riksdag. Därför bävar långtradarchauffören.
Polisen har alltså en auktoritet som vida överstiger sin egen kraft. Så är det också med Jesu namn!
 
Så att tro på Jesus är alltså mycket mer än att bara tro att han har funnits och att han har dött, det är också att ta emot hans namn. Dvs att inse att du visserligen lever i denna värld, men att du inte är fast i den.
Men vi måste ”ställa in oss på rätt frekvens” för att kunna bli delaktiga av det namnets kraft!
Published in: on 25 november, 2010 at 21:08  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: