Till dagens blogg. Sissel -Gud tillhör äran

http://www.youtube.com/watch?v=oF-GtPhekuw&feature=related

Published in: on 5 december, 2010 at 11:53  Kommentera  

Född, men inte skapad!

Det är intressant att notera att Bibeln har 66 olika böcker och det är bara i en handfull som änglar inte nämns! Men änglarna är inte till från evighet, utan de är skapade varelser som människor. Men, var och en med sin speciella uppgift.

Det är på det sättet Jesus tänker när han särskilt framhåller hur högt i rang barnens skyddsänglar står. När vi ber till Gud aktiverar vi dessa väsen. (Se min sista kommentar på gårdagens blogginlägg)

Ett exempel ur Daniels bok:

Dan 9:21 medan jag alltså ännu talade i min bön – kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. [kap]
Dan 9:22 Han undervisade mig och sade till mig: ”Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. 
Dan 9:23 Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen
När man läser bibeln är ett annat vanligt begrepp för änglarna (både goda och onda) ”Furstar och väldigheter”. Av sammanhanget kan man se vilken kaliber det är på dem.
De kommer at vara inblandade i det som kommer att ske på jorden och med jorden inför Jesu återkomst!

När Jesus kom ridande på åsnan in i Jerusalem (textena för 1:a advent) red han in som den lidande tjänaren. efter sin uppståndelse är han den triumferande härskaren över skapelsen. Guds son, allsmäktig Gud. Också delaktig i skapelsen (Joh 1)
Vidare står det:

”Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Detta är helt kort om hur Bibeln beskriver skapelsen, både det synliga och osynliga.
Jesus, Född men inte skapad! 
JESUS, SANN GUD OCH SANN MÄNNISKA!
Jesus på vattnet.jpg
(En extrakommentar: för att riktigt förstå den sista meningen måste vi acceptera tanken på jungfrufödelsen. Därigenom kunde Jesus vara både sann Gud och sann människa.)
Published in: on 5 december, 2010 at 11:29  Comments (8)  
%d bloggare gillar detta: