Född, men inte skapad!

Det är intressant att notera att Bibeln har 66 olika böcker och det är bara i en handfull som änglar inte nämns! Men änglarna är inte till från evighet, utan de är skapade varelser som människor. Men, var och en med sin speciella uppgift.

Det är på det sättet Jesus tänker när han särskilt framhåller hur högt i rang barnens skyddsänglar står. När vi ber till Gud aktiverar vi dessa väsen. (Se min sista kommentar på gårdagens blogginlägg)

Ett exempel ur Daniels bok:

Dan 9:21 medan jag alltså ännu talade i min bön – kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. [kap]
Dan 9:22 Han undervisade mig och sade till mig: ”Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. 
Dan 9:23 Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen
När man läser bibeln är ett annat vanligt begrepp för änglarna (både goda och onda) ”Furstar och väldigheter”. Av sammanhanget kan man se vilken kaliber det är på dem.
De kommer at vara inblandade i det som kommer att ske på jorden och med jorden inför Jesu återkomst!

När Jesus kom ridande på åsnan in i Jerusalem (textena för 1:a advent) red han in som den lidande tjänaren. efter sin uppståndelse är han den triumferande härskaren över skapelsen. Guds son, allsmäktig Gud. Också delaktig i skapelsen (Joh 1)
Vidare står det:

”Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Detta är helt kort om hur Bibeln beskriver skapelsen, både det synliga och osynliga.
Jesus, Född men inte skapad! 
JESUS, SANN GUD OCH SANN MÄNNISKA!
Jesus på vattnet.jpg
(En extrakommentar: för att riktigt förstå den sista meningen måste vi acceptera tanken på jungfrufödelsen. Därigenom kunde Jesus vara både sann Gud och sann människa.)
Published in: on 5 december, 2010 at 11:29  Comments (8)  

The URI to TrackBack this entry is: https://bibelnochverkligheten.net/2010/12/05/fodd-men-inte-skapad/trackback/

RSS feed for comments on this post.

8 kommentarerLämna en kommentar

  1. änglarans väsen finns…i varje medmäsnniska som ser och ageraro skyddar o tröstarKramar Hanna

  2. Ojjj…. det blir lite svårt för mig att kommentera eftersom jag tror att vi använder begreppet ”väsen” olika. Jag ser på änglarna utifrån min kristna tro och då ingår de visserligen i den osynliga världens skaror, men det är existerande individer. En del är onda och en del är goda.men en sak kan jag hålla med dig om:3Joh 1:11Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. [kap]Men det som ger Guds beskydd är inte de goda sakerna vi gör, utan vår tillit till hans godhet och allmakt.Så änglarna kan inte vara I en människa, det är fristående, skapade individer som du och jag. Men de kan påverka våra tankar och känslor!Varm kram tebax!

  3. Det finns nåt milt i ditt sätt att förklara, nåt jag gillar. I det här inlägget håller jag inte riktigt med dig i din analys och i din slutsats men jag gillar ändå ett resonemang som bygger på tankeverksamhet och jag tycker om att läsa ord utan krigisk inställning. Spännande, härligt uppfriskande med en text som handlar om det du skriver om men där det saknas moraliserande och tvång.

  4. Tack för dina fina ord. Där kanske vi här nåt gemensamt!Så skriver du:”I det här inlägget håller jag inte riktigt med dig i din analys och i din slutsats ” Du får gärna berätta vad du tycker är fel i min analys och slutsats. Om du inte vill att jag ska lägga det på nätet så skriv bara det och ange hur du vill ha ett ev. svar. Jag lämnar inte ut någon!Herren välsigne dig, min vän!

  5. Du säger bland annat: ”för att riktigt förstå den sista meningen måste vi acceptera tanken på jungfrufödelsen. Därigenom kunde Jesus vara både sann Gud och sann människa” = Är en tolkning. Det är inte så att Jesus är Gud. Det är en tolkning. Det är inte så att Jesus föddes av en jungfru, det är också en fråga om tolkning. Det vill säga språk. I bibeln kan man tolka ordet som står för Maria som jungfru men det går även att tolka ordet som ogift kvinna. Vilket är mer troligt, att Maria var först (och förmodligen sist) i hela världen att föda ett barn utan en mans inbladning eller att man helt enkelt gjort en felöversättning när man fört över ett ord i ett språk till ett annat? Vidare finns blandade uppfattning kring huruvida man ska tolka Jesus som Gud eller inte. En uppfattning är att Jesus är Gud. En annan är att Jesus var Guds son, en tredje att Jesus var en profet ett av ”Guds barn” i bermärkelsen att vi alla är ett av Guds barn, en människa helt enkelt. Lyssna! Om det bara finns en Gud, och det finns bara en Gud i kristendomen, så går det inte att förklara Jesus handlingar, han kan inte gå på vatten, återuppstå, hela sjuka etc utan att själv vara Gudomlig och det går ju inte för det finns bara en Gud. Då löser man det problemet genom att säga Jesus var Gud i mänsklig form. Jesus är Gud. Och det är inte konstigt att Gud inte har en mänsklig fader. Men, när det finns berättelser, när dessa är likvärdiga, fantastiska kan man fråga sig om det inte är så att vi människor längtar efter det övernaturliga och vill ha Gudar i plural. Berättelsen om Jesus, Gud i mänsklig form, född av en orörd kvinna, helig och gudomlig låter bekant. Hur då?Ta berättelsen om Buddha. Föddes i en lund. Träden bugade sig för honom, vattendragen gav i från sig rent friskt vatten som kom från himmelen, duschade av honom och hans mamma och när han kom ut, gick han 7 steg fram till ett träd och sa ”Jag är den ärade”. Berättelser som är magiska, som är otroliga men som många människor tror blint på. För att vi har lärt oss att tro på det otroliga. Nu vill jag vara tydlig. Jag säger inte att du har fel. Jag säger att jag inte anser att din analys och slutsats stämmer. Det vill säga, det är inte så enkelt att alla anser att Jesus är Gud, att han föddes av en jungfru i bemärkelsen orörd kvinna. Jag är öppen för mirakel. Öppen för att det faktiskt var så. Men jag är även öppen för den andra sidan.

  6. Det du skriver skulle vi kunna ägna många långa drapor åt om vi skulle ta diskussionen textledes. Men jag ska försöka svara så gott jag kan, och då måste jag få definiera hur jag generellt ser på skillnaderna i våra olika ståndpunkter innan jag går in på detaljer. Alla våra intryck, vare sig det är fråga om det vi läser i tidningarna, eller ser som empiriskt verifierat (även andliga upplevelser) måste tolkas genom våra kognitiva erfarenheter för att alls kunna sättas ord på. Även minnena påverkas av hur våra kognitiva erfarenheter förändrar vår världsbild från tid till annan. Så det här med att ”se” Jesus. Det mest troliga utifrån mitt resonemang är att om en bushman i de centrala delarna av Afrika skulle se Jesus vore det väl knappast en viting han skulle se. Men likafullt finns det en signal av Kristi omsorg och godhet som strålar mot honom. Men något triggar upplevelsen.Så till det du skriver: Du verkar kunskapsteoretiskt rätt välbevandrad, och det ger ju naturligtvis en tolkningsmall när du läste det jag skrev. Men det som då ligger i botten av denna tolkningsmall är hur du kognitivt förhåller dig till det jag skriver.[jag numrerar mina olika inlägg så det går att skilja på dem]1) Första stycket där du citerar mig med slutsatsen (=tolkning) är jag inte beredd att dela med dig fullt ut. Just den meningen vill jag nog snarast hävda är ett postulat i meningen logiskt valid. (inom sig själv.) Vad jag menade var att för att kunna dela min slutsats, måste man också acceptera jungfrufödelsen. Det du kallar tolkning är en sanning om, och endast om jungfrufödelsen är en realitet. 2) Så skriver du :”ordet som står för Maria som jungfru men det går även att tolka ordet som ogift kvinna.” Här har jag egentligen inga invändningar alls, det är bara för mig en fråga varifrån du fått ”ogift”? Däremot känner jag väl till tankegången att det skulle betyda den unga kvinnan, vilket är en lite svårtydd tolkning eftersom det förutsätter att Matt. skrev på hebreiska som redan då var ett tämligen dött talspråk. (Jesus talade Arameiska) och då kan inte begreppet ung översättas till ”[partenos]” som klockrent betyder jungfru. Ännu mer speciellt blir det om man betänker att all forskning vi har idag anger att Matt. skrev på grekiska (Koiné] Om man sedan vill sätta in det du skriver i den tidens ”sitz im leben”, så kom skribenten ur den tiden och den miljön. Då uppfattades 2ung” och jungfru liktydigt. Problemet avhandlas också i Matt:1:19″Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne.” 3) ”…mest troligt”? Occhams rakkniv? Om vi enbart skulle se det hela som en naturvetenskaplig förklaring, så visst. Men här tror jag att vi står på olika sidor av ett ”dike”. Jag tror på en Gud som handlar i historien och då blir inte detta något större problem. Liksom han kunde skapa universum, så kan han ingripa i allt tidens skeenden. Occhams rakkniv kan ju bara brukas inom samma världsbild (paradigm)Jag misstänker att vår världsbild åtskiljer sig något!4) om vad Jesus var, må det ju finnas olika synpunkter. Så var det redan när han vandrade på jorden. Däremot är Bibeln i sin helhet rätt tydlig. Du får ett bibelställe! Joh 17:5 ”Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.” Detta ”innan världen var till talar för att Jesus var med vid skapelsen. (född, men inte skapad) Men här, som vid så många andra sidor av saken blir ju resultatet en konsekvens av hur man väljer att förhålla sig. Och DET skapar en tolkning.5) Om jag så går in på ditt nästa stycke så har har jag ju faktiskt givit en tanke på hur detta hör ihop. Och återigen fastnar vi på jungfrufödelsen. Nu säger jag bara OM det faktiskt ägt rum så har du en förklaring på alla dina mycket rationella argument. Om inte, är alla mina erfarenheter av Gud och Jesus (och nu talar jag om erfarenheter) troligen av psykotisk natur 😦 Men nu har det också oftast funnits andra människor närvarande som oberoende av mig upplevt samma saker. Så händelserna existerar, men deras genes är ju en annan fråga. 6) Det du berättar om Buddha känner jag faktiskt inte till. Det du berättar, ska det ha hänt innan han blev en upplyst, (Buddha)? Dvs. redan som rikemanssonen Gautama Sidharta i Lumbini? Men berättelsen låter som en typisk buddhistisk berättelse.7) Nä, min analys och slutsats förutsätter den paradigm jag har valt som livsrum. Den tycks vi inte dela. Liksom att de flesta här i Sverige inte heller delar den. Jag tror faktiskt att vi är rätt få totalt sett. De två vägar du beskriver i dina sista två meningar lämnar jag över till dig själv att finna ut hur du vill gå. Hur gärna jag än skulle vilja kan jag aldrig välja åt någon annan. Jag kan bara berätta och försöka stå för vad jag själv tror.

  7. Ja det här med buddha var naturligtvis nåt som hände innan han blev ”buddha” upplyst. Alla känner till berättelsen hur ”prinsen” levt hela sitt liv i ett palats och när han såsmåningom kom därifrån och träffade en sjuk, en gammal etc så satte han sig under ett träd tills han blev upplyst och hittade det ”rätta”. Här finns många olika berättelser. När jag skrivet till dig gör jag det utifrån mig själv. När du skriver till mig citerar du bibeln. Jättebra men då blir diskussionen irrelevant. Att Jesus talade på Arameiska vet dom allra flesta (skulle jag tro) men det är ändå så att det finns en språk konflikt som mycket riktigt handlar om det hebreiska. Jag erkänner att jag kan ha gjort en fel översättning själv men det spelar ingen roll när du själv erkänner att du känner till språk konflikten. Nu om du kan lyfta blicken från boken ett ögonblick. Jag tror på Gud. Det gör jag. Jag har varit med om en del. Så jag vet. Vet att Gud finns. Jag är säkerligen mer troende än vad du är. Just för att jag inte bara tror utan vet. Nog om det. Det jag vänder mig mot är din förenkling och ditt sätt att trycka in mina tankar i ditt mönster. Occhams rakblad??? Snälla, du. Håll det här på rätt nivå. Jag ville inte säga emot dig eftersom jag misstänkte att det då skulle bli en diskussion mellan två besserwisser, nåt jag inte orkar med och inte vill ha. Lyssna! Du säger att ”måste vi acceptera tanken på jungfrufödelsen. Därigenom kunde Jesus vara både sann Gud och sann människa” detta är logiskt sant men du har fel. Det är inte logiskt sant. Vi måste inte acceptera nåt i en värld där upp är ner och ner är upp. Vi måste inte acceptera ett smack. Förstår du. När man argumenterar kring Gud, Jesus, kan man inte ena sekunden börja prata om logiska argument och nästa om upplevelser som trotsar all logik. Om jag tror på Gud så kan jag ju köpa allt, logiskt eller ologiskt. Så det behöver inte finnas nån logik i ett resonemang som bottnar i nåt övernaturligt. Det behöver inte finnas och alla försök att skapa sådan logik är ologisk i sig. ”Det magiska med Jesus är att han föddes av en kvinna som var orörd och det är DET som bekräftar att Jesus är Gud.” Detta låter rätt och bra men stämmer helt enkelt inte. Det finns mycket i Jesus liv, död, återuppståndelse etc som bekräftar att han är Gud om man nu letar ”bevis”. Han var övermänsklig om man ska köpa allt som står i bibeln. Oavsett så handlar tro i grunden inte om logiska bevis eller bevis överhuvudtaget. Tro handlar om motsatsen till bevis. Det handlar just om att man tror utan att ha bevis. Du var med om en upplevelse, den har gjort att du tror och utifrån det vill du försöka bevisa att din tro stämmer, men tänk om du var med om nåt, nåt som stämmer men trots det så stämmer inte nåt som står i bibeln. Trots det så var Maria bara en ogift kvinna. Trots det så gick Jesus aldrig på vattnet. Ser du? Om man tror blir allt möjligt. Det är min poäng och det missade du förra gången nu hoppas jag du ser vad jag menar och tar till dig det.

  8. Serafinn,Jag är ledsen över att det tagit tid att lägga in din kommentar och sedan nu att svara. Jag har varit tvungen att gå igenom hur jag svarade dig förra inlägget samt hur du hade skrivit för att inte återigen begå de fel du anmärkte på!Följande blir mitt svar, och jag svarar bara på saker jag uppfattar som särskiljande i sak! Du skricer: ” När jag skrivet till dig gör jag det utifrån mig själv. När du skriver till mig citerar du bibeln. Jättebra men då blir diskussionen irrelevant.” Om det nu var så, så har du rätt. Vårt resonemang skulle bli irrelevant. När jag nu läser igenom det jag skrev, angav jag bara två bibelord (i pp. 2 och 4). Då för att belysa hur biblen faktiskt hanterat de frågor jag försökte beskriva. Om du anser att detta gör vårt samtal irrelevant, så kan jag ärligt säga att jag inte förstår problemet. Jag har också ärligt skrivit utifrån mig själv, men utifrån den typ av resonemang vi nu för tycker jag ätt det är viktigt att kunna ge skäl för det skrivna. Någonstans har man tagit den underliggande orsaken till det man skriver.Så skriver du.”Nu om du kan lyfta blicken från boken ett ögonblick. Jag tror på Gud. Det gör jag. Jag har varit med om en del. Så jag vet. Vet att Gud finns. Jag är säkerligen mer troende än vad du är. Just för att jag inte bara tror utan vet.” Varför skulle jag problematisera frågan om vem som är mer eller mindre troende? Det vi tror, det tror vi ju! Ibland lika, ibland olika. Jag försöker här på bloggen bara berätta om hur jag ser på bibelns budskap i förhållande till den tillvaro vi lever i. Vidare:”Det jag vänder mig mot är din förenkling och ditt sätt att trycka in mina tankar i ditt mönster. Occhams rakblad??? Snälla, du. Håll det här på rätt nivå.” Detta skrev du: ” Vilket är mer troligt, att Maria var först (och förmodligen sist) i hela världen att föda ett barn utan en mans inbladning eller att man helt enkelt gjort en felöversättning när man fört över ett ord i ett språk till ett annat?”Vad du i praktiken skrev då, är krångla inte till saker i onödan, den mest troliga förklaringen är den den enklaste. Här hade du gjort ett parameterbyte. Du pratade om det mest troliga scenariot, inte om vad Gud kan vara mäktig att göra.. så jag svarade bara på samma nivå!”När man argumenterar kring Gud, Jesus, kan man inte ena sekunden börja prata om logiska argument och nästa om upplevelser som trotsar all logik.”Som jag ser det svarade jag bara på den logiska nivå du argumenterade ifrån. Men jag kanske gjorde fel, vad vet jag?”… men trots det så stämmer inte nåt som står i bibeln. Trots det så var Maria bara en ogift kvinna. Trots det så gick Jesus aldrig på vattnet. Ser du?” Javisst, men min tro är att berättaren i evangelierna faktiskt inte ljög eller överdrev. De bara berättade vad de varit med om. ”Om man tror blir allt möjligt.”Javisst! Allt gott till dig


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: