Han har öppnat pärleporten

Som en härlig gudomskälla
Rik och mäktig, djup och stor
Är den kärlek, nåd och sanning
Som i Jesus hjärta bor

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin

Under över alla under
Allt förlät han mig en gång
Om hans underbara godhet
Glad jag sjunger nu min sång

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin

När en gång i livets morgon
Till den gyllne port jag når
Då för Jesus stora kärlek
Och för mig den…

Published in: on 7 december, 2010 at 23:12  Comments (1)  

ALLTIHOP! Det synliga och det osynliga!

JESUS Josefsson.jpg

JESUS, SANN MÄNNISKA

Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

Det värsta var inte det vi pratar om till påsken, hans korsfästelse.

Det var att han för din och min skull var i helvetet under sin död.

För våra synder.

1 Petr 4:6

Jesus på korset.jpg

Jag vill nu försöka att sammanfatta det jag skrivit om Fadern, Jesus som hans son och den helige Ande. Jag kommer också att nämna lite mer om änglarna eftersom alla dessa  tillhör skapelsen, men inte normalt är synliga för oss.

Men för många helt uppenbara.

Det ligger en styrka i att Bibeln är skriven av så många författare, med så olika bakgrunder och som ändå är tilllgängliga för den forskning vi har idag. Om tider, platser, hur språken har utvecklats och hur man uppfattat samma händelser.

Jag vill bara nämna de fyra Evangelierna som exempel.

Matteus; En man helt klart av Judisk börd. Texten innehåller mycket fokus på ”Judarna” och på deras roll i historien. (Ex. Matt 23-25).

Markus; Kort, lite karg i språket. Inte särskilt utbroderat. Fokuserar mycket på konkreta händelser och platser.

Lukas; Det troligaste är att detta evangelium kom till under 80-talet och är skrivet i en grekisk miljö. Det är alltså skrivet efter Jerusalems förstöring (år 70). Han fokuserade mycket på händelser, platser och andra fakta. (se kap 23 ff.)

Johannes; är det mest teologiskt genomtänkta evangeliet. Redan den sk. Johannesprologen (Joh 1:1 ff) tyder på detta. ”I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud…”

Jag skriver detta bara för att visa på en sak som är genomgående i hela Bibeln. På något sätt hör allt ihop, men beskrivs inte sällan olika beroende på vilken tidpunkt och i vilken tid det skrevs. Samt vad författarens syfte var, naturligtvis!

Så Gud är EN. Vi brukar säga treenig (tre-i-en). Ett inte ovanligt försök till beskrivning är vattnet, en förutsättning för allt liv på jorden. Vi kan tänka oss det formaterat i tre olika ordningar. som gas, vätska och is. Men med helt olika egenskaper. Ändå: Kemiskt är det samma molekyler, H2O. Beroende på miljö (tex lufttryck) och temperatur har det olika egenskaper. Närmare kommer jag inte i mitt försök att beskriva detta.

Men bibeln berättar också om änglarna. Dessa är skapade varelser likom människan. De är Guds ”verktyg” i den synliga världen. Ur vårt perspektiv oerhört mäktiga, väldiga väsen. I Bibelns 66 böcker förekommer de i 60. Men de är inga gudar, och skall alltså inte tillbedjas utan vördas och respekteras. (Liksom våra medmänniskor).

Men det finns också fallna änglar. Dessa ser sig som gudar och kräver underkastelse, tillbedjan och därmed total lydnad.

Alltså finns det både goda och onda änglar. De onda tjänar sin furste, djävulen. De goda förhärligar Gud. När Paulus skriver:

[Ef 6:11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. [kap]

Ef 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.]
…Då är det detta han förutsätter att mottagarna av brevet känner till.
Liksom att han i versarna efteråt talar om hur det kan gå till! [NYFIKEN? Klicka på kap ovan]
Som troende kan det ge ditt liv en helt ny innebörd!
Published in: on 7 december, 2010 at 22:32  Comments (2)  
%d bloggare gillar detta: