En lite mindre känd fortsättning på Jesu födelse

För er som orkade sig igenom texten jag lade ut igår om Jesu födelse vill jag nämna att det finns en fortsättning som inte har nämnts så ofta. Det handlar om att Herodes ju ville veta var de ”vise männen” [dvs. stjärntydarna] hade funnit Jesusbarnet men de fick i en dröm veta att de skulle ta en annan väg utan att berätta detta, vilket de enligt evangeliet också gjorde.

.

Då blev Heroedes lömsk och bestämde att alla gossebarn i Betlehem skulle dödas. LÄgg dock märke till att det som där kallas stad ju knappast var större än en by, så de dödade gossarna var knappast fler än något tiotal.

”Matt 2:16 När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen, blev han ursinnig, och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder, detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen.”
.
Docent Gunnar Hillerdal har skrivit i ”populär historia”:
”Denna grymma bibelskildring är bakgrunden till vad man i kyrkans kalender länge kallade ”Menlösa barns dag”. Det gammaldags klingande ”menlös” står för oskyldig, oskuldsfull. Men kan det finnas någon historisk verklighet bakom berättelsen? Eller är den bara en makaber legend? Var Herodes verkligen en kriminell galning som skulle kunna ha gjort sig skyldig till barnamord?

På den sista frågan kan historikern omgående svara ja. Vi vet nämligen att kungen lät avrätta inte mindre än tre av sina egna söner, låt vara då de redan nått vuxen ålder. Några skrupler hade inte den mäktige fursten, som vunnit sin position som romersk lydkonung i bibliska judalandet under decennier av skickligt politiskt ränkspel.”

Det är frestande att säga att den gamle kung Herodes just det året verkade skvatt galen.Han avrättade år 4 f Kr, sin egen son. Samma år då Herodes själv gick ur tiden.

Dvs. samma år som Josef, Maria och Jesus återvände från Egypten. Alltså måste Jesus ha fötts före år 0!
Den intresserade kan läsa ett tillägg till detta blogginlägg av Hillerdal som jag lägger till efteråt!
Published in: on 25 december, 2010 at 19:27  Kommentera  

Föddes Jesus år 0? Eller 7 år före? Lite historik.

Kan då astronomerna peka på någon ovanlig konstellation på himlavalvet för omkring 2 000 år sedan? Den tyske teologen Ethelbert Stauffer konstaterade i boken Den historiske Jesus i ny belysning, på svenska 1960, att redan astronomen Kepler satte Matteustexten i förbindelse med ett ovanligt möte år 7 f Kr mellan planeterna Jupiter och Saturnus i Fiskarnas stjärnbild. Det gäller den ytterst sällsynta så kallade ”conjunctio magna”, som i denna form inträffar bara vart 794:e år. Stauffer hänvisar vidare till den så kallade ”stjärnkalendern från Sippar”, en babylonisk kilskriftstavla som några forskare tror färdigställdes år 8 före Kristus vid ett gammalt observatorium Stauffer vill kalla den tidens Greenwich. Sippar-kalendern visar att man förutsåg Jupiters möte med Saturnus i Fiskarnas stjärnbild.

På grundval av dessa data konstruerar Stauffer en teori. Under antiken menade man att Jupiter var världshärskarens stjärna, och somliga kallade Saturnus för det judiska landets stjärna. När den för ovanlighetens skull uppträdde i Fiskarnas bild, kunde det uppfattas som ett tecken på något avgörande nytt. Nu den djärva slutsatsen: astrologerna kan ha föreställt sig att en ny världshärskare skulle födas i det land där Herodes den store regerade.

Vän av historisk reda kan genast invända att Keplers beräkning gäller året 7 före vår tidräknings början. Men vi räknar ju tiden från Jesu födelse år 1, inte sant? Faller inte hela konstruktionsförsöket av Betlehems stjärna platt genom det enkla påpekandet? Det måste annars vara något lurt med hela historieskrivningen!

Ja, det sistnämnda är alldeles riktigt – men det felaktiga behöver inte alls gälla en sammanställning av Herodes med Jesusbarnet utan avser hela beräkningen av tiden för Kristi födelse. Som många nog har hört men kanske glömt är det fråga om en felräkning bakåt i tiden av den man som fann på den nu gällande kronologin. Denna går tillbaka till munken Dionysios Exiguus, som med nuvarande sätt att bestämma tid levde på 500-talet. Man kan säga att hans intention var följande: kunde det vara sant – och det trodde han ju själv – att Jesus var Guds egen son som kom till vår jord, så måste det vara det viktigaste av allt som skett. Därför borde en ny tid räknas från Jesu födelse. Men Dionysios själv var inte korrekt i sitt baklängesräknande. Ingångsåret för den nya tidräkningen placerades fel. År 4 före Kristus dog Herodes den store – det vet vi av flera källor – och hos Matteus står att Jesusbarnet föddes ”på konung Herodes tid”. Alltså föddes Jesus senast år 4 före vår tidräknings början –onekligen lite bisarrt om man besinnar den egentliga idén för fastställandet av att Jesus föddes år noll.

Published in: on 25 december, 2010 at 19:25  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: