Varför jag skriver min blogg

Jag har lovat att försöka berätta varför jag bloggar och därför varför jag inte vill vara var som helst.

Det har inget att göra med moral eller tyckande eller så. Det har att göra med var jag tror att jag kan nå min önskade läsekrets.

Jag har givit mig in på ett område där det är oerhört svårt att skriva utan att på olika sätt bli missförstådd. – Eller bara helt enkelt reta folk.

Det hela började för länge sedan, när jag som präst i Svenska kyrkan insåg att i predikstolen kunde man vara hyggligt tydlig. Men att ställa krav på den församling jag fanns i att leva efter det Jesus lärde var nästan hopplöst.

Där skulle man hålla sig till gamla normer och föreställningar. Men inte bara det. Man skulle också hålla alla krav som kom från domkapitlet. Ibland gick de direkt stick i stäv med bibelns undervisning.

Till slut lämnade jag mitt ”ämbete”, dock frånsade jag mig inte det. Men jag ville inte stå för den delen.

 Det resulterade i att jag även förlorade mig själv. Jag som hade bett ”helgat varde ditt namn” började vanhelga Guds namn. Människor började av mitt sätt att vara se Gud som nåt som inte var viktigt alls, och detta tack vare mitt sätt att vara. Jag bara förstärkte det som redan fanns i samhället. Jag stod inte alls upp för min tro och idag vet jag inte ens om jag då ville det. Det skulle bli för mycket förändringar i mitt eget liv.

Jag ville liksom leva efter mina drifter och mina beroenden. Naturligtvis såg folk igenom detta.

Jag svek både min tro och min Gud.

Så kom en dag när jag hittade tillbaks. Plötsligt såg jag en tillvaro som hade förändrats radikalt. En kyrka som i likhet med mig tappat sin tro (men åt ett annat håll), och frikyrkor som gjort detsamma. Jag såg människor som levde i olika församlingar och som inte förstod Bibeln överhuvudtaget!

Förkunnare som inte ens själva läst på.

Bara för några dagar sedan hade SvD ett ”test” där folk fick se hu bra de kunde Biblen. TVÅ av de frågorna vr helt ”off”. När jag skrv till reportern ursäktade hon sig med att hon hade haft en kyrkoherde att göra frågorna!

SÅ DE JAG FÖRSÖKER NÅ, är

1. kyrkfolk.. frikyrkor såväl som Sv kyrkan som inte fått veta dels HUR Bibeln ska läsas och dels dess innehåll!

Här är problemet att förkunnarna inte själva kan Bibeln!

 2. ”Vanligt folk” som i grunden har en tro, men som inte riktigt förstår hur det fungerar.

Det finns fler också, men jag väljer ut dessa grupper.

LÅTER DET MALLIGT?                     

 Men det är så jag ser det. Ni får gärna avfärda mig, men läs ”kyrkans tidning” och jämför! Den är typisk för Vad våra kyrkor och samfund står för!

Published in: on 25 maj, 2011 at 16:25  Comments (2)  

Nu behöver jag hjälp och råd från er som läst min blogg!

Som jag tror att ni alla vet kommer AB att lägga ner bloggverksamhetan den sista juni.

Dett har varit en perfekt plattform för mig. Jag har nått alla möjliga människor. Både sådana som tror (och som kan tro sig tro), tvivlare, sådana som bara är nyfikna.

Dessutom de som finns i kyrkor och försmlingar och som inte erhåller vettig undervisning om kristen tro och vad Bibeln säger.

Nu är min fråga… ska jag fortsätta, och var? Jag behöver en plattform som är tillgänglig för alla er, men som också är enkel att hantera. AB´s blogg har varit extremet enkel att hantera.

 

Namnet på bloggen kommer att vara detsamma, sättet att skriva och lägga in musik och bilder detsamma. Men hur/var ska jag nå ut?

Jag har haft väldigt få kommentarer, men nu BEHÖVER jag era kommentarer för att få veta!

SNÄLLA! Hjälp mig! Detta har varit min kallelese, men nu känner jag mig lite vilsen!

JAG BEHÖVER ERA KOMMENTARER OCH TANKAR, men även råd!

Published in: on 19 maj, 2011 at 14:39  Comments (13)  

Ja, nu ska jorden gå under igen. Till och med daterat!

Så har vi då fått en dag till när jorden lär ska gå under. Nu på lördag den 21 maj 2011. Jag har läst om det i tidningarna med skräckblandad fascination.

Observera: Ingen skräck för lördan. Det tror jag inte ett smack på och jag har ju mina egna skäl som jag här ska redovisa.

Men i en tid när de flesta människor går omkring med en växande katasrofkänsla inom sig, har filmen 2012 i sinnet, Mayakalendern, miljöprofeter, sociala omvälvningar, etcetera…

Men vad jag faschineras över är hur en person som säger sig ha läst Bibeln i många, många år kan komma med denna typ av spådomar. Att tidningarna hakar på är väl inte så förvånande för det säljer ju lösnummer, men låt er inte dras med i denna typ av påståenden.

Han måste ha köpt en billig Bibel där halva mängden sidor har ramlat ut.

Här finns det ett problem inför Bibelns verkliga budskap om tidens slut. Sådana här påståenden fungerar lite som en vaccination. Ett påstående   – inget händer. Ett till – inget händer då heller. Det blir som med pojken som ropade ”Vargen kommer”. Första gången reagerade hela byn. Andra gången också … killen tyckte att det var skoj så han ropade ”vargen kommer lite av och till”. Till slut var det ingen som reagerade.

En dag kom vargen! Pojken ryade: ”Vargen kommer” men ingen reagerade och då var det för sent. Byn hade ”vaccinerats” av alla varningsrop som inte gick i fullbordan.

Jesus säger i Mark 13:31-33:

31. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. 32. Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 33. Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne.

Inlägget jag nu gör gäller framförallt v.33. Satan försöker hela tiden, hela tiden få oss att tappa perspektiven. Han vill få oss att tro att ”vargen aldrig kommer”.  Så han kommer allt emellanåt med nya hot och OBSERVERA nya datum!

För att sätta in det jag har skrivit i ett sammanhang: Så här tror jag när jag försöker förstå vad Bibeln säger i sin helhet.

Ja, det kommer att komma en sista förödande dag, men den kommer att föregås av en ond tid när det ondas alla skepnader kommer att accelerera. Meningslöst våld, krig, det ena grymmare än det andra. Nya sjukdomar, gamla sjukdomar som vi inte längre har bot mot. Jordbävningar och gigantiska vulkanutbrott. Naturen som skenar. Ett ekonomiskt system som kommer att slås ut. Detta beskrivs då bara som förspelet till Kristi återkomst. Denna tid är ännu inte avslutad. Men tiden är nära.

I 2 Petr 3:10-13 läser vi om slutdagen:

10. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. 11. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt 12. medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. 13. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Grips alltså inte av panik, men ta det på allvar!

Published in: on 18 maj, 2011 at 10:34  Comments (2)  

Var inte rädd

Var inte rädd, jag är med dig.

Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig,
stöder och räddar dig med min hand.
Jes 41:10
Published in: on 10 maj, 2011 at 08:24  Kommentera  

Vad styr vårt liv?

Idag ska jag övergå till det som var den egentlige frågan. Vad är det för skillnad på att tro på sin tro eller att lita på Gud, men först ska jag avrunda inlägget från igår.

I Bibeln är det rätt frekvent att fruktan står i motsatsförhållande till Gudtro. Nu kommer jag att hålla mig till NT, men samma sak finns i GT.

I Luk 12:32 står det ” Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket.

I Matt 19:29-31 står det: 29. Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. 30. Och på er är till och med hårstråna räknade. 31. Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.” Här är det grekiska ordet [phobéomai] som för det mesta översätts med fruktan i vår bibel översatt med rädd. Skillnaden mellan ”rädd” och ”fruktan” är dock minimal.

MEN OBSERVERA: både fruktan och rädsla handlar om att vara rädd för nåt, och rädslan har en tendens att åstadkomma det vi är rädda för. Fruktan är obehaglig, men den fungerar nästan som en målsökande robot till sitt mål.

Job sa ju: ”Det jag fruktade har drabbat mig, det jag bävade för har nått mig.” Det här gäller ju alla människor. På något sätt måste vi ju våga fråga oss vad vår innersta fruktan gäller. Finn det och du har funnit ditt livs destruktiva drivkrafter.

I de två bibelställen jag har citerat ovan (Matt och Luk) ser vi tydligt att fruktan står i ett motsatsförhållande till tron. (Här står tro i betydelsen lita på, vara övertygad om, tilltro, förtröstan).

Den som fruktar inför tillvaron eller framtiden har alltså en slags målstyrande robot inom sig som förverkligar det jag/du bär på. Så fungerar fruktan.

Gudstro fungerar på samma sätt, men den kortsluter effekten av fruktan eftersom tron omfattar den allsmäktige Guden som i sin kärlek svarar på våra böner. Skillnaden är den att genom vår bön till Gud erhåller vi den frid som övergår allt förstånd och den friden leder vår inre ”robot” till ett fullföljande av allt gott som är lovat i Bibeln.

Den som tror på tron värderar ”styrkan” i tron, men det är inte tron i sig som skapar friden. Tron kan vara hur svag som helst och hur svajande som helst. När vi i nöd ropar till Gud hör han oss. Redan ropet uttrycker vår tro.

Det enda vi måste göra upp med är vårt uppror mot Gud.

Published in: on 8 maj, 2011 at 12:56  Kommentera  

Fruktan och tro. – Två sidor av samma mynt!

Sedan jag fick uppmaningen att berätta mer om skillnaden mellan att tro på sin tro och att lita på Gud har jag ägnat några dagar åt just frågan om tro. Jag har kommit fram till att tron är en märklig sak. Detta lilla ord som har så många paralleller och som tycks innehålla så mycket kraft.

Det varkar som om begreppet övertygelse finns som en självklar del i ordet tro. Men tro är mer, det innehåller också en känsla av att det tron omfattar gör det möjligt att kunna förstå sin omgivning och en glimt av ett framtida skeende.

Dvs en samlad berättelse av sitt förhållande till sin tillvaro. Vad som har varit, vad som är och vad som ska komma.

Så vår tro styr hur vårt liv kommer att gestalta sig.Men det gör fruktan också!

Det finns en intressant passus i Jobs bok, som i sin helhet handlar om lidandets problem. Job var en Gudfruktig man som som var rikt välsignad och som verkligen hade allt. Hela storyn handlar om hur djävulen i form av en åklagare säger att jobs trohet mot Gud beror på hans medgång och att om han får problem kommer hans tro att svikta.

Så vidtar prövningarna. – Och det var inte lite.

I 3:e kapitlets vers 25 står det:”Det jag fruktade har drabbat mig, det jag bävade för har nått mig.

Här kommer en intressant reflektion. Fruktan är också tro. Den har alltså trons alla egenskaper, även förmågan att framkalla det vi fruktar. På nåt sätt visar det på Jobs svaga punkt. Hans tillit till Gud hade en lucka!

Fruktan är ju något som vi alla väl känner igen. Vi vet också hur oerhört förlamande den kan vara. Här travesterar jag på ett bibelställe som talar om tro i Hebr 11. Fruktan är grunden för det vi oroar oss för; den ger oss visshet om det vi inte kan se, men det destruktiva.

Jovisst kan man frukta för fruktan. Det är många människor som gör det. Man får ångest för att få ångest, liksom. Fruktan är alltså trons motsats, men fungerar på samma sätt inom oss. Den skapar något. – Destruktivt.


Published in: on 7 maj, 2011 at 13:40  Comments (2)  
%d bloggare gillar detta: