Människan påverkar tillvaron genom sin tro. Inte bara på Gud!

Det står i skapelseberättelsen att Gud skapade människan till sin avbild.

Det kan ju inte betyda att Gud ser ut som en människa. (som faster Svea eller morbror Gustav) Likheten ligger djupare än så. Om man läser Bibeln i sin helhet kan man se att människans förhållningssätt och tro faktiskt och reellt påverkar tillvaron. Både när det gäller människor och när det gäller olika händelser i naturen.

Gud är ande och fixade skapelsen med sitt blotta ord. Så likheten består i att vi är också ande och skapar vår tillvaro med vårt inre!

Sätt din tro till fruktan och du kommer att bli paralyserad av fruktan. Tro på dina tvivel, och du kommer att bli osäker och frågande. Tro på dig själv och du kommer att falla gång på gång. Tro på dina känslor och du kommer att oupphörligt bli besviken. Men sätt din tro till Jesus och du får del av hans seger.Den som sätter sin tro till den levande Guden är den som övervinner världen, och den segern kommer att visa sig i hans/hennes dagliga liv.

Published in: on 23 juni, 2011 at 14:30  Kommentera  

Om Gud finns, varför….?

Jag fortsätter på den inslagna tråden lite till.

För mig är det en jätteviktig fråga eftersom jag behagar bygga mitt liv på att han finns till, att han har skapat hela konkarongen, universum, med allt vad där finns. Jorden och allt vad som finns här. Vi vet att förutsättningarna för liv är inlagda i själva tillvarons innehåll. (kol, natrium, kalcium, svavel, väte etcetera) Likaså vet vi att de grundämnen som finns har förmåga att binda sig samman genom det vi kallar naturlagar.

Jag kan knappast se det som tvivelaktigt att materien i grunden består av energi eftersom vi idag uppfattar det som en etablerad vetenskaplig ”sanning”.  Termodynamikens  första huvudsatsen säger att energi inte kan skapas eller förstöras, så blir ju då frågan om Gud inte skulle finnas, varifrån energin skulle komma? POFF, av sig själv eller?

För mig innebär detta att det finns en vilja bakom skapelsen. En vilja i att vi alla finns till. Ett erbjudande till en relation.

Så för den som inte ser erbjudandet som vettigt finns ju inte Gud. OBSERVERA: Han finns, men han finns inte till för den som förnekar detta. Men för dem som litar på hans makt och omsorg finns han och alla de löften vi kan se. Det är bara att öppna händerna och ta emot.

Jag säger inte att det är lätt eller att det går fort, men jag vill berätta att det är tillgängligt.

Många, många gånger har jag sett Guds verksamhet som svar på bön.  Men tyvärr fungerar vi människor så att varje gång är en ny gång. Varje ny gång jag behöver hjälp, måste jag kämpa med mina tvivel, min oro och mina funderingar om jag är galen.

Published in: on 20 juni, 2011 at 18:54  Kommentera  

Sämre kompisar kan man ha!

Ty jag är Herren, din Gud,

jag tar dig vid handen
och säger till dig:
Var inte rädd, jag hjälper dig.

Jes 41:13

Published in: on 19 juni, 2011 at 09:46  Comments (1)  

Så paradoxalt nog, vad har Svenska kyrkan med tro att göra?

Nu ska jag försöka visa på skillnaderna mellan två olika världar som visar sig i de två inlägg jag lade in igår. För det är två olika världar jag pratar om. Det jag skrev i det sista inlägget innehåller beskrivningen av en levande, verksam Gud och hur Bibeln beskriver hur man kan få en fungerande relation till Gud.

I inlägget har jag rätt mycket lutat mig mot olika bibelställen men min erfarenhet är att de i grunden visar hur det fungerar. Faktum är att jag har sett människor bli friska genom förbön. Ibland på en gång och ibland succesivt över tid.

I NT står det ”Emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under.” [Apg 14:3] Det står också i Mark 16:20: ”20. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Jag vet att det fungerar! Men det finns också tillfällen när det inte tycks hända något. Varför det är så vet jag inte.

I ett tidigare inlägg för ett bra tag sedan skrev jag om hur människor sett änglar och hur. bl.a Göran Grejder berättat i en radiointervju att han sett Jesus hemma i hallen. På det fick jag många svar, många erfarenheter från olika människor som då läste bloggen.

Det är från en annan värld allt detta kommer. Vi längtar alla efter att få dela dessa erfarenheter, men kyrkan är tyst och ändå i besittning av den sanna vägen.

Det är som Ferlin skriver:

KAN DU HÖRA HONOM KOMMA… (ur En döddansares visor (1930))

Kan du höra honom komma – ej i buller och gny,
ej i tordönets sprakande dunder –
Nej, han vandrar i sin örtagård lik himmelens sky
i morgonens solstänkta lunder – –

Kan du höra honom komma, att han kommer som en psalm
– så mjuk och så drömmande stilla
han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm
och han vill dig inte alls något illa.

Ty han talar ej latin – som den grå teologin
vilken halkat på sin egen halhets halka –
Men han talar som en ton ur en mjuk violin
och han talar såsom aftonens svalka.

Lyssna och läs på denna länk. Jag har lagt in den flera gånger eftersom den beskriver min tro och min relation till Gud så väl. Om inte annat bara för den är så mild, erbjudande och löftesrik.

http://www.youtube.com/watch?v=_gGBMv42dJY&feature=related

Den andra världen.

Vad talar Sv. kyrkan om då? Slå gärna upp http://www.kyrkanstidning.se och kika. Var där finns ens rudiment av vad vi får lyssna till i denna sången ovan? Det är ju det vi behöver. Om jag ser vad som har erbjudits i vår egen församling den senaste månaden Finner vi ”sinnesrogudstjänster” med stilla musik, meditation om livet i största allmänhet. Det som försiggår är snarast någon typ av avslappningsövningar.

Qigong har blivit alltmer populär innanför kyrkans väggar. Det är en gammal teknik för mental och fysisk kontroll. Den har sitt ursprung i schamanism. (för den intresserade kan jag rekommentera att googla på ordet)

Qigong fungerar onekligen rätt kraftfullt på det mentala planet. Men var är Kyrkans väsen i allt detta?

Inget av detta ger vägledning till en levande, kraftfull och kärleksfull Gud eftersom det inte innehåller någon bön eller överlåtelse till Gud.

ÅTER TILL FERLIN:

GETSEMANE (ur Goggles (1938))

Han var en så liten och klen artist

att han kände sig mer än lovligt trist.

Då satte han sig vid sin Faber 2

en vacker afton och skrev som så:

Gud har i sin fotografiateljé

ett mörkrum som heter Getsemane.

Där växer det klara bilder fram

för den som är lugn och allvarsam.

Men den som är rädd – för köld och ris,

får aldrig en blomst i paradis.

Hans liv blir liksom en öde slätt

av inga silverne tårar vätt.

I purpur, kanske, och glans han gick,

men blicken hans var en tiggarblick.

Till aska kom han men aldrig brand

och månen ler åt hans tomma hand.

Ty den som är rädd för Getsemane

har ingenting alls att få eller ge.

Published in: on 18 juni, 2011 at 16:10  Kommentera  

Vad de flesta kristna kanske inte ens sett vidden av, och andra inte förstått.

Detta har jag skrivit förut, utan detta är kyrkan omöjlig:

Kyrkan är andlig och till det hör det faktum att vad den ska berätta om är bortanför det vi normalt anser som vettigt!

”Det finns alltså ingen god människa. Men vi är förklarade rättfärdiga genom tron på det Jesus har gjort, men det gör oss inte till goda människor. Vi är bara människor som Gud inte utkräver straff av för vår ondska.” I Markus 10:17 läser vi: ”När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” 18 Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.

Lär och lär: Inte ens Jesus betraktade sig som god. Trots att han offrade sitt liv för en fullständigt korrupt mänsklighet. Han till och med offrade sitt liv för dem som korsfäste honom! Men varför skulle han göra det?

Svaret är själva det centrum i den kristna tron som är helt åtskild fråh alla andra religiösa sammanhang. Sedan får de kristna församlingarna göra eller säga vad de vill. Ingen får någon gemenskap med skaparen utan detta svar. Jesus var ingen profet, inte heller någon som skulle lära ut hur vi ska leva. Han var till 100% människa och till 100% Gud. Det förklarar hur han kunde göra saker som vi anser omöjliga. Utan detta är hela NT omöjligt!  Då är det som en del redan tycker. Bara en sagobok!

Som jag tidigare skrivit: Om Josef varit ”på” Maria, eller om det varit någon annan människa,  skulle Jesus bara varit en som man förr sa, oäkting! Bara en lite knepig typ, liksom. Det är därför underberättelserna är så centrala. Brödundret, uppväckelsen av de döda, helande, gå på vattnet… allt, visar på hans oerhörda makt som Guds son! Men som det står om människorna i hans hemstad: de såg i Jesus bara den lille knatten som växt upp där; …hur skulle han kunna göra nåt utöver det normala?? Därför, står det i NT! Kunde han inte göra så många tecken där.

Matt 13:54-36 ”54 Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev mycket förvånade och sade: ”Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? 55 Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56 Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?” 57 Och de tog anstöt av honom.

Så blev Jesus dödad. (mördad?) I vilket fall var det ett för den som vill läsa på var det ett skrikt justitiemord om det inte kunde ligga någon annan orsak i botten. Han var oskyldig, men blev korsfäst i alla fall. Varför?

Då kommer frågan. Var han verkligen oskyldig? Så kommer gåtans lösning. NIX, han var inte oskyldig.

Han hade snattat, stulit, rånat, mördat, våldtagit, pysslat med pedofili, övergivit sina barn när de som mest behövde honom, sparkat på dem som redan låg. Han var minsann ingen oskyldig figur utifrån sitt uppdrag. Han var värd varje slag av piskan när han skulle straffas! ! !

För att förklara det bättre: Jesus som jordisk person hade inte gjorde detta. Men han bar allt vad mänskligheten kunde pyssla med för att vi skulle få frid!

DETTA ÄR SANT! I Jesaja 53:5-6 står det:

5. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. 6Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.

Om vi läser vår läxa här, förstår vi varför han var skyldig till allt detta! Det var ju DINA och MINA brott han bar! DÄRFÖR var han skyldig! Skyldig till precis allt en människa kan hitta på!

Så jag skriver det igen: ”Vi är bara människor som Gud inte utkräver straff av för vår ondska.” Varför? Jo, för straffet är redan taget. -I praktiken av Gud själv!

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade”!

Varsågod, be my guest, säger Gud! Du behöver inte vara god. Det räcker med att du tror och tar emot det!

För den som förstår och tar emot vad Jesus gjorde (och gör) är inför Gud förklarad rättfärdig och har därvid fullt tillträde till himlens konsekvenser även här på jorden.

Bra va?

Detta är mitt budskap idag, lyssna och se på länken Tänk också på vad jag skrivit här när du hör det innehållet.

Published in: on 17 juni, 2011 at 16:43  Comments (1)  

Kyrkan ifrågasätter sin relevans

Jag fick för ett par dagar sedan en länk från en god vän med denna rubricering. Den fanns i Uppsala nya tidning.  För ett par veckor sedan såg jag samma innehåll i en annan tidning.

Min spontana reflektion då var ”äntligen”,  det är då på tiden. Vad ska vi med en kyrka som så långt det bara är möjjligt har kopplat bort Gud från sin dagordning. En ”normalpräst” idag vet inte ens vad som står i Bibeln.

Men jag ska återvända till ingressen i UNT: ”Fyra av tio medlemmar i Svenska kyrkan har en osäker eller obefintlig gudstro. Nio av tio tycker inte att kyrkan är viktig för egen del. Frågan om Svenska kyrkans relevans ställs på sin spets i en ny, stor studie.

Det där med Fyra av tio medlemmar med osäker Gudstro är väl inte så anmärkningsvärt i sig. Det utgör ca 60% som anger att de har en Gudstro av något slag. Men så kommer meningen efter: ”Nio av tio tycker inte att kyrkan är viktig för egen del” (ca 90%)

Alltså har vi ett rätt stort antal människor som utgör mellanskillnaden (30%) som anger att de har en Gudstro men att kyrkan inte är viktig för dem.

Så varför är då inte kyrkan viktig? Vad pysslar man med där  som gör att rätt många människor som tror på Gud inte ser kyrkan som ett andligt hem.

Guds närvaro förkunnas inte, för den känner man inte till. Predikan kan utgöras av något slags kåseri utan tilltal från Gud. Pastorn kan stå i predikostolen och berätta att han under veckan träffade grannen över staketet och såg maskrosorna varvid han kom att tänka på Skaparen. Allt känns bara tomt.

Så min fundering blir ju då vad folk ska till kyrkan att göra om de inte får lära känna den kraft och makt som Gud ger till dem som tror. Inte på Gud som andligt väsen i största allmänhet utan att Jesus faktiskt har levat, gått på jorden, dödats i en bestialisk avrättning. Uppstånden från det döda för att vi ska få en levande relation med Fadern, skaparen.

Hur ofta hör vi om detta i kyrkorna. Om inte, vad ska vi där att göra?

Published in: on 17 juni, 2011 at 15:23  Comments (1)  

Gud som radiosändare?

Med åren har jag fått en erfarenhet av Gud som jag skulle vilja få dela med mig av. Det är ett fenomen som är oerhört svårt att beskriva. Ibland är det klart och tydligt, ibland (för det mesta) är det vagt och lite svårt att uppfatta. Ibland tror jag inte att jag ens kan uppfatta det. Jag tror att det har att göra med hur stilla jag är i mitt inre. Klarast har det varit när jag upplevt total stillhet. Då har det hänt att jag faktiskt har hört Guds röst både inom mig och (upplevelsemässigt) med mina öron.

Desto mer oroad jag varit, desto tunnare har rösten varit (och naturligtvis) svårare att uppfatta. Under de perioder jag varit i någon form att uppror mot Gud har det bara varit – tyst.

Så här ser jag det.

Gud vill att vi oavsett hur svåra saker än må vara för oss, ska få veta att han bryr sig och vill stötta alla som litar på honom – genom makten av hans stilla, tunna röst som han tilltalar oss med i vårt inre dagligen.

När våra egna uträkningar och scheman inte håller vill Gud säga: ”Låt mig ta över nu, stilla dig och öppna ditt inre så du kan få veta vad jag vill säga . . . jag vet vägen ut och jag vill berätta hur du ska göra. Jag vill guida dig genom varje steg och varje situation.”

Erfarenhetsmässigt vet jag att det fungerar.

I Bibeln kan vi läsa:

Var stilla och besinna att jag är Gud”.

Det här tar tid att lära sig. Det är inte hos Gud saker måste förändras. Det är hos oss. Att lära sig lyssna på den inre rösten tar tid.

Detta är en sak jag vetat länge, men inte ens nu är det som att sätta på radion.

Men jag tror inte att det är Gud som är problemet.

Det är jag!

Published in: on 6 juni, 2011 at 16:49  Comments (8)  
%d bloggare gillar detta: