Reptilhjärnan och Bibelns människosyn

Gårdagens inlägg avslutade jag med Carmina Burana, av Carl Orff med korta filmklipp av människans framväxt av vrånghet.

Då slog mig en strof av Nils Ferlin ur dikten ”vid diktens port”.

Människan sitter vid Diktens port,
hon är kommen en gång från okänd ort.
Hon har gått genom piska och pest och
brand och ökensand.
Ondska och blod har följt henne åt
till cirkusglädje och ödslig gråt.
Men dröm och syn bar hon också med
som en fågellåt över alp och hed,
som envist dallrande sång om ljus
kring frusna källor och döda hus.
Besynnerligt vrång blev människans färd
i det som vi kallar guds vackra värld.

Försök att föreställa dig vad som driver människan (inte bara dig och mig) utan människan, som art! Försök att se bort ifrån filosoferande och allmänna tolkningar utan gå inåt, låt ditt innersta få säga sitt. Detta är konst och kultur i ordets djupaste bemärkelse. Ett uttryck i ord, bild eller musik som går som en blixt mellan hjärta och hjärta. Vi behöver inte säga att det ska symbolisera det ena eller det andra. Ett levande inre bara ”vet” innebörden för just den människan. Detta är långt större än ”DJURET” människan”

Jag återgår till detta sista:

Vi är oerhört väl skräddarsydda för att inte bara finnas till i den här världen, utan även att överleva och anpassa oss. Jag började berätta om det igår, nu kommer det lite till: ”Till hjärnstammen hör mellanhjärnan, mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Den kallas ibland också för reptilhjärnan ?
av två skäl: Dels är de funktioner som däggdjur och människa har, i sin hjärnstam ungefär desamma som de reptiler har i sin hjärna.
Dels liknar hjärnstammen också till formen reptilens hjärna. Med reptiler menas ormar och ödlor.

I reptilhjärnan finns många viktiga DNA program, bl. a. de centra som sköter andning och hjärtverksamhet. När det gäller beteendet
styrs reptilen i mycket hög grad av fyra centra – man brukar talaom reptilhjärnans ”fyra F”. Med det menas de DNA-program som styr födointag, flykt, försvar och fortplantning. I reptilens hjärna finns inte mycket av nyanser. Etta och nolla, svart eller vitt. Där finns bara vän eller fiende [det är detta våra politiker försöker förstärka i sin agitation, ”vän eller fiende, dom andra är onda, vi är goda, eftersom detta tilltalar våra ingrodda instinkter så verkar indoktrinering som bygger på denna inre nivå vara otäckt efffektiv] , flykt eller försvar. Där tycks heller inte finnas mycket av lekinstinkt.” När det gäller instinkter är dessa ”fyra F” helt överordnade.

Mitt förslag att inte filosofera för mycket kring strofen av Ferlin eller snutten av Carmina burana bygger på ett tips på hur man kan börja finna sitt inre djup, det som kan överskrida instinkterna.

Då först kan man börja ana den andliga verkligheten. Våra kroppsfunktioner är inte samstämda med uppfatta det osynliga, det som tillhör den andliga världen.

Vi får ta med oss kartan och kompassen och orientera vidare…

DJURET människan!

Jag ska nu försöka att förtydliga det jag har skrivit tidigare och därför kommer kanske en och annan att känna igen resonemanget samtidigt som inläggen blir lite mer ingående. I början av mina blogginlägg och lite vidare skrev jag om skillnaden mellan den synliga världen och den himmelska världen. Denna skillnad existerar ju naturligtvis bara under förutsättning att den osynliga världen (himmelska) är en del av det fullständigt skapade universum Gud gjorde.

Om vi inte tror på det, så finns det ju bara en tillvaro. Det vill säga den tillvaro i vilken vi lever och rör oss och är till och som vi kan uppfatta med våra fem sinnen. För den som bara tror att vi lever här och nu vare sig utan fortsättning efter döden eller att vår tillvaro inte påverkas av högre makter är i stort sett allt styrt av vad vi själva kan åstadkomma och utifrån en erfarenhetsinlärning som styr hur vi fungerar.

Ja, vad är erfarenhetsinlärning då?

Ett exempel:

En 16-åring som bor vid en järnväg, där det kommer kanske tre tåg i veckan. Han/hon har passerat där ett otaligt antal gånger. tittat sig omkring –inget tåg– ”full gas”. Erfarenheten säger att det kommer inget tåg. Så till slut kör vår vän utan att se sig för. (en tro utifrån erfarenhetsinlärning) -En dag kommer det ett tåg… PANG!

Många människor förhåller sig till Gud utifrån erfarenhetsinlärning. Han syns inte, han svarar inte på bön (på det sätt vi föreställt oss), han kan ju inte vara ”god” och allsmäktig, om det händer så mycket ont. Allt detta är erfarenhetsinlärning. De allra flesta människor är alldeles för fångna i en diffus religiös föreställning om hur man ska leva och inte för att duga åt Gud. Att detta har med konkreta saker att göra är det inte många som tänker på. Religion får då en slags filosofiskt känslomässig som inte alls har med kristendom att göra.

Så när jag skriver nu väljer jag att titta på hur vi fungerar i denna tillvaro. – Utan Gud – utan religion som kan betyda nåt. Kom ihåg hur jag valt rubriceringen på denna blogg. BIBELN OCH TILLVARON – både den synliga och och osynliga tillvaron. Idag tänker jag fokusera på den synliga. Kanske också nästa inlägg. Den ”tron” är bedräglig. Jag skulle till och med vilja påstå att det är falsk kunskap.

Men hela vår tillvaro är baserad på det vi kallar vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså erfarenhetsinlärning.

Hur djupt sitter då denna typ av inlärning?  Jag skulle vilja påstå att den sitter, mycket, mycket djupt! Jag kommer här att citera en artikel av Hugo Lagercrantz , professor i pedriatik och överläkare vid Astrid Lindgrens sjukhus som prenatalt ansvarig.

(Jag tar också med hans överskrift)

Livets viktigaste händelse!

Nervsystemet är det första organsystem som börjar anläggas i det lilla embryot och det system som tar längst tid på sig att bli färdigutvecklat. Redan under den tredje veckan efter befruktningen, när embryot är ca 1 mm långt, dvs fem veckor efter sista menstruationens första dag påbörjas bildningen av hjärnan och ryggmärgen*. Detta påstås vara livets viktigaste händelse eller det mänskliga livets början. Innan dess är man bara en cellklump.” Det som bildas i denna ”viktiga händelse” är att Amygdala bildas och redan då börjar ta in information. (fostret ca 1 mm) Vidare kommer detta att påverka människans hela förmåga till att hantera faror, agera socialt, och strukturera personligheten. Detta kommer att styra hela vår biologiska förmåga både socialt, kroppsligt och mentalt. Så vitt vi kan bedöma är livet då fött och upplevelser och reaktioner iståndsatta.

I denna lilla ”körtel” ligger försvarsmekanismer, upplevelser av hot och försvarsbeteenden lagrade. LIVET IGENOM!

Så det som är ”erfarenhetsinlärt” lagras redan efter tredje veckan som foster! Inte när vi föds. Här ligger hela vårt beteendemönster grundlagt. Instinkter, om ni så vill! Detta är DJURET människan! Kan vi inte släppa dessa instinkter kommer vi att fortsätta vara djur.

För den instinktsstyrda människan gäller KONTROLL över föda, den egna överlevnaden generellt i alla dess former, försvar, fortplantning, njutning etc.

I Bibeln kallas detta för vilddjuret, dvs. människan (människosläktet) utan förmåga att kontrollera sina drifter.

Därför ser situationen ut som den gör idag. Både våra politiska ledare och de som betraktas som ledare av massorna stöder våra gemensamma drifter. Behov av makt, kontroll över våra liv, behov av hämnd, vällevnad (även om den tar död på andra människor).

Mycket kan sägas, men detta är en bild av ”vilddjuret”. Människan som drivs av sina inre drifter, ondskans orsak i världen.

Det är inte Guds fel, vi har valt!

Published in: on 29 augusti, 2011 at 15:37  Comments (6)  
Tags: ,

Brister i mina texter, jag tycks inte ha nått fram!

Jag har nu ägnat runt 1,5 år att berätta om min tro och mina erfarenheter och hur det fungerar utifrån Bibelns sätt att dels berätta om Gud i tillvaron och dels försöka visa på en väg att leva i kontakt med denne Gud.

Jag har alltid undrat över svårigheten att etablera läskontakter. Svaret på det vet jag inte om jag har, men efter ett rätt tufft resonemang med en god vän har jag insett två saker.

Det första är att trots att jag har rätt mycket personliga erfarenheter av att de andliga krafterna verkligen både finns och är tillgängliga har jag inte lyckats nå fram med hur detta fungerar. En del tycks kunna inse att det ligger något i det, kan tycka att det verkar intressant, men man kan inte se att det fungerar som en aktiv kraft på jorden och i sitt liv. Jag har försökt ge kunskap om hur man kan se att GT innehåller berättelser som är möjliga att datera genom hur de anvisa under vilka ledare och i vilka områden saker skett. Jag har också försökt ge exempel på samtida historiker som berättat om Jesus (inte bara Evangelierna) . [Läs ” Det som skiljer Bibeln från andra religiösa skrifter.”

Så vår tro behöver inte handla om saker har hänt, eller inte utan om den inre betydelsen. Så om det har hänt eller inte har vi mer eller mindre faktisk kunskap om.

Det andra och kanske viktigaste är att jag kan se hur en del av er läsare kan se och förstå hur vi människor kan påverka tillvaron för oss själva och omgivningen genom att låta integrera Bibelns information i våra liv. Helt enkelt att använda den. Om vi t.ex utifrån vad Bibeln säger inser att kärlek är ondskans motsats och ändå praktiskt blir hatiska mot det vi upplever som fel kan vi aldrig på djupet förändra våra egna liv.

Hur detta går till tycks jag ha totalt misslyckats att förmedla. Jag kommer nu att försöka att finna en ny tråd så får jag se hur jag kan göra det jag vill beskriva tydligare.

Published in: on 27 augusti, 2011 at 16:44  Comments (4)  
Tags: ,

J.S. Bach – Air on the G String

Published in: on 25 augusti, 2011 at 20:18  Kommentera  

Tron och det som händer i den osynliga världen…

Vi förändras som människor av att ta in. Många ser bibeln som en sagobok eftersom de inte förstår innehållet i förhållande till praktiken.

Gör man det missar man poängen med tron. I Hebreerbrevet 11:1 läser vi om tron:”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Tron är ingen erfarenhetsinlärning som handlar om vad vi varit med om och sett förr.  Den ”tron” är bedräglig. Jag skulle till och med vilja påstå att det är falsk kunskap. Tänk på följande exempel som handlar om erfarenhetsinlärning:

16-åringen som bor vid en järnväg, det kommer kanske tre tåg i veckan. Han/hon har passerat där ett otaligt antal gånger. tittat sig omkring –inget tåg– ”full gas”. Erfarenheten säger att det kommer inget tåg. Så till slut kör vår vän utan att se sig för. (en tro utifrån erfarenhetsinlärning) -En dag kommer det ett tåg… PANG!

Många människor förhåller sig till Gud utifrån erfarenhetsinlärning. Han syns inte, han svarar inte på bön (på det sätt vi föreställt oss), han kan ju inte vara ”god” och allsmäktig, om det händer så mycket ont. Allt detta är erfarenhetsinlärning.

Men vad vi då glömmer är att Han har överlåtit sin makt över skapelsen till människorna, och i syndafallet överlämnade vi i vår tur den makten till satan. JfrMatt 4:8 ff.

”Matt 4:8 Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.  Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.

Jesus sade inte att det var fel att ”det hade blivit givet åt djävulen”, men det var fel att han skulle tillbes. Djävulen hade fått makten för att behålla den.

Vi måste inte utifrån vår erfarenhet förstå allt som står i bibeln. Då går det som för mopedisten jag skrev om ovan.

Men om vi helt enkelt tar in det som står skrivet ger vi tillbaka makten åt Gud och han får makten igen.

Vi kan alltså genom vårt förhållningssätt till Gud påverka vår synliga tillvaro, detta har att göra med hur vår bön tränger igenom ända till Guds tron!

Situationen är tung, men det finns hopp!

Se er omkring.

Titta på hur tillvaron ser ut, både människor emellan och hur naturen håller på att kollapsa! Eftersom många håller på att både tappa modet och känslan för framtiden av det jag skriver vet jag att det inte är populärt.

Jag har en och annan vän som läser min blogg liksom ett av mina barn som också tror på Gud. De tycker att jag ska skriva mer om Guds kärlek. Självklart finns den där. Men jag kan ju inte skriva bara om den när jag samtidigt ser hur andra delar av Bibelns utsagor verkar gå i uppfyllelse (idag nästan ordagrant).

Jag har tidigare skrivit om följande:

Här ska jag visa en text ur NT som beskriver vad vi ser idag, sedan lägger jag ner ett lite äldre inlägg som nedkallar Guds närvaro och kärlek mitt i alltihop.

Här ska jag citera en text ur Matt 24, där Jesus talar om utvecklingen på jorden inför tidens slut. Mina kommentarer inom klammer.

Lärljungarna frågade Jesus: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” 4. Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. 5. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.

[Messias= ”den efterlängtade samlande, räddande gestalten.” Mördaren i Norge trodde att han var det, folk har börjat beskriva Stoltenberg i sådana termer. Mänskligheten tycks ropa efter en LEDARE! Vem som helst tycks duga, bara vederbörande kan hålla ihop människoflockarna]

Vidare till Jesus: ”6. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike,”

[Här finns det en för vår tid intressant utsaga som blir särskilt talande när man läser detta i grundtexten(grekiska). Det som här är översatt med ”folk” har i grundtexten ordet ”ethnos” (Jfr. etnicitet) Alltså talar Jesus om etniska motsättningar. ”Rike mot rike känner vi dock alltför väl igen.]

…och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. 8. Allt detta är början på födslovärkarna.” [Jesus jämför det vi går igenom som ett slags framfödande av hans återkomst och tidens slut]

ÄR DET INTE SÅ DÅ? ? ?

Det är ju bara att läsa i massmedia om det som sker idag runt omkring oss! Jordbävningar med förödande konsekvenser, Inte minst det som skett i Japan. I upp 3: 10. ”Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. 11. Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert.

Första gången detta hände var i Tjernobyl, som på Ukrainska betyder  Malört! Betydelseöverföringen till det som händer i Japan är vanlig när det gäller Bibliska profetior! Därför kan man ana en överföring.

Det som hände på Utøya blev helt klart identifierat med en större ondska än det i praktiken nu tycks vara. Men ÄR det så? Om man ser det ur ett andligt perspektiv som jag försöker belysa, så är det en del av vår tids ondska som visade sig. Människor mördar och mördas, gruppvåldtäkter, Det vi kallar näthat, är egentligen bara uttryck för männisors inneboende hat under tillväxt. Bibeln kallar det antikrists ande.

Därför är det så viktigt för mig att trycka på att vi behöver ”laddas” med kärlekens ord och Guds närvaro genom den lovsång som även utan att vi förstår den (dvs. dess ord) ändå laddas av dess innebörd och himmelska melodier.

Detta är motsatsen till det onda jag skrivit ovan

En del av trygghetens nyckel!

Vad tjänar du på dina bekymmer?

Som ni förmodligen redan har förstått, så fungerar den himmelska tillvaron och vår jordiska på två helt olika sätt, fast de i allra högsta grad påverkar varandra.

Det vi kallar naturligt hör ihop med de begränsningar som tillvaron på jorden ger. Sjukdomar av olika slag löser sig genom de föresvarsmekanismer vi har i kroppen eller via läkarinsatser. Om det inte fungerar, är vi sålda åt förgängelsen. Om det fungerar  känner vi oss förtröstansfulla vid detta.

Om någon skulle be och bli frisk, så kallar vi det övernaturligt. Visst är det så på ett sätt. Det går utanför vad vi känner till genom våra naturlagar. (Och därmed också utanför det vi kallar vetenskap) Jag har sett det många gånger.

Men om vår vetenskap eller våra försvarsmekanismer inte fungerar, ser vi Gud bara som en nödlösning, om ens det. Bönen blir den sista utvägen! Inte en Guds lösning. Hur många av oss känner inte igen uttrycket  när livet är hotat: ”Då får vi hoppas och be”! Men inte säger bibeln ”hoppas” och be! I Mark. 11:24 läser vi ”Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.”

Då är vi tillbaks till frågan om tro! Vi kan inte suggerera fram tro. Den kommer genom att vi stannar upp inför den andliga världen i stillhet! Om vi tackar och förväntar oss att Jesus kommer att ge oss det vi behöver och kan förvänta oss att detta kommer att ske, så blir behovet uppfyllt på ett eller annat sätt!

När jag hade närmare med tonårsarbete att göra brukade de försöka sätta åt mig kring Guds allmakt med en fråga: ”Kan Gud skapa en så stor sten att han inte orkar lyfta den”? Själva frågan innehåller ett cirkelresonemang som gör att det inte går att svara på.

Samma sak när vi undrar över hur Gud som är både allsmäktig och god kan acceptera allt ont så som vi ser omkring oss. Till detta existerar det en svarsnyckel. De onda makterna tar över om vi inte åkallar Guds namn i ödmjuk bön. Vi lever i en fallen värld.

Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?”  [Matt 6:27] 

Döm inte, så blir ni inte dömda…

1. Döm inte, så blir ni inte dömda. 2. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. 3. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 4. Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? 5. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

[Matt 7:1-5]

7. Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 8. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd 10. eller ger honom en orm när han ber om en fisk? 11. Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? 12. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

[Matt 7:7-12]

Published in: on 9 augusti, 2011 at 08:39  Comments (2)  

Guds avbild – att leva i två världar

Det är mycket som har hänt sedan jag skrev senast. Mycket som nästan förlamande har drabbat tufft. En del mer och andra mindre.

Det står i skapelseberättelsen att Gud skapade människan till sin avbild.

Det kan ju inte betyda att Gud ser ut som en människa. (som faster Svea eller morbror Gustav) Likheten ligger djupare än så. Om man läser Bibeln i sin helhet kan man se att människans förhållningssätt och tro faktiskt och reellt påverkar tillvaron. Både när det gäller människor och när det gäller olika händelser i naturen.

Gud är ande och fixade skapelsen med sitt blotta ord. Så likheten består i att vi är också ande och skapar vår tillvaro med vårt inre!

Sätt din tro till fruktan och du kommer att bli paralyserad av fruktan. Tro på dina tvivel, och du kommer att bli osäker och frågande. Tro på dig själv och du kommer att falla gång på gång. Tro på dina känslor och du kommer att oupphörligt bli besviken. Men sätt din tro till Jesus och du får del av hans seger.Den som sätter sin tro till den levande Guden är den som övervinner världen, och den segern kommer att visa sig i hans/hennes dagliga liv.

Vad jag menar är att som Guds avbild har vi en makt som sträcker sig långt utöver den jordiska tillvaron. Vad vi säger och gör blir till företeelser som kan hända. De förverkligas av att vi fokuserar på olika möjliga skeenden. Det kan vara abstrakta saker som fruktan (eller en känsla av att om det kan gå åt skogen så gör det så)! Det vi mentalt fokuserar på har en tendens att gå i fullbordan. Tillhör det vi fokuserar på lögnens, hatets och destruktivitetens herre, sätter vi honom på tronen i våra liv. Tillhör det vi fokuserar på Guds väsen, så åkallar vi honom vare sig vi tänker på det eller inte och han börjar sakta omforma oss att fungera i kärlekens och trygghetens tjänst.

Gud är alltså inte en abstrakt tankeprodukt, och det är inte satan heller. Både människan och satan som den avfallna ängel han är har inom sig inbyggt en andlig makt.

Vet vi det inte, eller om vi struntar i det är vi hemfallna åt de makter som bär destruktionens kännetecken.

Jag sänder med en lovsång till Gud där det finns människor av alla raser och sorter, men att de bär fram glädje och tacksamhet går det inte att ta miste på.

Published in: on 8 augusti, 2011 at 20:52  Kommentera  

– Nada te turbe – ”Låt ingenting störa dig”

Jag återgår till gårdagens inlägg.

Jag vill försöka beskriva vargarnas väsen från Bibelns synpunkt, men vare sig man tror på Bibeln eller inte fungerar det så.

De två vargarna är två olika väsen som påverkar oss och som ”vargberättelsen” visar så blir påverkan på oss starkare och starkare beroende på hur mycket vi ”matar” var och en av vargarna.

Men hur matar vi dem då? Jo, genom att nära de känslor och egenskaper var och en står för. Som ett exempel kan jag nämna att ofta har jag sett hur den som hatar, anser sig ha rätt att hata och när det. I samma stund åkallar vi den andliga kraft som bär hatet till vårt hjärta. Frukten av hat blir död och fördärv. Det skapar alltså en önskan att skada. Det märkliga är att det faktiskt skapar skada och fördärv bara genom att vi när det i vårt bröst. Samma sak gäller att inte vilja förlåta om någon /något skadat oss.

MÄRK: jag använde ordet vilja. Normalt brukar vi säga ”kunna”.  De som är svårast att förlåta är de som står/stått oss närmast: De vi älskat/älskar. Det finns också lägen där vi inte kan förlåta oss själva för saker vi tror vi orsakat. Något som vi tror skadat oss själva, någon när och kär eller någon relation som varit viktig.

Det är oerhört destruktivt eftersom det skadar alla livskrafter i och omkring oss.  Endast genom förlåtelsen släpper det destruktiva och livskrafterna börjar blomma. Vad som händer är att livet självt börjar förändras. Därför bygger hela Guds närhet på förlåtelse.

Att livet självt börjar förändras är inte orsakat av hur vi tänker, utan av att när vi kan släppa det som binder oss kan Guds skaparkraft verka fullt ut.

Därför är det så viktigt vilken kraft vi väljer att ge makt i våra liv!

%d bloggare gillar detta: