DET ÄR MAKT I ONDSKANS VÄSEN, HÄR BESKRIVS HUR DEN BEKÄMPAS.

Den som tror på den andliga världen och att den har betydelse för vårt liv på jorden, bör ta sig tid att fundera över detta!

DET ÄR MAKT I ONDSKANS VÄSEN, HÄR BESKRIVS HUR DEN BEKÄMPAS.

”10. Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. 11. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. 12. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. 13. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. 14. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar (=Tron på det Jesus gjorde för oss)15. och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. 16. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, 17. och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Published in: on 25 oktober, 2011 at 00:14  Kommentera  
Tags: , ,

Uppståndelsens makt!

JAG VILL FÖRKLARA MER KRING ETT STYCKE JAG SKREV UNDER RUBRIKEN ”DETTA ÄR KRAFTEN I KRISTEN TRO, DET GÅR ATT FÅ KONKRET HJÄLP!

Inte genom att ständigt se sig tillbaka, inte genom att hela tiden ångra det förflutna, ursäkta sina misslyckanden och intala sig att de verkliga problemen beror på erfarenheter i det förflutna.

Man blir inte from av att se på sig själv, utan av att se på Jesus. Om du bara ser på dig själv, så blir du snart andligt paralyserad! Du blir bara medveten om ditt eget problemkomplex och din ovärdighet.

Men om vi ser framåt vet vi att vårt förflutna saknar betydelse eftersom det hela tiden är utraderat hos Gud !  Det är så förlåtelsen fungerar för dem som vill ha den. Det är så den kristna tron fungerar enligt Guds löfte.

Detta är helt essentiellt i den kristna tron och något som även många kristna inte riktigt har förstått. Därför blir insikten och tron så tung att bära. Vi måste liksom leva upp till alla krav och dessutom bära vår egen skuld för vad vi orsakat oss själva, våra nära och kära samt andra i omgivningen under vårt liv.Det har ju liksom redan hänt, känslor som orsakats ligger kvar inom oss själva som ständiga anklagelser och hos våra barn och omgivning som kliande ärr. (Ibland som oläkbara sår).

Det är därför den sång jag ofta har lagt in och som igår låg under rubriken [Till oss bräckliga sa Jesus: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.”] är så central för min tro och hur jag ser att det fungerar. Jag har så länge arbetat med människor och har inte en enda gång träffat på någon som inte bär på smärta, sorg, minnen som är svåra att släppa, oro för sina barn.De känner dessutom skuld eller oro för allt detta.

SÅ HUR FUNGERAR DET DÅ ENLIGT BIBELNS BUDSKAP?

Lek med följande tanke: Där, någonstans hänger Jesus korsfäst. På en kulle, slagen, trasig och färdig att dö. I Jes 53:4-8 står det:

”4.Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
5.Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
6.Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
7.Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.
8.Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
men vem ägnade hans öde en tanke?
Han blev utestängd från de levandes land,
straffad för sitt folks brott.”
Så långt hänger de flesta med!  Det kommer en strid ström med människor upp till Golgata med ryggsäckar som innehåller allt jag beskrivit ovan. Vi lägger av oss våra ryggsäckar vid korset (en stund). Skönt med förlåtelse, va? Ja, det var ju en stund av lättnad. Några sjunger en liten lovsång och andra tackar Gud. Sedan tar man på sig ryggsäcken igen och travar ner med samma tyngder på ryggen. Vi kan berätta hur bra det var, men vi bär alltihop fortfarande.
MEN NÅGRA SÅG,
Att det fanns en stig vid sidan om korset. Den var inte bred, inte sliten, men några glömde sina ryggsäckar vid korset och gick betydligt lättare nedför stigen. DÄR FANNS DET EN ÖPPEN GRAV…. Ur den hade den uppståndne Kristus visat på en framtid. Det förflutna var för dem som lämnat sina säckar vid korset borta.  Med frid och förväntan i hjärtat går de vidare på vägen förbi graven. Det som fortfarande behövs är att förstå att vi behöver nya insikter och nya förståelser för hur den övernaturliga tillvaron fungerar. I den nya tillvaron finns det bara en framtid eftersom det förflutna är borta, allt vad vi har orsakat är lagt under Guds helande . Man lever i en ny tillvaro.
 – Min erfarenhet är att för den som tagit emot detta är det overkligt lätt att relationer helas.
Nu lägger jag in igen den hymn som verkligen visar på detta. LÄS TEXTEN, om du har svårt att höra den..
INSE ATT DETTA ÄR DEN ÖPPNA GRAVENS BUDSKAP!
Published in: on 21 oktober, 2011 at 18:52  Kommentera  
Tags: , ,

Till oss bräckliga sa Jesus: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.”

<a href=”http://www.youtube.com/embed/_gGBMv42dJY”>

Published in: on 20 oktober, 2011 at 20:22  Kommentera  
Tags: , ,

Detta är kraften i kristen tro. Det GÅR att få konkret hjälp!

Jag har ägnat mycket tid till att berätta om att Gud är en gud som verkar i historien. Det som sker omkring oss nu har att göra med hur Bibeln beskriver den sista tidens ”nedmontering” av det som ger människorna deras mänsklighet: omtanke, empati, att kunna dela livsutrymme även om man inte alltid delar tankar och tro. Allt detta flyter ifrån oss som barkbåtar på en ström. [Matt24;11-12: 11. ”Många falska profeter skall framträda och bedra många. 12. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.] Men vi ser även hur vår girighet (ondska) håller på att montera ner livsbetingelserna på jorden i stort. Vi tömmer jorden på metaller och olja. Vad lämnar vi över till våra efterkommande?

Allt detta har jag skrivit om gång på gång för att visa på att Gud handlar HÄR i vår tillvaro!

Så till en annan sak som hör ihop med detta.

Paulus skriver i Filipperbrevet 3:9…

9. och få leva i Kristus, [ egentligen honom som redan alluderar på Jesus]inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror.

Jag har ofta fått höra att folk tror att man måste följa regelsystem för att vara accepterad av Gud. Det är falskt, sanningen ligger i versen ovan!

Tre kriterier behövs: tror du att Jesus funnits? Litar du på att han burit alla dina fel och brister, så att du är skuldfri inför Gud och att Gud uppväckte honom från de döda för att vi skulle få en fortsatt relation med honom, så är detta allt! Så kommer det bara till att vi tror att hans löften i Bibeln håller så har vi också en total gemenskap med Gud och får leva ett annorlunda och övernaturligt liv…  Fråga mig. Jag vet!

Somliga tror att det är möjligt att genom en trosakt eller ett beslut omedelbart bli fullkomlig. En sådan fullkomlighet där man inte medvetet eller omedvetet bryter mot Guds vilja igen finns inte i detta liv.

Det jag nu citerar ur Fil 3:12-16   är jätteviktigt kunna hålla fast vid:

12. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. 13. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig 14.och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. 15. Det är så vi skall tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt skall Gud upplysa er även där. 16Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.

Kristus grep in i Paulus  för att göra honom i samklang med Guds vilja. Detsamma vill den uppståndne gör för dig och mig. Paulus säger här att han inte vill missa Guds syfte med honom, han vill samarbeta med Herren!

HUR GÅR DET TILL?

Inte genom att ständigt se sig tillbaka, inte genom att hela tiden ångra det förflutna, ursäkta sina misslyckanden och intala sig att de verklliga problemen beror på erfarenheter i det förflutna.

Man blir inte from av att se på sig själv, utan av att se på Jesus. Om du bara ser på dig själv, så blir du snart andligt paralyserad! Du blir bara medveten om ditt eget problemkomplex och din ovärdighet.

Men om vi ser framåt och vet att vårt förflutna saknar betydelse eftersom det hela tiden är utraderat hos Gud !  Det är så förlåtelsen fungerar för dem som vill ha den. Det är så den kristna tron fungerar enligt Guds löfte.

GÅRDAGEN ÄR FÖRBI, MORGONDAGEN HAR VI INTE SETT OCH IDAG HJÄLPER HERREN!

Published in: on 19 oktober, 2011 at 21:39  Kommentera  
Tags: , ,

Skillnaden mellan Hollywood och Bibeln. Vad är trovärdigare?

Jag har varit inne på just det här ämnet lite tidigare; frågan om de tecken Bibeln anger för att vi närmar oss slutet på tillvaron så som vi känner den. Jag har också visat på hur det inte fattas liknande tecken uttalade utifrån de naturvetenskapliga tankegångarna.

Vi har en undergångsstämning totalt sett som ger oss signaler på att vi tycks bära på något i det kollektivt omedvetna. [Enligt C.G. Jung finns ett medfött omedvetet psyke som är universellt och för alla människor lika, vilket han kallade det kollektivt omedvetna eftersom det inte kan uttryckas utan att bli subjektivt och medvetet. Det omedvetna har med andra ord karaktären av en gemensam struktur som  styr åt vilket håll världshavet av människor drar.] De sista åren har det kollektivt omedvetna alltmer börjat suga åt sig tanken på näraliggande undergång.

Ett exempel är en rätt stor hög med folk som tagit stort intryck av filmen 2012. Om mayas kalender. För den som vill läsa på, så ser man snabbt att den kalendern byggde på tidscykler mer olika längd och 2012 slutar den kalenderns längsta  tidsspann ”era”. Det avslutas med ”Att lägga märke till i dag är att cykeln slutar den tjugoförsta december 2012” [Mayakalenderns stora årscykel, era, omfattar 13 Baktun, tiden 3114 f.Kr. – 2012 e.Kr.] Men ändå tycks folk tolka det som om det är ett tecken på tidens slut!  [Den intresserade kan kika här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mayakalendern]

Vi har många olika exempel på denna undergångsstämning: 1) Den har dykt upp kring det försök man just nu i dagarna håller på med i Cern. Genom att krocka partiklar i ljushastigheten har allvarligt menade fysiker varnat för att man kan skapa ett ”svart hål” som kommer att sluka upp all massa. 2) Så har det ju haglat meteoritteoriser allteftersom Hollywood kommit på nåt nytt.

Just detta tycker jag i och för sig inte är så intressant, men det intressanta är att det inne i folkdjupen tycks finnas en beredskap att denna typ av fictioner som som om de skulle vara reella verklighetsbeskrivningar.

Ja, det är sant, Bibeln talar om den framtida undergången i rätt tydliga ordalag (och bitvis otydliga) och jag har skrivit om det. Det är långt ifrån ett så förenklat perspektiv som att det bara skulle komma en komet och BOOOM….. eller någon annan enskild händelse, utan Bibeln beskriver detta i ett accelererande skeenden där olika händelser och delvis sker parallellt och delvis avlöser varandra.

Men från min sida kan jag ju ställa mig en fråga, varför är mänskligheten så benägna att ta till sig enkla undergångstolkningar från hollywood och inte se komplexiteten som Bibeln berättar om och som vi är mitt uppe i?? Kan svaret vara att denna berättelse innehåller en Gud som många av olika anledningar har avfärdat? Därför blir berättelsen omöjlig att ta emot eftersom Gud finns med i det scenariot.! Därför svarar Hollywood bättre mot vårt behov av en radikal, enkel undergång utan Gudar och djävlar. MEN FÖR HOLLYWOOD, som scannar av vad som rör sig i folkdjupet och gör filmer utifrån detta har man ju redan en mottaglig publik till sina undergångsfilmer som är betydligt mer kraftfulla metoder till påverkan än vad en ”simpel” Bibel är!

Enligt Bibeln gäller detta:

INGET är alltså opåverkat av vår ondska! Det är därför vår ondska påverkar allt som vi ser omkring oss idag! Inte bara otrivsamheterna människor emellan! Även utfiskning av haven, förbrukning av klotets alla resurser, döende bisamhället jorden runt som man antar har att göra med människnasrovdrift och som i sin tur skapar brister på mat. Nerhuggning av regnskogarna (”jordens lungor”. I skapelseberättelsen ser vi att Gud efter varje skapelsedag ”såg att det var gott”. Nu har vi sett till att det inte är gott längre. Jag hävdar att det ligger andliga krafter bakom detta. Så förstörelsen av jorden är i grunden djävulsk, men människan har hjälpt till med aktiviteter och verktyg.

Då klämmer någon i: Men om nu Gud är allsmäktig, varför gör han inte något? Gör han inte nåt?? Han har ställt allt till förfogande till vår hjälp genom vad Jesus gjort. Så Guds budskap inför det vi står inför är: VAR INTE RÄDD. Gud har i alla lägen kontrollen.

Bibeln lär oss att Jesus inte är en profet i största allmänhet.  Redan när han gick omkring på jorden var han genom det faktum att han också var Gud överordnad våra normala naturlagar. Varför skulle han inte kunna gripa in övernaturligt? Den enda frågan som finns är:Vill du ha det eller inte?

BÅDE Gud och människa. Som Gudason var han inte bunden till  tillvarons naturlagar. ”Född av jungfru Maria” är där nyckeln! Sann Gud och sann människa. Som människa kunde han lida, sörja, gråta, och oroa sig för det som skulle hända. Men som gudason kunde han gå på vattnet, uppväcka döda, bota sjuka  och kan ge oss relationen till Gud tillbaks!

IDAG ÄR HAN INTE BUNDEN TILL VÅRA NATURLAGAR, utan till sina löften som världens Herre.  ”Vill du ha det är det ditt”!

Eftersom Gud är upphöjd över världen är Jesus det också!

Titta på bilden! Tänk dig att det är du (eller mänskligheten) som håller på att sjunka eftersom du tappat din tro på hela projektet! Vattnet kan handla om din ekonomi, hela din livssituation.

Så har du provat att be och ”gå på vattnet”, men när vattnet börjar plaska runt fötterna tappar du tilliten och så känns det som om du börjar sjunka….

Då till det paradoxala: meditera över löftena i Bibeln så de till slut blir en del av dig. Då kommer de att gå i uppfyllelse som en målstyrd robot.


Published in: on 16 oktober, 2011 at 17:03  Comments (2)  
Tags: , ,

Isaac Newton som profet

Detta är inte direkt kopplat till mitt Bibelfocus, men har likväl sitt intresse! Med tillstånd lägger jag in det från siten ”Flammor”

De allra flesta vet nog vem Isaac Newton, den världsberömde engelske vetenskapsmannen, var. Vad inte så många känner till är hans stora intresse för Bibeln och profetiorna.

I allt det som Newton skrev ingår också 16 000 sidor i andliga ämnen. Inte minst var han intresserad av Bibelns profetior och deras förutsägelser om tidens slut. Om detta skrev han omkring 4.500 sidor.
Newton tolkade profetiorna så att det i framtiden skulle kunna bli möjligt att resa betydligt snabbare än en häst springer, vilket var det snabbaste sättet på hans tid. Newton levde mellan åren 1642-1727. Den franske filosofen Voltaire (1694-1778) gjorde spe av Newton och hans tro. Voltaire skrev:
”Se denne underbart kunskapsrike man, som upptäckte tyngdlagen, när han blev gammal, blev han barn på nytt och började studera en bok, som kallas för Bibel. Det synes, om man vill tro den, så måste man även tro sådant otroligt nonsens, att kunskapen bland människor skall så tillväxa att det
skall bli möjligt att kunna färdas 80 kilometer i timmen. Stackars fjolliga gubbe!”
En som på senare tid intresserat sig för Newton och hans forskning är Stephen Snobelen, som är professor i historia för vetenskap och teknik. Han upptäckte ett märkligt dokument i samlingen av Newtons manus, som finns i Jerusalem.
I detta manuskript kan man se man att Newton kommit fram till att Daniels bok och Uppenbarelsebokens ändetidsprofetior kommer att få sin uppfyllelse under det århundrade som vi nu lever i.

Published in: on 13 oktober, 2011 at 20:06  Comments (2)  
Tags: , ,

Först presenten liksom, sedan tacket om vi gillar den!

I Fil 4:6-7 står det:

6. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. 7. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

I förhållande till vad som står i Bibeln så är vårt tänkesätt bakvänt. – Eller kanske vi kan uppfatta bibelns sätt att se på saker bakvänt… det beror ju på vilken utgångspunkt man har. i Filbrevet här ovan är det i den här ordningen: 1. Tacka 2. berätta vad ni behöver 3. då ska Gud agera.

Hur ofta kan jag inte få höra, och även själv tänka om Gud bara hade gjort si och så, nog skulle jag tacka honom. Först presenten liksom, sedan tacket om vi gillar den. Vem har inte varit med om presenter och besvikna barn? Likadant beter vi oss mot Gud när vi tycker att han borde ha fixat saker lite bättre? Sedan klagar vi på att han inte agerar och anger det som en orsak att inte tro… Men frågan är om inte bristen på tro kommer före det vi anger som orsak. Att tacka innan vi har sett resultatet är ju ett slags tecken på (till)tro.

Det jag här pekar på är den Gudomliga ordningen för att närma sig Gud. Den som befinner sig i den djupaste nöd har stor nytta och glädje av att söka efter anledningar att tacka och lovprisa Gud.

På det sättet har vi upprättat en förbindelseled mellan oss och Gud. Låt ropet på Guds hjälp följa den här ordningen så kommer ni att finna att även om det inte sker i en enda smäll, vilket iofs kan hända, så kommer svaret i full kraft förr eller senare.

Men gnällspikarna ur klagokören får en tröstlös väntan. Enligt Bibelns berättelse var det dom som orsakade att ökenvandringen genom Sinai öken (2:a Mos)  tog så lång tid. Folk klagade och gnällde över hur bra de ändå hade haft det som slavar i Egypten… gång på gång.

Published in: on 9 oktober, 2011 at 11:45  Kommentera  
Tags: , ,

Om man tror att Gud och Allah är samma sak är man okunnig!

Det jag har velat göra med de två senaste inläggen är att visa på den himmelska världens (osynliga) påverkan på det som sker på jorden och i universum. Bibeln beskriver två delar av den osynliga världen. Då finns ”ordet för detta” översatt till ”Himlen” i bägge fallen och handlar om lite olika saker beroende på i vilket sammanhang ordet används. 1) Guds boning. När Bibeln beskriver detta sker det i bilder vi som människor har svårt att greppa i tanken. De människor som då kan koppla in sin ”inre syn”, brukar kunna ana makten och härligheten i detta. Jag har upptäckt att det inte är så få, men att det endast är ett fåtal som berättar och försöker förklara vad de erfar inom sig. 2) I Jes 14:13 är ondskans ”himmel” beskriven:

”Det var du [den fallna ängel som kallas djävul] som sade till dig själv:

”Upp till himlen skall jag stiga. [Guds himmel]

Ovan Guds stjärnor [Ovanför änglarna som tjänar Gud]
skall jag resa min tron
och ta säte på gudaberget [Gudaberget var benämningen för Guds säte]
längst uppe i norr.”
Det vi när inom oss, i vår tanke och vårt känsloliv åkallar de väsenden som står för det vi bär på inom oss. Det är därför det också blir vår livsfrukt. När vi vill ta lagstiftningen och eventuellt bössan för att försvara den kristna tron, har vi helt tappat den väg Gud vill att vi ska gå! Den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor av kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är en andlig kamp, genom bön och via de löften Kristus har givit oss.
Därför väljer jag nu att jämföra med Islam.

Jag vill börja med att be er observera att det jag nu skriver inte är något debattinlägg eller försök att i största allmänhet skapa en avighet mot Allah, eller muslimer. Men jag får bara inte ihop Allah med den allsmäktige, skapande Guden, i Bibeln kallad Jahvé. Därför är inte Gud och Allah detsamma för mig. Det är två olika saker. Det viktigaste skälet till detta är att Allah, vetenskapligt kom ur en dyrkad mångud först 600 år efter Kristus! Denna tog Muhammed till sig när han ”uppenbarade” Allahs vilja!

  • I Mekka fanns en gud som hette Hubal som var Herre över  Kabah.
  • Denne Hubal var en mångud.

· En muslimsk apologet erkände att en bild av månguden Hubal lades på taket av Kaba omkring 400 år före Muhammed. Detta kan faktiskt vara ursprunget till varför månskäran är överst på varje minaret vid Kaba i dag och den centrala symbolen för islam på varje moské i hela världen:

· Månguden var även kallad ”al-ilah”.

  • ”al-ilah” förkortades senare till Allah innan Muhammed började främja sin nya religion 610 AD.

· Det finns bevis för att Hubal kallades ”Allah”.

· När Muhammed kom med sina uppenbarelser, accepterade han alla hänvisningar till namnet ”Hubal” men behöll avledningen ”Allah”.

· Muhammad behöll nästan alla hedniska ritualer från araberna på Kaba och omdefinierade dem i monoteistiska termer.

· Oberoende av uppgifter om de faktiska omständigheterna, är det tydligt att islam härstammar från en hedendom som en gång tillbad en mångud.

· Även om Islam i dag är en monoteistisk religion, har den sina rötter i den hedendom som fanns i Ur som Abraham lämnade och som finns placerad i nuvarande Irak. Han kom så småningom till nuvarande Palestina, där Muhammed sade sig ha sina möten med ängeln Gabriel.

[KÄLLA:  Karen Armstrong (2000,2002). Islam: A Short History. ISBN 0-8129-6618-x]

Oavsett hur man tolkar det kan inte Allah, med denna bakgrund vara den skapande och allsmäktige Guden, han är nåt annat.

Därför kan han inte heller skydda oss och ge oss räddning när skapelsen håller på att gå mot sitt slut.

Men det kan den Gud som har skapat himmel och jord. Och som alltid har kontrollen. Därför är Gud för mig den ende och sanne Guden!

Ps 62:2 Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min räddning.
Ps 62:3 Endast han är min klippa och min räddning, min borg, jag skall inte vackla.
DEN SOM SER DESSA LOGON OCH FÖRSTÅR, INSER OCKSÅ HUR FRUKTEN SMAKAR.
Fatah
HAMAS
Published in: on 6 oktober, 2011 at 21:37  Kommentera  
Tags: , ,

”Knäppgöken fortsätter….”

I förra inlägget ställde jag en fråga på det här sättet: ”Gick Jesus på vattnet eller inte? Verkligt?” – Och då vände jag mig främst till er som ser er som kristna. Men samma fråga gäller ju oss alla!

Är Bibelns berättelser kopplade mot en verklighet vi faktiskt lever i, vare sig den beskriver saker som har hänt, eller kommer att hända framöver? Eller om det handlar om en överförd verklighet till det himmelska.

Den kristna tron är speciell i det fallet. Den bygger på att Gud är verksam i vår historiska tillvaro. Har det inte hänt, är det meningslöst.

Är det sant att Jesus är min broder? På vilket sätt? Jo, för att det han har gjort har givit oss hemrätt hos Gud som Guds barn och Jesu medarvingar! Lyssna på sången och tänk, känn efter!

Alltså tror jag att Abraham har funnits, att judarna stövlade omkring på en liten ökenplätt (Sinais öken) i 40 år! Jag tror att de gick torrskodda över röda havet.

– Att Gud har skapat jorden och universum. – Att Jesus levat, dött och uppstått från det döda. – Att han uppväckte döda, botade sjuka. Att även detta skedde i urkyrkan.

– Att vi även kan se sådant idag, men alltmer sällan. Det är med detta jag menar att Gud verkar i historien, i saker som sker här på jorden! För er som tror att Gud och Allah är identiska, tycker jag ska läsa Koranen. (Den finns översatt till svenska på internet: http://www.underkastelse.org/koranen/koranen_svenska.html) Läs och jämför!

Så här ser bibelns slutmål ut:

Published in: on 4 oktober, 2011 at 15:13  Kommentera  
Tags: , ,

En knäppgök talar!

Det kanske inte framkommer så tydligt, men jag, liksom alla andra människor tar medvetet eller omedvetet ställning till vad som är verkligt eller inte. För er som är uppvuxna i en kristen miljö och ser allt ni hört och fått i er som självklara sanningar vill jag fråga: hur tänker ni egentligen när det kommer till kritan?

Gick Jesus på vattnet eller inte? Verkligt? Svaret avgör om han är Guds son eller inte! Om jag skulle stövla ut på Genesarets sjö lovar jag att jag skulle drunkna! Så är berättelsen från de närvarande lärjungarna sant eller inte? Med sant menar jag att det verkligen har hänt, eller om det endast är en berättelse utan substans. Det är en bra berättelse utan annat innehåll än att man bara vill förstärka tanken på att Jesus var Guds son.

Tänk igen: Vad både jag och ni måste ta ställning till är vilken sida av verkligheten vi vill utgå ifrån! Det här är en mentalt svår fråga. Efter många år har jag tagit ett beslut att det Bibeln berättar är beskrivet så sant som det gick för lärjungarna.

Jag har börjat leva efter detta och och det fungerar (för mig). Jag lovar att berätta mer i kommande inlägg.

Så jag har alltså valt väg, och det gör mig till en knäppskalle för stora delar av omgivningen, men vad gör det när jag ser Gud i verksamhet!

Published in: on 1 oktober, 2011 at 20:48  Comments (2)  
Tags: , ,
%d bloggare gillar detta: