Vad skapade undren?

I det här inlägget utgår jag från texten jag skrev under rubriceringen ”En rapport om dagsläget”…”inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver.

Jag ska berätta om en sak som hände för rätt länge sedan nu. Även för oss som är lite äldre är det länge sedan och hur länge sedan ska det då inte vara för de som är unga, men innehåller är mycket betydelsefullt och gör mig personligen påverkar det ännu i hög grad.

Det var så att vi började med förbönsgudstjänster i den kyrka jag då hade min tjänst. Min inställning var att eftersom Jesus (när han lämnade lärljungarna) sa: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 16. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. 17. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18. de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.” 19. När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Därför trodde jag verkligen att det skulle hända nåt.

Men det hände inte så mycket. De som kom var de jag också kände till som djupt troende i församlingen. Det var väl ett 20-tal. Så var det några nyfikna ur kyrkorådet som hade varit öppet tveksamma och så min kyrkoherde som givit sitt tillstånd med tvekan. Kantorn hade nekat att var med, men satt i kyrkan… [Känn efter hur det kan kännas] Vi sjöng lovsånger och jag höll en predikan utifrån de löfte som finns i bibeln, dock vågade jag inte ta ut svängarna, så i det här fallet blev det mest ord, inte så mycket liv. Det var sant det jag sa, men jag trodde inte på det själv i djupet av mitt hjärta. Detta på gick ett tag, samma människor kom fram för förbön, men alltid samma svårigheter och problem.

Min förtvivlan växte, vad höll jag på med? VAR GUD VERKLIG? Var ordet sant? en och annan blev helad, men varför bara dom? VAR DET ETT LOTTERI? Det var ju inte vad Jesus hade sagt!

Så kom jag att läsa en bok: Den som skrev hade  i princip samma problem som jag, men han hanterade situationen annorlunda. Han fastade och bad och blev ledd att se hur förkunnelsen om Guds löften och makt skulle ge människor den tro de behövde för att finna hans löften uppfyllda. Så jag började predika det jag själv undrade över om det verkligen var sant! Jag talade om uppväckelse av döda, botande av sjuka och allt det.

Min inre fråga, var hade jag verkligen tagit till mig det? MEN MUNNEN GICK  som bibeln lovat. Ljög jag? Men det var i enlighet med Guds ord! Plötsligt började människor bli helade och befriade, när vi bad. Små saker, stora saker, men in enlighet med ”Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

 

Idag har jag funnit tillbaks, men funnit en kyrka som tappat sin tro och sin roll!

Vad har Qigong med Jesus att göra?

Var står kyrkan? Och var står frikyrkorna….Jag vet inte…

Published in: on 30 november, 2011 at 16:27  Comments (2)  
Tags: , ,

En rapport om dagsläget

Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. 1 Tim 6:17

Published in: on 29 november, 2011 at 06:57  Comments (2)  
Tags: , ,

Ingen perfekt inspelning, men det är ju ADVENT!

Published in: on 27 november, 2011 at 16:14  Comments (4)  
Tags: , ,

Att se på sitt eget läge gör att vi tappar oss själva. Vitsen är att fokusera på det omöjliga.Som bara Gud förmår att göra

Igår, när jag skrev under rubriken ”Varför försvann urkyrkans andliga makt och ersattes med fromma förhoppningar?, skrev jag lite om hur Guds makt fungerar. Den fungerar utan någon människas insats överhuvudtaget! Det är genom sin ande hans makt fungerar på jorden. Så här är det tänkt att det hela ska fungera: Att Guds församling, det bibeln ser som Kristi kropp, inte fungerar normalt och att de andliga nådegåvorna inte är i funktion i full utsträckning, är inget att vara förvånad över. [I praktiken har Bibeln ett samband här, Allt vad Jesus gjorde berättas det om att det kommer att ske genom församlingen. I Mark 16:17-20 står det: ”17. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18. de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.” 19. När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”Detta löfte gällde inte varje enskild person i församlingen utan det det framgår i 1 Kor 12: 12-26 att det är församlingen som gemensamt har alla Kristi gåvor”

När nu hela församlingskroppen är ju sjuk, och angripen av blodtörstiga parasiter händer det mycet lite. Men den Ande som uppväckte Jesus från de döda, är också mäktig att upprätta Guds församling. ”Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande”, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6. Då gällde det en mycket konkret uppgift. Ett nytt tempel skulle byggas (år 530) Hur sker det utan bra personal?  – Och hästar, mm. mm. JEPP, säger Gud, genom min ande, genom vilken allt kan hända.

Jag återvänder till ett citat från gårdagens inlägg:Fader”, sade de, ”om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då? Desto större anledning när han bara vill att du skall bada dig för att bli renad.

Detta är precis på den punkt vi ofta torskar. Vi ska göra saken, själva, dvs. på den svåra vägen. När Gud har lovat: ”Allt vad ni ber om i era böner ska ni få, om ni tror!” (Matt 21:22) Men vad är då tro? Känslor? Tro på en dogm? Intellektuell övertygelse? Nej, Nej, Nej” Hela Bibeln talar samma språk! Som i det här fallet: be, och det ska ske!

Jag återkommer till ”om det är något svårt”… Det finns en annan berättelse som är ännu tydligare. Det handlar om när israeliterna som gick genom öknen drabbades av giftormar: [4Mos 21:4-9] ”Under vandringen blev folket otåligt 5. och klandrade både Gud och Mose: ”Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen? Här finns inget att äta och dricka. Vi är utleda på den usla maten.”

6. Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. 7. Folket kom till Mose och sade: ”Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss.”

Mose bad för folket, 8och Herren sade till Mose: ”Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva.” 9. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen, och då fick han leva.

DET SVÅRA VAR att tro tillräckligt för att titta! I GT syns det tydligt att detta är en symbol för Kristus på korset.

Det räcker med att titta, så gäller löfterna dig! Vi har en hel kyrka i Sverige, och frikyrkor,  som inte tittar eftersom man i verkligeheten inte tror på det. Vi tittar på oss själva och hur mycket vi tror istället. Som den sång jag lade in igår:”Titta mot himlen upp”!

Published in: on 25 november, 2011 at 21:54  Kommentera  
Tags: , ,

Varför försvann urkyrkans andliga makt och ersattes med fromma förhoppningar?

Nu tänker jag lämna den intressanta men svåra frågan om stigmatisering. Min personliga uppfattning är att sådant existerar både när det gäller människor och konstverk, men om varje enskilt publicerat fall gör det har jag ingen aning om. För den slutsatsen måste jag blanda samman vetenskapliga studier i denna typ av frågor med min tro.

Padre Pio blev helgonförklarad för detta. Man kan också bli helgonförklarad för en massa andra saker som Jesus säger ska åtfölja hans ord:”17. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18. de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.” 19. När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” (Mark 16:17-19) Så då blir ju frågan varför man helgonförklarar de som gör det Jesus själv säger ska vara ”normalt”? Frågan blir ju snarare varför dessa händelser mer eller mindre tog slut?Att stigmatisering förekommer även genom döda ting som målningar och statyer – dessutom rätt väl vetenskapligt studerade – gör dem ju inte direkt till helgon och inte heller människor. SOM JAG FÖRSTÅR DET är det Guds tecken på hans eget verk. Vare sig det handlar om döda ting eller människor. Herren vill visa att han finns och vad som är hans verk!

Det finns ett samband, om det håller vet jag inte, men fram tills dess att kristendomen blev eklaterad som statsreligion: Detta innebar att förföljelserna inte längre var möjliga att upprätthålla och de upphörde med tiden. År 313 förklarade kejsar Konstatin kristendomen laglig, och de kristna kunde därmed verka öppet. Detta fick till följd att mängder med Kyrkor byggdes under en kort tid över hela romarriket. Även kejsar Konstantin blev kristen. Plötsligt kunde de kristna slappna av och ingå i det vanliga samhället utan risker. Beskyddet kom alltså från Kejsaren och inte från Gud! Vad Gud hade sagt började förlora i dignitet.

I tid hörde detta samman med konciliet 325.

Vid det stora kyrkomötet i Nicaea 325 blev kyrkan i praktiken en statskyrka under kejsarens ”beskydd”. [Om kejsaren var beskyddare, var fanns Gud då som beskyddat de kristna i över 300 år?] De som motsatte sig statskyrkotanken blev förföljda t.ex. donatisterna (de kritiserade kyrkans utveckling). Det bestämdes där också att prästerna inte fick gifta sig (men de som redan var gifta fick dock fortsätta i den ställning de var). Redan då gick profetian i 1 Tim. 4:3 om att förbjuda äktenskap i fullbordan.

I Tim 4:1-5 står det: ” 1. Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, 2. spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, 3. folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen. 4. Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse; 5. det blir rent genom Guds ord och genom bön.” Läs och tänk! Meditera över detta!

PLÖTSLIGT KRÄVS DET EN MASSA SAKER: Vad vi gör blir plötsligt viktigare än vad Gud gör.  Och vad vi kan göra i kritiska lägen, det vet vi ju!

Vad de av oss som har försökt gå emot svåra sjukdomar och känslor,  göra vet vi ju! Vi kan tända ljus, försöka gå emot det onda, tänka positivt: hur långt kommer vi? Jag vet också många som bett till Gud och jag har fått jordfästa dem. Men det finns tillfällen när under har skett, och det är bara när man har kunnat lämna hur det ser ut här på jorden och blicka mot löften som är otroliga, men som ändå tycks fungera.

Men en 180° sväng ur GT!

I 2 Kung 5:8-13!  ”8. Gudsmannen Elisha fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, och han sände då bud och frågade kungen: ”Varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig, så skall han inse att det finns en profet i Israel.” 9. Och Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. 10Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning: ”Far ner till Jordan och bada sju gånger i floden, så skall din hud läkas och du bli renad.” 11. Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sade: ”Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren, sin Gud, och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. 12. Är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad?” Förbittrad vände han sig om och gick. 13. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. ”Fader”, sade de, ”om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då? Desto större anledning när han bara vill att du skall bada dig för att bli renad.

Har detta hänt? Jag vet inte. Men det har ett budskap. ”Titta mot himlen upp”, det är ett enkelt budskap, men jag vet att det fungerar. Jag har sett det!

Published in: on 24 november, 2011 at 22:13  Comments (3)  
Tags: , ,

Om stigmatisering och den helgonförklarade Padre Pio.

Här vill jag berätta om en inte så ovanlig företeelse som brukar relateras av katolska kyrkan. Stigmatisering är när det uppstår sår på framförallt händer och fötter, men ibland också i sidan på djupt fromma människor.

Inom parentes sagt finns det också berättelser om hur tårar av blod kring påsken droppat från bilder av Maria, Jesu mor. Jag såg ett program om detta i National Geographic Då gällde det en staty av Kristus. Där berättade man om hur dessa tårar sänts över till en DNA-analys. Och visst var det verkliga tårar, till 90% sannolikhet från en person hemmahörande i mellanöstern, men det var en kvinnas DNA.

Det jag nu citerar kommer från SvD idag 20111117

Texten är ett rakt citat, men jag kommer att färga vår tids värderingar i berättelsen blå och egna kommentarer inom klammer.

”Padre Pio, som helgonförklarades 2002, blödde konstant från 1931 till sin död 1968. Hans påstådda stigmata gjorde honom till ett av Italiens mest populära helgon.
I en ny bok påstås att allt var en bluff. [det är den boken som är orsaken till artikeln]

Padre Pio, Italiens kanske mest populära helgon, föddes 1887, under fattiga förhållanden längs den östra kusten i Italien. Francesco Forgione, som han egentligen hette, hävdade att han hade förmågan att tala direkt till Jesus och påstod att han attackerades av djävulen under sin barndom. [Här är min kommentar att eftersom Bibeln talar om Jesus som den uppståndne och fortfarande levande, så gäller det första hävdandet enligt Bibeln. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila ”(Matt 11:28)  Av erfarenhet vet jag att alla som vill umgås med Jesus både kan och får tala direkt till honom. Liksom att Jesus svarar på vårt tilltal. När det sedan gäller påståendet om djävulen, så gäller också detta alla människor. Det enda speciella är att han som barn kunde identifiera detta. Världen skulle inte se ut som den gjorde om inte djävulen attackerar oss samtidigt som vi inte förstår att det vi får in i våra tankar innehåller både lögn och förförelse. Om vi inte förstår detta blir vi direkt förledda av honom.]

När han var 23 år gammal diagnostiserades Padre Pio med tuberkulos. Men sjukdomen försvann och det spekulerades i att det skulle vara den nyutbildade prästens första mirakel.

Men 1931, över en natt, uppnådde han enorm ryktbarhet när blödande sår upptäcktes i hans båda handflator. Han påstås då ha drabbats av stigmata, ett fenomen som kunde länka honom till Jesus blödande sår vid korsfästelsen.

Padre Pio skrev om sin upplevelse: ”Jag fylldes plötsligt med stor frid som utplånade allt annat och orsakade ett lugn i all min tidigare oro. Medan detta pågick, såg jag framför mig en mystisk person vars händer och fötter droppade av blod. Jag trodde att jag skulle dö om inte Herren hade ingripit och stärkte mitt hjärta, som var på väg att brista.” ”Visionen försvann och jag blödde från händer och fötter.”

Enligt hans egen utsaga blödde han dagligen. När han dog i september 1968 hade hans stigmata läkt. Men hans blödande händer och fötter och hans påstådda närhet till Jesus gjorde att han helgonförklarades av påven 2002. Många pilgrimer har vallfärdat till klostret i södra Italien där Padre Pio bodde under enkla former.

Men nu påstår en italiensk historiker, Sergio Luzzatto, att Padre Pios stigmata var en bluff och att han gav sig själv frätande karbolsyra för att åstadkomma blödningarna.

Published in: on 17 november, 2011 at 18:17  Comments (2)  
Tags: , ,

Steve Jobs’s last words: ‘Oh wow. Oh wow. Oh wow’ – The Guardian

En morgon för någon vecka sedan kom jag att läsa om Steve Jobs (Mac´s stora drivkraft] död.

För den som vill titta där så finns adressen här:

http://www.guardian.co.uk/technology/2011/oct/31/steve-jobs-last-word

Sedan fann jag en sammanfattning av detta i Expressen:

Steve Jobs sista ord: ”Oh wow”

”Oh wow. Oh wow. Oh wow.”
Det var Apple-grundaren Steve Jobs sista ord innan han avled i cancer.

Vid en minnesceremoni i Stanford Memorial Church, på Stanforduniversitets campus den 16 oktober, beskrev Jobs syster Mona Simpson hennes brors dödsögonblick, uppger The Daily Mail.
Hon berättade att Applechefen såg på sin syster Patty, sin fru Laurene och därefter en lång stund på sina barn. Sedan tittade han över deras axlar – och sade ”Oh wow. Oh wow. Oh wow.”
– Steves sista ord bestod av enstaviga ord, upprepade tre gånger, sade Mona Simpson enligt New York Times.
Medan Apple-grundaren dog verkade han ”klättra uppåt”.
– Hans andning tydde på en ansträngande resa, en brant stig, höjd, sade hon enligt New York Times.”

De hade tagit det ur New York Times, tydligen.

Jakobs stege är enligt GT den stege som förbinder Gud och människan. Jakob såg denna stege (i Bibeln 2000 översatt med trappa) i en dröm, enligt 1 Mos. 28:12:

I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den.

Jakobs dröm om en mötesplats mellan himmel och jord kan peka mot Jesus som förenar himmel och jord i Joh 1:51:

Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Ur denna synvinkel betraktas Jesus som stegen, på det att han fungerar som en brygga mellan himmel och jord. Jakob såg i en dröm återföreningen av himlen och jorden, och Jesus väckte den. (Detta skrivna hör ihop med sista meningen som Expressen avslutade sin artikel med)

Detta påminner mig så mycket om saker jag var med om vid dödsbäddar under den tid jag var sjukhuspräst. Men två saker vill jag berätta, det ena handlar om min frus morfar som bara minuter före döden kom, såg Jesus i rummet som kom för att hämta honom. Han var helt klar när detta hände så hjärnan fungerade tydligen fortfarande korrekt.

Den andra saken är mitt möte med och samtal med en man som varit i dödens zon och återvänt. Han sa att där jag var i den stunden vill jag inte ens tänka på att den finns. Han berättade hur han fortfarande var kvar inne i sjukrummet men såg in i en öppning med de mest förfärliga inslag. Han var remitterad till mig från överläkaren på cardiologen för krissamtal. När mannen hade berättat detta hade han en enda fråga till mig: Hur finner jag Jesus?

Published in: on 10 november, 2011 at 20:42  Comments (2)  
Tags: , ,

HUR erövras då tron? Det ska ju vara Guds gåva! HAN har öppnat pärleporten!

I Ef 2:8-9 står det ju:Ty av nåd är ni räddade ge­nom tron, in­te av er själva, Guds gåva är det. 9.  Det be­ror in­te på gärning­ar, för att ing­en skall kun­na berömma sig.”   

Ordet nåd har blivit så förknippat med vår religiösa tro att vi snart inte förstår vad det betyder:  – lindring av straff för ett erkänt brott (genom beslut uppifrån, oberoende av handling och straffsats)”

Vad då den första meningen säger är att oberoende av hur ditt liv ser ut, (och sett ut), tron raderar  genom förlåtelsen ut all skit i våra liv. Det som var, det som är och det som kan komma!

I Rom 3:27-28 Står det: ”27. Vad blir då kvar av vår stolt­het? Ingen­ting. Vil­ken lag säger det, gärning­ar­nas? Nej, trons lag. 28.  Ty vi me­nar att människan blir rättfärdig på grund av tro, obe­ro­en­de av laggärning­ar.”

I PRAKTIKEN HAR DET VISAT SIG ATT DETTA INTE ÄR SÅ LÄTT! Hur ofta har vi inte fått höra: Ja du är accepterad som du är, men nu måste du . . . Då gäller ju alla krav igen!

Det kom till ett möte i Jerusalem där man skulle reda upp denna fråga. Då sades följande kring de ”krav” som skulle läggas på de som kommit till tro och inte var judiska bekännare från början. Det var Paulus som sa det (apg15:10-12) ”10. Varför vill ni då ut­ma­na Gud och lägga ett sådant ok på lärjung­ar­nas ax­lar som var­ken våra fäder el­ler vi själva har or­kat bära? 11. Nej, vi tror att det är ge­nom vår her­re Je­su nåd som vi blir fräls­ta och li­kaså de.” Lägg märke till vad jag har markerat extra, och det gällde de som levt under kraven alltsedan Moses fick budorden! INGEN ORKADE ELLER KLARADE AV….

Det finns faktiskt bara en väg: Att Jesus hade burit våra brister på korset!

MEN INTE BARA DET: Hur erövras då tron? I Rom 10:17 står det: 17. Så byg­ger tron på förkun­nel­sen och förkun­nel­sen på Kristi ord. Här avser jag inte någon bluddrig förkunnelse av dagens snitt. Någon som står i predikstolen och pratar om ditten och datten.  DET HANDLAR OM ATT DET TILL OCH MED I BIBELN STÅR ATT VARKEN ”VÅRA FÄDER ELLER VI SJÄLVA HAR ORKAT BÄRA” KRAVET PÅ ABSOLUT RENHET.  (Apg 15:10) Därför är Jesus helt central för vår möjlighet att nå Gud.

Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet, sjunger vi i en gammal psalm.

Som en härlig gudomskälla
Rik och mäktig, djup och stor
Är den kärlek, nåd och sanning
Som i Jesus hjärta bor
Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin
Under över alla under
Allt förlät han mig en gång
Om hans underbara godhet
Glad jag sjunger nu min sång
Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin
När en gång i livets morgon
Till den gyllne port jag når
Då för Jesus stora kärlek
Och för mig den…

Detta sjöngs först av Jailbird singers

VARFÖR TROR NI ATT DETTA ÄR FÄNGELSEKUNDERNAS FÖRSTA SÅNGÖNSKAN?

Published in: on 5 november, 2011 at 20:28  Kommentera  
Tags: , ,

Tro är inte att ligga i en dunbädd, tron måste erövras

Som ni har märkt har jag haft ett uppehåll i bloggskrivandet efter förra inlägget. Den säkerhet jag hade i min tro har varit fullständigt som bortblåst. Jag tror att det hör ihop med frågor som alla kristna människor, som försöker vara ärliga mot sig själva, får slåss mot. ”Håller min tro? Håller mitt kristna liv?” Samma måttstock används av vår omgivning när det gäller att bedöma vår tro och hur vi lever. Hur ofta får vi inte höraJa, dom religiösa har det lätt, dom luras lika mycket som alla andra och sedan går dom till kyrkan en gång i veckan och får förlåtelse, sedan är det fritt fram igen!

Första gången Satan dyker upp i GT som ondskans representant är i Jobs bok. Där kallas han för åklagaren. Om ni läser sista inlägget jag hade, så är de verktyg jag visade på ur Ef. 6 till för att  att kunna stå mot åklagarens anfall. Om vi ser på dem ytligt, så ser det ut som om det handlar om någon form av ”helighet”, men det är i själva verket de verktyg Gud har givit för att vi ska kunna stå emot ondskans alla uttryck.

1. Inre oro

2. Ångest

3. Förlorat förtroende på Guds förmåga att hålla sina löften. (Om vi förlorar den tilliten får vi inte heller se löftena uppfyllda.)

Detta har jag brottats med trots allt vad jag sett och upplevt. Alla under jag sett från Gud, men jag tappade tilltron till att det var Gud som som hade verkat. Jag utnyttjade inte verktygen och därför började jag tappa greppet.

Därför har jag valt att ligga lågt ett tag och söka svaren på mina egna tvivel. Svaren fanns i det Bibelställe jag presenterade sist, men kaoset var så kompakt att jag likt en bergsbestigare fick söka efter nya hållbara punkter för att kunna klättra vidare.

Jag citerar ur Rom 3 för att visa hur bibeln ser på det.

27. Vad blir då kvar av vår stolt­het? Ingen­ting. Vil­ken lag säger det, gärning­ar­nas? Nej, trons lag. 28. Ty vi me­nar att människan blir rättfärdig på grund av tro, obe­ro­en­de av laggärning­ar. [Laggärningar=> Guds krav] Därför finns det en väg för ALLA. Oberoende av vilken situation vi befinner oss i och vilken genuppsättning vi ev. lever med.

Published in: on 2 november, 2011 at 21:26  Comments (2)  
Tags: , ,
%d bloggare gillar detta: