Tro är inte att ligga i en dunbädd, tron måste erövras

Som ni har märkt har jag haft ett uppehåll i bloggskrivandet efter förra inlägget. Den säkerhet jag hade i min tro har varit fullständigt som bortblåst. Jag tror att det hör ihop med frågor som alla kristna människor, som försöker vara ärliga mot sig själva, får slåss mot. ”Håller min tro? Håller mitt kristna liv?” Samma måttstock används av vår omgivning när det gäller att bedöma vår tro och hur vi lever. Hur ofta får vi inte höraJa, dom religiösa har det lätt, dom luras lika mycket som alla andra och sedan går dom till kyrkan en gång i veckan och får förlåtelse, sedan är det fritt fram igen!

Första gången Satan dyker upp i GT som ondskans representant är i Jobs bok. Där kallas han för åklagaren. Om ni läser sista inlägget jag hade, så är de verktyg jag visade på ur Ef. 6 till för att  att kunna stå mot åklagarens anfall. Om vi ser på dem ytligt, så ser det ut som om det handlar om någon form av ”helighet”, men det är i själva verket de verktyg Gud har givit för att vi ska kunna stå emot ondskans alla uttryck.

1. Inre oro

2. Ångest

3. Förlorat förtroende på Guds förmåga att hålla sina löften. (Om vi förlorar den tilliten får vi inte heller se löftena uppfyllda.)

Detta har jag brottats med trots allt vad jag sett och upplevt. Alla under jag sett från Gud, men jag tappade tilltron till att det var Gud som som hade verkat. Jag utnyttjade inte verktygen och därför började jag tappa greppet.

Därför har jag valt att ligga lågt ett tag och söka svaren på mina egna tvivel. Svaren fanns i det Bibelställe jag presenterade sist, men kaoset var så kompakt att jag likt en bergsbestigare fick söka efter nya hållbara punkter för att kunna klättra vidare.

Jag citerar ur Rom 3 för att visa hur bibeln ser på det.

27. Vad blir då kvar av vår stolt­het? Ingen­ting. Vil­ken lag säger det, gärning­ar­nas? Nej, trons lag. 28. Ty vi me­nar att människan blir rättfärdig på grund av tro, obe­ro­en­de av laggärning­ar. [Laggärningar=> Guds krav] Därför finns det en väg för ALLA. Oberoende av vilken situation vi befinner oss i och vilken genuppsättning vi ev. lever med.

Published in: on 2 november, 2011 at 21:26  Comments (2)  
Tags: , ,
%d bloggare gillar detta: