Julen står för dörren, en av de viktigaste högtiderna inom kristen tro är här sammanblandad med gamla hedninska kulter, mammon och annat otyg. Dvs. Allt vad Jesus INTE stod för!!

Vem är förvånad? Inte då jag! Överallt där det finns viktiga inslag av Guds verksamhet har Satan lyckats att blanda in sin egen filosofi i vårt firande. Somliga tror till och med att det instuckna midvinterblotet och pengadrypande klappar står för Jesus. Ja, det är sant. Vi kan se detta även i kyrkorna.

Den gamle ormen (1 Mos 3) har fått oss att blanda ihop vår önskan att visa vår kärlek genom de små saker vi gjort och vill göra för vår älskade familj, med pengadrypande klappar. Kärleken blir inte gåvan, utan gåvan värderas i pengar och vilken status vi kan förmedla.

Detta skriver Jesaja  (53:3-12)

3. Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
4. Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
5. Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
6. Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
7. Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.
8Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
men vem ägnade hans öde en tanke?
Han blev utestängd från de levandes land,
straffad för sitt folks brott.
9. Han fick sin grav bland de gudlösa,
fick vila bland ogärningsmän,
fastän han aldrig hade gjort något orätt,
aldrig tagit en lögn i sin mun.
10Men Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
11. När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
12. Jag skall ge honom hans andel bland de stora,
låta honom dela byte med de mäktiga,
för att han var beredd att dö
och blev räknad som syndare,
när han bar de mångas skuld
och bad för syndarna.
Detta är en profetia om Jesus. Vem han skulle vara, vilket uppdrag han skulle ha och hans kontakt med Gud Fader. Det var därför han föddes och detta är julens Budskap!

Det är detta Jesus föddes för: En kärleksgåva från Gud för den som vill tro. Vi som är föräldrar… vem av oss vill inte att våra barn och barnbarn ska upptäcka kärleken i gåvorna, närheten och att ”vi hör ihop”? Sedan att detta ska få hänvisa till den största gåvan av alla!

Detta kommer troligen att bli mitt sista blogginlägg fram till trettondan, eftersom vi kommer att resa bort. Alla kommentarer mottas med tacksamhet och fram till torsdag kommer jag att besvara dem.

Så önskar jag er alla en GOD JUL med mycket kärlek och närhet mellan er och alla de ni älskar och tänker på!

Published in: on 18 december, 2011 at 19:57  Comments (2)  
Tags: , ,

Det som står i Bibeln är SANT och GÄLLER, men vi måste förstå saker i sitt rätta sammanhang!

Det finns en skröna om en man som som satt i ett rejält problem och ville få hjälp från Bibeln för att se vad han skulle göra. Han tog ett tumgrepp och det första ögonen föll på var där det beskrivs att Judas hängde sig. Nääe, detta måste vara fel tänkte gubben och kikade på ett annat uppslag. Där läste han ”gå du och gör sammalunda”. I värsta fall kan en sådan tillämpning av bibeln leda till sådana galenskaper.

Den andra situationen som många av oss drabbats av är att läsa Bibeln som en roman. ”Vi börjar med Matt. ”2Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, 3Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, 4Ram till Amminadav”… …osv, osv i 17 långa verser. Guds ord, javisst, men vad ger det. Man tröttnar rätt fort.

Det kan väl knappast ha undgått någon att jag tror på Bibeln som det står. Jag tror alltså på Bibeln som Guds Ord. Naturligtvis betyder inte det att Gud har dikterat innehållet och att någon suttit och skrivit ner detta. Men det betyder att det är sant i många olika avseenden. Det är många som försöker hitta på alla möjliga tolkningar till vad Gud egentligen menade i de olika texterna. Bibeln har många skribenter och många berättelser.

Nu tänker jag försöka beskriva hur Bibeln får liv och ger oss en tolkning utifrån sig själv. Med andra ord: Bibeln ska med Andens hjälp tolka innehållet bara man tränger nog djupt in. Det är den vägen jag tänker försöka beskriva. Alla frågor och funderingar är välkomna.

Skrift ska tolka skrift.

Dvs. att Ordet inte kan tolkas av känslor, upplevelser eller olika auktoriteter utan vidare. Jfr Gal 1:8 ”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.” Detta eftersom Både Paulus och de tolv apostlarna har fått undervisning från Kristus själv. ”Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor.” (Gal.1.11)

2. Klara bibelställen förklarar dunkla.

3. Centrala bibelord förklarar perifera

4. Upplevelser måste alltså ses i ljuset av Ordet, inte Ordet i ljuset av upplevelser.

5. Bibelns syfte är inte i första hand att öka vår kunskap eller stilla vår nyfikenhet, utan syftet är att förvandla våra liv. Detta innebär att den helige Ande ger sanningen åt, och förvandlar dem som med ödmjukt hjärta söker Gud för att lyssna, lyda och bli förvandlade.

6. Ett bibelord har grundläggande en betydelse och det avgörs av det sammanhang i vilket det står, men kan ha flera tillämpningar. Vi ser ett exempel på detta i Apg! Apg 10:10 Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten, kom han i hänryckning. Apg 10:11 Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden, Apg 10:12 och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Apg 10:13 Och en röst kom till honom: ”Stig upp, Petrus, slakta och ät!” Apg 10:14 Petrus svarade: ”Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent”. Apg 10:15 Då sade en röst för andra gången till honom: ”Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent.” Apg 10:16 Detta hände tre gånger, och sedan togs duken strax upp till himlen.

7. Detta gällde särskilt för Petrus just i den stunden och vid det tillfället men tillämpningen av denna händelse lever vi i ännu idag.

8. Den bokstavliga meningen i sitt bibelsammanhang är den rätta meningen. Det betyder vad det står skrivet, och inte något annat fördolt.

9. Varje person är beroende av den helige Ande för att förstå Skrifterna.Joh 14:26Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er…” Därför är det alltid lämpligt att börja sin Bibellösning med en bön om att rätt kunna förstå vad man läser.

10.Varje person har själv friheten, rätten och ansvaret att utforska och följa Ordet efter sitt av den helige Ande upplysta samvete.

11. Kyrkohistoria och traditioner kan vara vägledande, men är på inget sätt avgörande för förståelsen av Ordet.

12. Guds löften genom hela Bibeln är tillgängliga genom den helige Ande för varje troende i varje generation.Förståelsen och tillgängligheten kan alltså förändras från generation till generation.

13. Centrum i Bibeln är Jesus Kristus. Han är ”Ordets kärna (centrum) och stjärna (ljus och klarhet)”. Både i GT och NT. Han var till före skapelsen (Joh 1:1-12)

14. Likaså ska för oss klara bibelställen vara vägledande för att förstå för oss dunkla ställen.

15. Den primära betydelsen man kan aldrig förstås utanför sitt sammanhang. Det är viktigt att veta hur en vers förhåller sig till det som står före och det som står efter. Sammanhanget måste följas, liksom parallell- sammanhang.

16. Likaså kan man inte heller se bort ifrån vilken typ av text man läser eftersom Bibeln består av flera olika texttyper: Profetiska, Historiska, Poetiska, Evangelier, brev, Apokalyptiska etc. Tolkar vi olika texter på samma sätt, kommer vi att hamna i en förvirrande situation med skenbara oklarheter och motsägelser.

Published in: on 13 december, 2011 at 21:45  Kommentera  
Tags: , ,

Vi blir vad vi heter….

På slutet har vi läst detta många gånger. Förklaringarna är många, den vanligaste är att människor med höga förväntningar på sina barn ger barnen namn som ska svara upp mot dessa förväntningar. Den som kallar sin som för Sven eller Erik har knappast några högre förväntningar. Namn som Johannes eller Aron säger mer om föräldrarnas förväntan på pojken. På tjejsidan har vi Eva och Lena som hos individen tycks utveckla likartade drag. Magdalena eller Tone tyckså  ge vissa drag till personligheten.

Detta skapar i allra högsta grad ett förhållande mellan personen och namnet… och har det enbart att göra med föräldrarnas förväntningar? Kan det vara så att språket styr vårt liv?  Som gammal psykolog vet jag att människor med vissa speciella namn som ska behandlas för vissa svåra störningar är extra svåra att behandla, särskilt om namnen är udda.

VARFÖR OCH VAD HAR DETTA MED MIN TRO ATT GÖRA?

Jo, för att namnen enligt Bibeln formar människan.

Guds namn:

I det Gamla Testamentet, vars grundspråk är hebreiska, används ofta Guds egennamn YHWH som betyder Jag ÄR (äldre hebreiska skrevs enbart med konsonanter). När Mose frågade efter Guds namn svarade Gud: ”Jag är den Jag Är.” (2 Mos 3:14)” Detta begrepp använder Jesus också om sig själv… I Joh 13:19 alluderar Jesus på detta:”Redan nu, förrän det sker, säger jag eder det, för att I, när det har skett, ska tro att jag är den jag är. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tar emot den jag sänder, han tar emot mig; och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig.

När Saulus hade mött Jesus på vägen hände en liknande sak: I Apg 13:9 står det om hur Saulus bytte namn ”Saulus, som också kallades Paulus uppfylldes då av helig ande och fäste ögonen på honom….”

Ett av de mer kända ställena är från ett samtal mellan Jesus och Petrus efter att Jesus hade uppstått: Jesus frågade Simon som han då hette… (det står om detta i Joh 21:15 ff…) ”När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes’ son, älskar du mig mer än dessa göra?” Han svarade honom: ”Ja, Herre; du vet att jag har dig kär.” Då sade han till honom: ”Föd mina lamm.”

Den minnesgode vet att Petrus förnekat Jesus tre gånger under sn svåra natten… Nu fick Petrus tre gånger bekänna sin kärlek till Jesus, en gång för varje gång han förnekat Jesus och varje gång fick han en ny kallelse. Varefter Jesus säger: ”

Och jag säger dig att du är Petrus, Klip­pan, och på den klip­pan skall jag byg­ga min kyr­ka, och döds­ri­kets por­tar skall ald­rig få makt över den.”

Varför var då namnbytet så viktigt?

Enligt Bibelns sätt att se det formas människan av sitt namn. Varje gång vi ser ett sådant namnbyte, vare sig det är i GT eller NT, så säger det något radikalt om människans nya väsen. Jag skulle alltså inte behöva heta Johnny längre, som vi statistiskt vet har en överrepresentation i fängelser. Det gamla namnet  (och därmed personligheten) har dött med Kristus.

Vad tycker ni om Johannes som nytt namn?

Published in: on 9 december, 2011 at 22:26  Comments (4)  
Tags: , ,

Inför Gud kan vi vara en ny varelse utan bakgrund. Detta är att vara född på nytt!

I joh: 3.3 säger Jesus: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.

När Jesus uppstod från det döda blev han faktiskt och reellt ”född på nytt”. Eller hur? Han var ju redan född en gång. Dödad och nu återkommen från det döda. Alltså ”född på nytt”! Den synd han bar var borta, han var i alla avseenden fri från en människas svagheter och synd! Den synd han bar (Mänsklighetens synder)  var borta, han var i alla avseenden fri från en människas svagheter och synd!

När vi tar emot erbjudandet om att få vara Guds barn genom Jesus, blir vi som det står födda på nytt.

Nu kommer det fantastiska!

Vi kan sluta frukta för det förflutna i våra liv, för det är borta. Om vi sedan ber Gud om förlåtelse för sådant som varit kommer han inte ihåg det, för du är en ”ny varelse”, utan bakgrund. Det enda som gäller är Jesu ord: ”Följ mig”!

När Jesus uppstod från det döda blev han faktiskt och reellt ”född på nytt”. Eller hur? Han var ju redan född en gång. Dödad och nu återkommen från det döda. Alltså ”född på nytt”! Den synd han bar var borta, han var i alla avseenden fri från en människas svagheter och synd!

När vi tar emot erbjudandet om att få vara Guds barn genom Jesus, blir vi som det står födda på nytt.

Nu kommer det fantastiska!

Vi kan sluta frukta för det förflutna i våra liv, för det är borta. Om vi sedan ber Gud om förlåtelse för sådant som varit kommer han inte ihåg det, för du är en ”ny varelse”, utan bakgrund. Det enda som gäller är Jesu ord: ”Följ mig”!

När vi tar emot erbjudandet om att få vara Guds barn genom Jesus, blir vi som det står födda på nytt. Det vi har lämnat efter oss när vi tagit emot Jesus hat, oförsonlighet är reellt borta.

Nu kommer det fantastiska!

Vi kan sluta frukta för det förflutna i våra liv, för det är borta. Om vi sedan ber Gud om förlåtelse för sådant som varit kommer han inte ihåg det, för du är en ”ny varelse”, utan bakgrund. Det enda som gäller är Jesu ord: ”Följ mig”!

Published in: on 4 december, 2011 at 19:42  Kommentera  
Tags: , ,

Gör er inga bekymmer

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. 7. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Fil 4:6-7

Published in: on 1 december, 2011 at 10:14  Comments (6)  
Tags: , ,
%d bloggare gillar detta: