Ja, vad ska man skriva?

Av och till har det blivit torrt när jag ska skriva mina inlägg. Jag har alltid upplevt att Gud givit mig sådant som är viktigt att skriva. Om det inte varit så, så hör jag helt enkelt avvaktat.

Det är i och för sig inte ovanligt när man har att göra med den andliga världen att sådant kan uppstå, men nu börjar jag tro att det finns frågor och funderingar hos er som läser detta som jag inte har nått. Jag lovar er inte de slutgiltiga svaren, men mina tankar ska ni få!

Guds välsignelse till er alla!

Published in: on 24 januari, 2012 at 19:41  Comments (2)  
Tags: , ,

Om det Bibeln säger verkligen är sant hur kan vi som människor reagera på det när det händer?

Av och till (Ibland kanske väl ofta) har jag fokuserat på Jesus, Guds son som ska komma tillbaks med konsekvenser för hela vårt universum och som dessutom är den synlige Gudasonen. Det står i Matteus ”27. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst.”

Lägg märke till att de tecken jag hittills har fokuserat på enbart är förebud till det som står i vers 27 här. NÄr Jesus kommer åter finns jorden fortfarande kvar, det destruktiva och det onda. Människor kommer att sitta i sina bilar och flygplan och få syn på det som sker. Alla människor i varje hörn på klotet kommer att varsebli att det som händer är globalt.

Jesus säger också i Lukas 17: 34-35…

[34. Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. 35.Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.] Detta är Jesu ord om hur de som tagit emot honom kommer att komma honom till mötes när han kommer åter. TÄNK ER RUBRIKERNA I TIDNINGARNA DAGEN EFTER! För det blir en dag efter. . .

MEN DET FINNS EN ANNAN SAK SOM ÄR VIKTIG!

Jesus var också en verklig människa och Maria hans mamma. Låt oss fundera över hur det skulle vara att stå vid korsen när han spikades upp. Vad rörde sig i mamma Marias huvud och känslor då? Vilka minnen fanns inom henne? Hans första leende som baby, den gurglande stämman i de första försöken att prata? Tårarna när han var hungrig, närheten i amningen. Hur tog han sig fram till att börja med? Gick han på knä, eller var han en ”rumphasare”?  De första orden… De första stegen? När han som pojke sprang och lekte bland grannarna, för Matteus 13:54-58 antyder det. [ 54. Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? 55. Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56. Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?” 57. Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.” 58. Och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro.]

NU STÅR HON DÄR och minns… varje minne brinner som eld inne i henne. Jesus är hennes son och hon är hans mamma. Det var nog svårt för henne att tänka på hans kosmiska uppdrag då. Han var ju hennes son!

Published in: on 17 januari, 2012 at 22:09  Kommentera  
Tags: , ,

Vad kan 666 betyda? Och trygghet för de med Guds sigill?

Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.” [Rom 3:28]

Det är därför inte berättelsen om vad som är på väg innan Jesus kommer behöver skrämma livet ut ur oss. Vi behöver inte ens fundera över om vi varit tillräckligt ”goda” eller inte, för det är ointressant. Det intressanta är det jag citerat i den första meningen här.

I [Efesierbrevet 1:13f] står det:

I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning – i honom har alltså alla ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga Anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Bibeln visar ofta på ett hur den onda världen kopierar Guds verk. I uppenbarelseboken 13:16-18 står det:”16. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17. och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.

Det som står här är antikrists motsvarighet till ”Sigillet” i Effesierbrevet (se ovan). I Efesierbrevet gäller all trygghet vi har till förfogande genom att Guds Ande är given till dem som tror på Guds ord och  INTE bara de som ”gör som man ska!”

Det råder många, och har rått många uppfattningar om vad detta ”666” kan gälla. Vi har troligen ännu inte svaret, men det finns ett intressant faktum, och det är att 666 förekommer i ett annat sammanhang i Bibeln.

Både i 1 Kungaboken 10:14 samt 2 Krönnikeboken 9:13 … står det att vikten på det guld som kom in till Salomo under ett enda år uppgick till 666 talenter. En talent motsvarade ungefär 35 kilo. Alltså kom det in ca 23 300 kilo Guld/ år. Om den tankegången skulle vara korrekt skulle 666 handla om pengar, MAMMON!

Plötsligt får vi en osäker, men liten nyckel till odjurets tal. Den som inte ser pengar som sin yttersta trygghet och verkar för att motivera sin existens genom att betjäna världstillväxten, får varken köpa eller sälja. Jesus säger dessutom att vi  inte kan tjäna både Gud och mammon samtidigt.

Min fråga är, kan ni se vart vår tillvaros utveckling är på väg? Varför dör folk för att ambulanserna sorterar bort dem? Varför får inte äldre den vård de behöver? Vi har medicinsk kunskap, men varför inte ge behandling till de som inte kan tillföra samhället så mycket? Frågorna är många, men kan besvaras genom svaret på en enda utsaga: ”Follow the money, and you´ll find the answer.” Om jag har rätt har vi hittat antikrists märke och redan startat resan mot antikrists välde.

MEN GUDS SIGILL ÄR FORTFARANDE I VERKSAMHET! Betydligt kraftfullare än att förlita sig på denna tillvarons system.

Published in: on 14 januari, 2012 at 21:23  Comments (2)  
Tags: , ,

För er som inte vill tro på Bibeln…”Forskare varnar för att ”domedagen” närmar sig”

Foto: Scanpix Atombomben mot Hiroshima 1945.

 

Det jag nu skriver står idag i Dagens Nyheter.

En grupp forskare som söker beräkna sannolikheten för en global katastrof uppger att världen nu rört sig närmare ”domedagen”. På onsdagen valde man att låta ”domedagsklockan” lägga ytterligare en minut bakom sig. Den står nu på fem i tolv.

Klart oroväckande, sålunda. Och det som fått den amerikanska forskargruppen att ta steget är det man ser som otillräckliga framsteg i arbetet för att minska kärnvapenspridningen i världen samt stillaståendet i strävandena att hejda den globala uppvärmningen.

Senast forskarna ändrade tiden var för två år sedan. Då åt ”rätt” håll, från fem minuter i tolv till sex minuter i tolv. Världens ledare såg då ut att vara på väg att ta sig an ”de verkliga globala hoten”, enligt gruppens hemsida ”the Bulletin of the Atomic Scientists.” (http://www.thebulletin.org/content/media-center/announcements/2012/01/10/doomsday-clock-moves-1-minute-closer-to-midnight)

Detta har ingenting med Mayakalendern att göra, bara med att våra vetenskapsmän idag håller på att tala samma språk som Bibeln.

Men det finns en skillnad som är viktig, Bibeln uttalar ett hopp och en tröst i detta läge.

I Luk 21:25-28 säger Jesus:

[ 25. Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. 26. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. 27. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. 28. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.]

I versarna 25 – 26 ser vi tydligt dagssituationen! ”Havets och vågornas dån”… (Tsunamis, orkanvindar som kommer sig av att vattnet uppvärmts för mycket) Men så kommer hoppet i vers 28! Och vilka gäller det då? De som ber till Gud om beskydd och underordnar sig honom. Nu skriver jag intne om ”energier” eller Allah, eller buddha eller någon annan.

Jag talar om den levande Guden som har skapat himmel och jord och som dessutom har makten att ”sätta ner foten”när vi har gått för långt.

Published in: on 12 januari, 2012 at 00:39  Comments (2)  
Tags: , ,
%d bloggare gillar detta: