Guds löfte: Inga krav, vi är omslutna av Guds kraft. Så fort vi vill ha det är det vårt!

Detta är ett ord från Gud till oss.

När ni stilla väntar inför mig lägger jag min hand på era huvuden, och genom detta helande, mäktiga vidrörande, strömmar min gudomliga Ande in i ert väsen. Avvakta i stillhet inför mig, för att ni ska få varsebli detta. 

När ni vänder er till mig för att få ledning, så lägger jag min hand helt lätt på er arm för att visa vägen. Det betyder inte att ni kommer att se vägen utan bara att den redan är utstakad. När ni i andlig, kroppslig eller själslig svaghet ropar till mig om hjälp och läkedom, skänker min beröring och närvaro styrka och läked0m, förnyelse av en svunnen ungdom samt kraft att sträva uppåt. När ni är modlösa och är nära att digna vid vägkanten och era osäkra steg och er känsla avslöjar att era mänskliga krafter är i avtagande, håller min hjälpande och stärkande hand er uppe.

Var klar över att jag skapade mänskligheten och att jag var med när varje enskild människa kallades ut i ljuset för att fullfölja sin kallelse. Om livet blev långt eller kort har ingen betydelse, kallelsen fanns där ändå för att fullföljas.

Ja, mina barn, mitt vidrörande har än kvar sin forna kraft. Denna kraft har ni blivit lovade. Gå därför modiga och orädda in i den tid som ligger framför.

Published in: on 16 mars, 2012 at 17:15  Kommentera  
Tags: , , ,

Den historiska bakgrunden till uppenbarelseboken

Patmos, grekiska: Πάτμος, är en liten ö i Egeiska havet och utgör en av de Dodekaniska öarna som ligger strax söder om Grekland. Under romartiden användes ön som  förvisningsort för medborgare man inte ville ha i Rom eller Romerska enklaver överhuvudtaget.. En av de som förvisades dit var Jesu lärjunge Johannes. Man tror att Johannes här fick de visioner som utgör Uppenbarelseboken i Bibeln, dvs den bok där tidens avslut visas för Johannes mycket i symbolisk och andlig form. Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som ligger framför. Den ende av Jesu lärljungar som vi säkert vet dog en naturlig död var aposteln Johannes, yngre bror till Jakob (Sebedaios son) och författare till Johannes evangelium, Johannesbreven och Uppenbarelseboken. Han var under många år föreståndare för församlingen i Efesus och där avled han också vid omkring 100 års ålder. När Uppenbarelseboken kom till var han också mycket gammal. Om man betänker att när Johannes skrivit denna komplexa bok ansågs han vara obildad av samtiden, då blir det för mig ännu klarare att det han skriver kommer från Jesus själv.  För detta är en komplex text. Någon högre utbildning hade alltså inte Johannes. När han och Simon några år senare tillfälligt fängslades och även ställdes inför Stora rådet betraktades de som ”obildade”. Det betyder emellertid inte att de inte kunde läsa och skriva, utan bara att de inte hade fått någon klassik bildning vare sig vid de rabbinska skolorna eller hos någon grekisk läromästare.

I Upp 1:7-8 står det. 7. ”Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. 8. Jag är A och O, [=början och slutet]säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.”  Det som är inom klammer är min kommentar, liksom det markerade i vers 7. Hela detta stycke visar att Johannes pekar på en kosmisk händelse.

Det är inte bara de som är på jorden och lever just då som kommer att se honom med sina ögon, utan även människor ur alla tidsåldrar kommer att få se synen. Sedan börjar en ny tidsålder…

http://www.youtube.com/watch?v=oA8x18KFkQg?rel=0&w=420&h=315

Published in: on 7 mars, 2012 at 20:40  Comments (1)  
Tags: , ,
%d bloggare gillar detta: