Min väg till den tro jag har idag: Konsekvenser

För länge sedan lovade jag att detta avsnitt skulle handla om konsekvenser av de fyra avsnitt i blogen jag kallade ”Min väg till den tro jag har idag”

Allt det andra var bara en berättelse om en lång utvecklingstid och för mig rätt lätt att skriva. Jag, liksom ni, trodde att denna avslutande blog skulle komma i samma takt. Men, men…

När jag började skriva upptäckte jag att jag inte själv heller hade svaret. Så vad skulle jag skriva? En teoretisk och teologisk framställning utifrån vad Bibeln säger? Eller något som var fungerande och levande för mig – IDAG? En väg jag skulle kunna visa på så att det skulle fungera för andra också? Inte bara en berättelse om vad jag hade gått igenom! Så jag var tvungen att stanna upp för att få tag i svaret på frågan, vilka konsekvenser kan jag visa på? – Och hur har dessa kommit till? Det har faktiskt varit riktigt pärsigt!

Det är ingen tvekan om att det jag hittills har berättat har varit fråga om en utvecklingstid, men var står jag nu? DET VAR JU DET JAG VILLE BERÄTTA!

Alla som har haft barn känner igen det jag nu berättar. Det finns en period innan det lilla barnet tycks ha alldeles klart för sig hur det tänker och vad det vill, men kan inte uttrycka det. Det finns ett liv med tankar i barnets inre, men inte uttryckbart eftersom barnet inte kan prata än… Det pekar och ”pratar”. Vi förstår det inte, vi ser tydligt hur frustrerat baren är i den situationen och så är det någon som kommer på att hon vill ju ha vatten. Reaktionen på vattnen vittnar om att nu har vi förstått varandra. Glädjen när vattenkranen går igång är obetalbar.

Så blir barnet äldre och ”kan själv”. Skorna hamnar på fel fot, men försök ändra på det…! ”kan själv”.

Jag har kommit på att dessa tillväxtfaser har vi i tillväxten till Gud också när vi när vi börjar försöka finna en fungerande väg i relationen till honom. Först [här finns det två alternativ] försöker vi be och bönen blir mest ett förtvivlat rop, för vi vet inte riktigt ens om Gud vill svara. Finns han så hör han, men ofta vet vi inte ens det. Men för Gud är höra och svara samma sak. Svaret är på väg i samma ögonblick han hör min bön, men hur ska jag kunna tro på det?

Det andra alternativet är att en övertygelse om att Gud ”skaparen” vill ha gemenskap är så långt borta att vi inte ens ber. Men han ser ändå vår situation, och använder sina vägar så att vi inte kan behålla inställningen ”kan själv”. I den konflikten kan det bli tufft. ”He is God, and who am I to disagree”?

Vi ser tecknen som Bibeln talar om ska komma just innan Jesus kommer att komma tillbaks, vi ser den i naturen, fåglar dråsar ner, valar och delfiner strandar, ett totalt förändrat klimat, jordbävningar i parti och minut, hela världens ekonomi håller på att dråsa ihop. Och, som Jesus säger: ”12. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.”  Detta ser vi globalt idag.

Laglöshet sköts inte bara av de vi kallar bovar och banditer, tänk efter vad ”fas tre” betyder och resulterar i? Behovet av sömnmedel hos barn och ungdomar ökar dramatiskt. Det är en laglöshet som kommer från våra styrande politiker. Vi har snart lika många självmord som trafikdödade och självmordsförsöken är tiopotensen högre!

FINNER VI INTE TRYGGHETEN I GUD, ÄR DETTA KONSEKVENSEN SOM ÅSTADKOMS AV DEN DEMONISKA VÄRLDEN. [det är inte bara Guds himmelska värld, med änglar och Guds kärlek som existerar och upplevs som övernaturlig] Vi försöker skrapa ihop så mycket pengar som möjligt på andras (fattigares) bekostnad. Läs i tidningarna vilka som utsätts för rån , misshandel våldtäkter! Det är de svagaste, ensamma kvinnor, uteliggare, gamla och sjuka. Blir du anfallen är det oftast minst tre mot en.

OM INTE DETTA ÄR DEMONISKT ORSAKAT, VET JAG INTE VAD SOM ÄR DET.

Så åter till den tid det tagit för mig att finna konsekvenserna med Gud sedan jag skrev om ”min väg till den tro jag har idag”. Varför var det inte redan klart?

Jag började upptäcka att min tro bara var en teoretisk identifiering med Bibelns löften. Jag trodde på Bibeln, det är sant, men det var en hjärnans tro. Konsekvensen blev ganska svag. Allt detta hade aldrig fått gå in på djupet, vilket gjorde att jag bara bitvis fick uppleva Guds övernaturliga handlande. Men det fanns där.

När jag stannade upp inför allt som stod och det jag varit med om upptäckte jag att det inte var så mycket tro i hjärtat, utan mer bara hjärnan som agerade utifrån vad jag visste. (läs avsnittet [till alla kritiker: ”tänk till” Slå upp ”Josephus” så kommer ni dit) Det finns ingen religion som har så väl historiskt bestyrkta underberättelser. Och det ”trodde jag på”, men det var ju egentligen ingen tro, det var verifierad kunskap! Från flera håll.

Då blev min insikt som det står i slutet där: ”Slutligen, medan det är möjligt att undersöka Nya testamentet historiska delar, finns det ingen mänsklig metod som kritiskt kan granska utsagor om Gud eller frälsningen. Således, medan vi kan bevisa historiskt (genom till exempel citerandet av evangelierna samt de romerska historikerna Tacitus och Suetonius) att Jesus korsfästes i Jerusalem under Tiberius regering, kan vi inte bevisa med våra historiska metoder att Jesus dog för världens synd.”

Men hur skulle detta bli en verklig tro som inte bara var hjärnans påhitt? Vi måste komma ihåg att på bibelns tid, var varken Jesus, hans död eller uppståndelse en fråga om tro, de behövde bara fråga de som sett Jesus uppstånden om det var sant! ”3. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, 4. att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna 5. och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. 7. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna.”

Tron handlar om det var Gud som gjorde det eller inte och om det ger oss en verklig relation med den Gud som skapat oss.

För att finna svaret på konsekvenserna måste jag börja med vad jag visste, hämtat ur historiska källor. Efter många och långa stilla stunder började jag inse att detta inte bara var en verifierad historisk händelse, utan den förändrar mig som person och hela min tillvaro!

Från den första insikten har jag sakta men säkert vuxit till min inre människa. konsekvensen för alla er som läser detta blir att låta denna historiska sanning sjunka in i ert inre och börja gro till ett stort träd med god frukt för omgivningen att äta av och själva börja växa!

Published in: on 16 juli, 2012 at 18:42  Kommentera  
Tags: , , ,
%d bloggare gillar detta: