Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan…

”Det finns hänvisningar, i det Jesus säger om tiden innan han ska komma igen som helt klart går att applicera på detta. Kanske dock inte så tydliga, men de som har en levande tro på ”Fadern” kommer att känna igen och förstå tidsandan. I Joh 15:18 säger han ”Om värl­den ha­tar er, kom då ihåg att den har ha­tat mig före er. Om ni tillhörde värl­den skul­le värl­den äls­ka er som si­na eg­na. Men nu tillhör ni in­te värl­den, ut­an jag har kal­lat er ut ur värl­den, och därför ha­tar värl­den er.”

Detta citat behöver kommenteras lite. ”Världen” i detta sammanhang står för hur vi som varelser tillhörande denna ”värld” är skapade för att överhuvudtaget kunna överleva.

1.  för att kunna anpassa oss här på jorden och

2 . för att medvetet eller omedvetet uppfatta det andliga och för våra fem sinnen saker som inte kan uppfattas (för det mesta) annat än som talgdankar, magkänslor. Ibland blir det synligt, men eftersom det är långt ifrån det vanliga hos den moderna människan och oftast inte vetenskapligt kan bevisas, så anses det officiellt som suspekt .

Därför håller många, många sina andliga erfarenheter gömda. Ingen vill ju ses som suspekt. Hur många gånger har jag inte fått höra berättelser som jag faktiskt tror på av många olika skäl, men där de säger efteråt: ”Men du säger väl inte det här för någon?”
Vad jag då har försökt beskriva här i de senare inläggen är hur Gud skapade människan som en helhet. (Det Hebreiska ordet för den skapade människan är ”näfäsh”, och betyder helhet [men också människa])

Då blir ju frågan hur helheten ser ut: Jag tar upp ordförklaringen från 1917 års Bibel en gång till för att försöka klargöra det. Men kom ihåg, att detta är Bibelns syn och den ligger rätt långt vår naturvetenskapliga tankegång. Den tillhör ”denna världen” som Jesus talar om och den troende människan har en tillgång till den gränsöverskridande tillvaron (himmelska). Både  till förståelse av oss själva och omgivningen och vår möjlighet till handlingar som kan uppfattas övernaturliga.

Själisk.jpg

För att förstå denna text måste man inse att allt vi blir medvetna om måste gå igenom vår hjärna. Det är den, och inget annat som i bibeln kallas själ. Om inte signalerna går genom hjärnan uppfattar vi dem naturligtvis inte. De blir ”osynliga”.  Alltså förutsätter Bibeltexterna att det finns två ”inputs” till hjärnan (själen) Det ena är kroppen som vi väl nästan alla hyggligt känner till. Vi ser, hör etc. så processas det i hjärnan och blir till en del av vårt sätt att tänka. Det andra, den andliga sidan=hjärtat, ”själva levandet” som lever vidare efter vår död,  är svårare att ta på eftersom mycket kommer in via vägar vi inte riktigt har pejl på. Där finns det en värld på andra sidan: en barriär som naturligtvis också kommer in i vårt sätt att tänka. Där kommer både Gud, Guds änglar och olika demoner inklusive satan själv in samma väg. Vad som har lättare att ta sig in har att göra med hur vi matar vårt sinne. Idag kan vi nästan inte läsa en tidning utan att läsa om olika destruktiva händelser utförda av destruktiva personer, eller berättelser om hur  klimatet kommer att att gå överstyr. Det tolkas då naturvetenskapligt eftersom Gud inte hör hemma där.  Kvar finns bara en fasansfull skräck för livsbetingelser som skenar.

”Det matas våra barn med dagligen på skolan, det finns inget hopp! Pär Lagerkvist utgjuter detta:

Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen.

Detta läser vi i DN idag:”Men är det då möjligt att över huvud taget ha en samling i kyrkan i advent som ju i sig är en religiös högtid?

Vi menar att det är möjligt. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.

I kyrkan förmedlar det heliga kyrkorummet Guds närhet och härlighet. Det är, menar jag, en av orsakerna till att människor trivs i en Gudstjänstlokal. Guds härlighet i verksamhet! Men varför är Gud på ett särskilt sätt där? Där är ett ställer man ber, välsignelsen uttalas över de närvarande och gågna generationers böner ekar fortfarande mellan väggarna! Det är alltså en makt utanför naturvetenskapens gränser i bönen och välsignelserna. Trygghet bara i att sitta i ett tomt kyrkorum.

Allt detta ska i naturvetenskapens namn folk fråntas Jag känner vånda inför våra unga idag. ”Ångerst, ångest..”

Ska vi verkligen i vetenskapens namn frånta människor detta i Kyrkan?

Nu går det inte an att vara tyst längre

Jag tyckte att jag hade skrivit allt jag hade att ge. Det kändes inte som om det fanns så mycket mer att tillägga, men tiden går fort i dessa sista dagar. Den ena händelsen faller in efter den andra… Sedan mitten på 40-talet har stenarna ropat som aldrig förr och kyrkor och samfund har inte bara förnekat sin tro utan även tystnad om vad Jesus kan betyda. Jag har börjat läsa alltfler artiklar om hur sv.ky har slagit sig ihop med muslimer och bygger gudstjänstlokaler tillsammans. Nu senast i Fisksätra.

– Men är inte det bra då? Är det inte samma Gud? Gud som Gud, liksom? För att förstå skillnaden måste vi titta BÅDE i koranen och Bibeln.

Låt mig repetera en sak jag tidigare citerat ur nya testamentet:
Den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor av kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är en andlig kamp, genom bön och via de löften Kristus har givit oss.

Därför väljer jag nu att jämföra med Islam.

Jag vill börja med att be er observera att det jag nu skriver inte är något debattinlägg eller försök att i största allmänhet skapa en avighet mot Allah, eller muslimer. Men jag får bara inte ihop Allah med den allsmäktige, skapande Guden, i Bibeln kallad Jahvé. Därför är inte Gud och Allah detsamma för mig. Det är två olika saker. Det viktigaste skälet till detta är att Allah, vetenskapligt kom ur en dyrkad mångud först 600 år efter Kristus! Denna tog Muhammed till sig när han ”uppenbarade” Allahs vilja!

  • I Mekka fanns en gud som hette Hubal som var Herre över  Kabah.
  • Denne Hubal var en mångud.

· En muslimsk apologet erkände att en bild av månguden Hubal lades på taket av Kaba omkring 400 år före Muhammed. Detta kan faktiskt vara ursprunget till varför månskäran är överst på varje minaret vid Kaba i dag och den centrala symbolen för islam på varje moské i hela världen:

· Månguden var även kallad ”al-ilah”.

  • ”al-ilah” förkortades senare till Allah innan Muhammed började främja sin nya religion 610 AD.

· Det finns bevis för att Hubal kallades ”Allah”.

· När Muhammed kom med sina uppenbarelser, accepterade han alla hänvisningar till namnet ”Hubal” men behöll avledningen ”Allah”.

· Muhammad behöll nästan alla hedniska ritualer från araberna på Kaba och omdefinierade dem i monoteistiska termer.

· Oberoende av uppgifter om de faktiska omständigheterna, är det tydligt att islam härstammar från en hedendom som en gång tillbad en mångud.

· Även om Islam i dag är en monoteistisk religion, har den sina rötter i den hedendom som fanns i Ur som Abraham lämnade och som finns placerad i nuvarande Irak. Han kom så småningom till nuvarande Palestina, där Muhammed sade sig ha sina möten med ängeln Gabriel.

[KÄLLA:  Karen Armstrong (2000,2002). Islam: A Short History. ISBN 0-8129-6618-x]

Oavsett hur man tolkar det kan inte Allah med denna bakgrund, vara den skapande och allsmäktige Guden, i GT med namn Jahwe. Han är en annan figur, och om man läser i Koranen är den tämligen destruktiv.

Nu när vi närmar oss Advent kan det väl vara dags att börja med ett adventcitat ur Biblen Jag markerar den del av texten detta inlägg kommer att handla om.

I Lukas 19:37-40 står det ”37. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: 38. ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.” 39. Några fariseer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” 40. Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.Det verkar som om stenarna ropar som aldrig förr, medan de kristna tiger.

Jag vet inte hur många gånger jag sett Jesu bild tona fram gång på gång. Förutom signaler på tillvarons undergång och människors känsla av leva i undergångens tid, kommer det fram alltfler berättelser om hur Bibelns Kristus visar sig på olika sätt.

Se gärna på filmen i mitt senaste inägg liksom det jag skrev 13 november 2010

 

%d bloggare gillar detta: