Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan…

”Det finns hänvisningar, i det Jesus säger om tiden innan han ska komma igen som helt klart går att applicera på detta. Kanske dock inte så tydliga, men de som har en levande tro på ”Fadern” kommer att känna igen och förstå tidsandan. I Joh 15:18 säger han ”Om värl­den ha­tar er, kom då ihåg att den har ha­tat mig före er. Om ni tillhörde värl­den skul­le värl­den äls­ka er som si­na eg­na. Men nu tillhör ni in­te värl­den, ut­an jag har kal­lat er ut ur värl­den, och därför ha­tar värl­den er.”

Detta citat behöver kommenteras lite. ”Världen” i detta sammanhang står för hur vi som varelser tillhörande denna ”värld” är skapade för att överhuvudtaget kunna överleva.

1.  för att kunna anpassa oss här på jorden och

2 . för att medvetet eller omedvetet uppfatta det andliga och för våra fem sinnen saker som inte kan uppfattas (för det mesta) annat än som talgdankar, magkänslor. Ibland blir det synligt, men eftersom det är långt ifrån det vanliga hos den moderna människan och oftast inte vetenskapligt kan bevisas, så anses det officiellt som suspekt .

Därför håller många, många sina andliga erfarenheter gömda. Ingen vill ju ses som suspekt. Hur många gånger har jag inte fått höra berättelser som jag faktiskt tror på av många olika skäl, men där de säger efteråt: ”Men du säger väl inte det här för någon?”
Vad jag då har försökt beskriva här i de senare inläggen är hur Gud skapade människan som en helhet. (Det Hebreiska ordet för den skapade människan är ”näfäsh”, och betyder helhet [men också människa])

Då blir ju frågan hur helheten ser ut: Jag tar upp ordförklaringen från 1917 års Bibel en gång till för att försöka klargöra det. Men kom ihåg, att detta är Bibelns syn och den ligger rätt långt vår naturvetenskapliga tankegång. Den tillhör ”denna världen” som Jesus talar om och den troende människan har en tillgång till den gränsöverskridande tillvaron (himmelska). Både  till förståelse av oss själva och omgivningen och vår möjlighet till handlingar som kan uppfattas övernaturliga.

Själisk.jpg

För att förstå denna text måste man inse att allt vi blir medvetna om måste gå igenom vår hjärna. Det är den, och inget annat som i bibeln kallas själ. Om inte signalerna går genom hjärnan uppfattar vi dem naturligtvis inte. De blir ”osynliga”.  Alltså förutsätter Bibeltexterna att det finns två ”inputs” till hjärnan (själen) Det ena är kroppen som vi väl nästan alla hyggligt känner till. Vi ser, hör etc. så processas det i hjärnan och blir till en del av vårt sätt att tänka. Det andra, den andliga sidan=hjärtat, ”själva levandet” som lever vidare efter vår död,  är svårare att ta på eftersom mycket kommer in via vägar vi inte riktigt har pejl på. Där finns det en värld på andra sidan: en barriär som naturligtvis också kommer in i vårt sätt att tänka. Där kommer både Gud, Guds änglar och olika demoner inklusive satan själv in samma väg. Vad som har lättare att ta sig in har att göra med hur vi matar vårt sinne. Idag kan vi nästan inte läsa en tidning utan att läsa om olika destruktiva händelser utförda av destruktiva personer, eller berättelser om hur  klimatet kommer att att gå överstyr. Det tolkas då naturvetenskapligt eftersom Gud inte hör hemma där.  Kvar finns bara en fasansfull skräck för livsbetingelser som skenar.

”Det matas våra barn med dagligen på skolan, det finns inget hopp! Pär Lagerkvist utgjuter detta:

Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen.

Detta läser vi i DN idag:”Men är det då möjligt att över huvud taget ha en samling i kyrkan i advent som ju i sig är en religiös högtid?

Vi menar att det är möjligt. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.

I kyrkan förmedlar det heliga kyrkorummet Guds närhet och härlighet. Det är, menar jag, en av orsakerna till att människor trivs i en Gudstjänstlokal. Guds härlighet i verksamhet! Men varför är Gud på ett särskilt sätt där? Där är ett ställer man ber, välsignelsen uttalas över de närvarande och gågna generationers böner ekar fortfarande mellan väggarna! Det är alltså en makt utanför naturvetenskapens gränser i bönen och välsignelserna. Trygghet bara i att sitta i ett tomt kyrkorum.

Allt detta ska i naturvetenskapens namn folk fråntas Jag känner vånda inför våra unga idag. ”Ångerst, ångest..”

Ska vi verkligen i vetenskapens namn frånta människor detta i Kyrkan?

The URI to TrackBack this entry is: https://bibelnochverkligheten.net/2012/11/25/gud-far-inte-vara-med-nar-skolan-samlas-i-kyrkan/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: