Vi är kallade att leva i Guds seger, inte i fruktan.

Vem känner inte igen sig i detta?

”Jag är misslyckad.”

-jag är inte till någon nytta för Gud.

-Jag förstår inte varför han bryr sig om mig.

-Han svarar inte på mina böner.

-Jag kommer tillbaka till honom och bekänner samma synd. Den ena gången efter den andra.

Varför har så många, fast de tror på Jesus så många behov som aldrig blir fyllda? Kan tron på honom sätta oss i stånd till att leva i frihet från fruktan, oro och depression, smärtor, sjukdom och syndafall.

Om så är, hur kan jag få den tron i mitt liv? Jesus sa att ”sanningen ska göra oss fria…” (Joh 8:32)

Vad är det då för sanning som Jesus talar om?

Även om den moderna psykologin kan ha varit till hjälp för en del, så kan den likväl inte leda dem ut i den frihet som Jesus talade om. Den tro han talade om, var tron på Gud, vem han är och vad han har gjort för oss. Det är DEN tron, som inte bara gör oss fria, men också sätter oss i ständ att förbli fria, så att vi upplever vad Paulus kallar ”Guds barns härliga frihet”.

Jesus säger: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina efterföljare; Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. -Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria” (Joh8:31,32, 36)

De flesta människor lever på känslor, men Gud vill lära oss att leva av tro. Iställer för att se oss själva genom diset av vår fruktan och våra känslor, vill han visa oss, hur han ser på oss. Därefter kan vi bli i ständ till att reagera positivt i situationer där vi tidigare reagerat negativt.

I Jobs bok står det: ” det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig.” (Job 3:25)

Men Guds sanningar vill frigöra oss och hjälpa oss att leva i frihet. De vill slå rot i våra hjärtan, så att vi får positiv attityd och kan övervinna det som är negativt. Vår kallelse är alltså att inte vara underdåniga och lydiga utan att vara övervinnare i kraft av Guds ord!

Vi behöver alltså inte bara veta vad som är sanning utan också få nåd att leva i dess kraft.

Published in: on 30 december, 2020 at 18:26  Kommentera  

Du vet väl om att du är värdefull?

 

I ett modernt sekulariserat land skulle nog Jesus hamna längst ner i status bland arbetslösa och ”samhällssnyltare”. [Många kan tycka att det är för lätt att leva utan att arbeta] Om du också känner dig eländig och utan mening så kom ihåg: Han var ju delaktig i skapelsen av allting och Guds son! (Joh 1:1) ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn” (Joh 1:12)

Så om du känner dig värdelös så är du i gott sällskap med Jesus. Är du kristen är du alltså en barn av Gud! Det räknas inte i samhället, men i universum räknas du bland de största! I 1 Kor 6:3 står det ”Vet ni inte att vi skall döma änglar?”

Vår roll i världen är ofantligt mycket mer än vad vi gör, det handlar om vad vi är!1 Finns det kors allt för tunga att bära,
Blir prövningen stundom för svår?
Finns det ingen som ser dina tårar,
Och ingen som nöden förstår?


Kör: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus,
För att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter, skall du finna att där står han,
För att lätta alla bördor som du bär.2 Har de brustna förhoppningars skugga
Förvandlat din dag uti natt?
Kanske allting dig synes förgäves,
Och trons låga flämtar så matt.


3 Kanske molnen har kommit för solen,
Så livet syns mörkt för din del.
Är du bitter måhända i hjärtat,
Att drömmen om lycka slog fel?
Published in: on 24 december, 2020 at 21:50  Kommentera  

I have heard about a town above the cloud

Published in: on 7 december, 2020 at 12:53  Kommentera  

Minns ni kopparormen i öknen?

Även ett barn vet vem Jesus är utan att bli undervisad -faktiskt!

I (Luk 18:15-17) ”15 Folk kom också fram med sina barn till honom för att han skulle röra vid dem. Lärjungarna fick se det och visade bort dem, 16 men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. 17 Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.” Det viktiga för oss är just barnperspektivet. Att ta emot precis som det står! Inga omtolkningar eller tydningar. Så hur tar vi emot Jesus när han kommer? Den sista meningen , den i vers 17 påminner mig om ett ställe i gamla testamentet. I 4 Mos. 21:7-9 Kan vi läsa: ”7 Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss.”Mose bad för folket, 8 och Herren sade till Mose: ”Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva.” 9 Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen, och då fick han leva.

De behövde inte tro på ett speciellt sätt, ”titta och du blir helad”. Den enkla bönen, antingen själv eller tillsammans med andra har det goda med sig har det goda med sig att man blir engagerad med HONOM, man tänker på honom och då vänder man sig bort från sig själv och sina bekymmer. Bort från den ohälsosamma självupptagenheten. Man vänder blicken till Jesus. Då vänder vi oss bort från fruktan -från pinsamma sår -från smärtsamma minnesbilder av synd och syndare – sorg och grämelse – finansiella och andra orostankar. Vi vänder oss till vår själs läkare och tröstare.

Israels folk ute i öknen måste få snabb hjälp eller dö. Det var inte de många och djupa sanningarna som skulle hjälpa dem. Ingen tid för undervisning och bönemöten. Det var omvändelse, sinnets omvändelse. Det var antingen att se på ormarna eller att se på boten. Och var och en som tittade på Guds bot blev vid liv. Man måste alltså inte tro på någon speciellt sätt. Det räckte att se på den uppsatta ormen. Det behövdes inte mer!

Detta är bara EN av alla saker i Gamla Testamentet som pekar direkt på Jesus. Så se på JESUS och du har vad din själ behöver.

Som en härlig gudomskälla
Rik och mäktig, djup och stor
Är den kärlek, nåd och sanning
Som i Jesus hjärta bor

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin
Under över alla under

Allt förlät han mig en gång
Om hans underbara godhet
Glad jag sjunger nu min sång
Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in

Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin
När en gång i livets morgon
Till den gyllne port jag når
Då för Jesus stora kärlek
Och för mig den…
Published in: on 7 december, 2020 at 12:27  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: