Så dog då Jesus under en oerhörd smärta, men det slutar inte här!

Published in: on 20 april, 2014 at 17:40  Kommentera  

Nu har änglar börjat visa sig

Published in: on 19 augusti, 2012 at 22:22  Comments (4)  
Tags: , , ,

Vad tjänar du på dina bekymmer?

Som ni förmodligen redan har förstått, så fungerar den himmelska tillvaron och vår jordiska på två helt olika sätt, fast de i allra högsta grad påverkar varandra.

Det vi kallar naturligt hör ihop med de begränsningar som tillvaron på jorden ger. Sjukdomar av olika slag löser sig genom de föresvarsmekanismer vi har i kroppen eller via läkarinsatser. Om det inte fungerar, är vi sålda åt förgängelsen. Om det fungerar  känner vi oss förtröstansfulla vid detta.

Om någon skulle be och bli frisk, så kallar vi det övernaturligt. Visst är det så på ett sätt. Det går utanför vad vi känner till genom våra naturlagar. (Och därmed också utanför det vi kallar vetenskap) Jag har sett det många gånger.

Men om vår vetenskap eller våra försvarsmekanismer inte fungerar, ser vi Gud bara som en nödlösning, om ens det. Bönen blir den sista utvägen! Inte en Guds lösning. Hur många av oss känner inte igen uttrycket  när livet är hotat: ”Då får vi hoppas och be”! Men inte säger bibeln ”hoppas” och be! I Mark. 11:24 läser vi ”Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.”

Då är vi tillbaks till frågan om tro! Vi kan inte suggerera fram tro. Den kommer genom att vi stannar upp inför den andliga världen i stillhet! Om vi tackar och förväntar oss att Jesus kommer att ge oss det vi behöver och kan förvänta oss att detta kommer att ske, så blir behovet uppfyllt på ett eller annat sätt!

När jag hade närmare med tonårsarbete att göra brukade de försöka sätta åt mig kring Guds allmakt med en fråga: ”Kan Gud skapa en så stor sten att han inte orkar lyfta den”? Själva frågan innehåller ett cirkelresonemang som gör att det inte går att svara på.

Samma sak när vi undrar över hur Gud som är både allsmäktig och god kan acceptera allt ont så som vi ser omkring oss. Till detta existerar det en svarsnyckel. De onda makterna tar över om vi inte åkallar Guds namn i ödmjuk bön. Vi lever i en fallen värld.

Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?”  [Matt 6:27] 

Guds avbild – att leva i två världar

Det är mycket som har hänt sedan jag skrev senast. Mycket som nästan förlamande har drabbat tufft. En del mer och andra mindre.

Det står i skapelseberättelsen att Gud skapade människan till sin avbild.

Det kan ju inte betyda att Gud ser ut som en människa. (som faster Svea eller morbror Gustav) Likheten ligger djupare än så. Om man läser Bibeln i sin helhet kan man se att människans förhållningssätt och tro faktiskt och reellt påverkar tillvaron. Både när det gäller människor och när det gäller olika händelser i naturen.

Gud är ande och fixade skapelsen med sitt blotta ord. Så likheten består i att vi är också ande och skapar vår tillvaro med vårt inre!

Sätt din tro till fruktan och du kommer att bli paralyserad av fruktan. Tro på dina tvivel, och du kommer att bli osäker och frågande. Tro på dig själv och du kommer att falla gång på gång. Tro på dina känslor och du kommer att oupphörligt bli besviken. Men sätt din tro till Jesus och du får del av hans seger.Den som sätter sin tro till den levande Guden är den som övervinner världen, och den segern kommer att visa sig i hans/hennes dagliga liv.

Vad jag menar är att som Guds avbild har vi en makt som sträcker sig långt utöver den jordiska tillvaron. Vad vi säger och gör blir till företeelser som kan hända. De förverkligas av att vi fokuserar på olika möjliga skeenden. Det kan vara abstrakta saker som fruktan (eller en känsla av att om det kan gå åt skogen så gör det så)! Det vi mentalt fokuserar på har en tendens att gå i fullbordan. Tillhör det vi fokuserar på lögnens, hatets och destruktivitetens herre, sätter vi honom på tronen i våra liv. Tillhör det vi fokuserar på Guds väsen, så åkallar vi honom vare sig vi tänker på det eller inte och han börjar sakta omforma oss att fungera i kärlekens och trygghetens tjänst.

Gud är alltså inte en abstrakt tankeprodukt, och det är inte satan heller. Både människan och satan som den avfallna ängel han är har inom sig inbyggt en andlig makt.

Vet vi det inte, eller om vi struntar i det är vi hemfallna åt de makter som bär destruktionens kännetecken.

Jag sänder med en lovsång till Gud där det finns människor av alla raser och sorter, men att de bär fram glädje och tacksamhet går det inte att ta miste på.

Published in: on 8 augusti, 2011 at 20:52  Kommentera  

– Nada te turbe – ”Låt ingenting störa dig”

Jag återgår till gårdagens inlägg.

Jag vill försöka beskriva vargarnas väsen från Bibelns synpunkt, men vare sig man tror på Bibeln eller inte fungerar det så.

De två vargarna är två olika väsen som påverkar oss och som ”vargberättelsen” visar så blir påverkan på oss starkare och starkare beroende på hur mycket vi ”matar” var och en av vargarna.

Men hur matar vi dem då? Jo, genom att nära de känslor och egenskaper var och en står för. Som ett exempel kan jag nämna att ofta har jag sett hur den som hatar, anser sig ha rätt att hata och när det. I samma stund åkallar vi den andliga kraft som bär hatet till vårt hjärta. Frukten av hat blir död och fördärv. Det skapar alltså en önskan att skada. Det märkliga är att det faktiskt skapar skada och fördärv bara genom att vi när det i vårt bröst. Samma sak gäller att inte vilja förlåta om någon /något skadat oss.

MÄRK: jag använde ordet vilja. Normalt brukar vi säga ”kunna”.  De som är svårast att förlåta är de som står/stått oss närmast: De vi älskat/älskar. Det finns också lägen där vi inte kan förlåta oss själva för saker vi tror vi orsakat. Något som vi tror skadat oss själva, någon när och kär eller någon relation som varit viktig.

Det är oerhört destruktivt eftersom det skadar alla livskrafter i och omkring oss.  Endast genom förlåtelsen släpper det destruktiva och livskrafterna börjar blomma. Vad som händer är att livet självt börjar förändras. Därför bygger hela Guds närhet på förlåtelse.

Att livet självt börjar förändras är inte orsakat av hur vi tänker, utan av att när vi kan släppa det som binder oss kan Guds skaparkraft verka fullt ut.

Därför är det så viktigt vilken kraft vi väljer att ge makt i våra liv!

”Vilken varg vinner”?

Våra val så viktiga. Ansluter vi oss till de onda änglarnas strategi, blir det de som tar överhanden, väljer vi Guds väg, ger vi honom makten.

Men allas våra val avgör slutligen klotets utfall, och då gäller Guds beskydd bara de som väljer hans väg! Jag ska citera ett stycke ur Efesiebrevet 6:11-12

Tag på er hela Guds  vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Detta är ett ständigt återkommande tema i bibeln. Inställningen är inte att vi strider mot skitstövlarna runt omkring oss, utan mot onda makter i de himmelska värdarna, de änglar som satte sig upp mot Gud för att själva ta sig lite gudamakt och få styra och ställa över det som sker på jorden. Hur det kommer att gå om vi ger efter för dessa potentater, det ser vi i dagens allt hårdare tillvaro. Politiskt, ekonomiskt, folk som går förbi uteliggare, hatet här på nätet och ilskan i trafiken.

Hos ”Hemimamma” fann jag följande text:

[En kväll berättade en vis moder för sin dotter om kampen inom alla människor. Hon sade

”Mitt barn, kampen inom oss står mellan två vargars väsen”

”Den ena är ondskan. Det är ilska, avund, svartsjuka, sorg, ånger, girighet, arrogans, självömkan, skuld, ovilja, underlägsenhet, lögn, högmod och egenkärlek”

”Den andra är godhet. Det är glädje, fred, kärlek, hopp, fridsamhet, ödmjukhet, vänlighet, välvillighet, empati, generositet, sanning, medkänsla och tilltro”

Barnet funderade en stund och frågade sedan sin moder ”Vilken varg vinner?”

Hennes visa moder svarade enkelt, ”Den varg du matar”]

Det stämmer nästan helt med ett stycke ur Gal.5:19-22 ” 19Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, 20avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, 21maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike. 22Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23ödmjukhet och självbehärskning.”

I båda fallen gäller, ”den varg du matar”.  Våra val påverkar långt mer än vi tror.

Published in: on 2 augusti, 2011 at 20:50  Comments (1)  

Bibelns världsbild

Bibeln berättar om vår tillvaro som vi lever i, kan se och erfara. Erfarenheterna av denna tillvaro skapar en föreställningsvärld vi bygger upp vår syn på tillvaron ur. Det är ju den vi lever i hela tiden. Det är ur denna värld vi förlorar våra nära och kära, det är i denna vi så konkret kan uppleva ondskan i många olika former.

Vi försöker förstå och tolka det vi upplever utifrån vår jordiska tillvaro för att kunna leva vidare i allt detta. En del finner inget mönster och bristen på på mönster skapar en känsla av att vår synliga tillvaro är orsakad av slumpens blinda spel.

Vidare berättar Bibeln att Gud skapade vad den kallar den himmelska världen. Den består av två olika dimensioner. Till den ena hör Gud, Jesus och de änglar som tjänar Gud i hans himmel. Det är dessa änglar Jesus pratar om när det gäller barnen. Till den andra dimensionen av den himmelska världen räknar Bibeln den ängel som gjorde uppror mot Gud, och som satt sig i sinnet på att Fördärva skapelsen.

Så kristen tro handlar långt ifrån bara om Gud eller djävul. Inte heller om moral och saker som vi räknar in i den så kallade syndakatalogen. Det handlar om hur man hittar gemenskap med Gud, skaparen och det är där Jesus kommer in.

Det finns en sak som hör ihop med ”den andra sidan”, och är hämtad från en bibelbok som heter Daniel och det är ur det åttonde kapitlet.

Som vanligt var börjar kapitlet med att ange när Daniel fick synen och de kunde ju inte säga: xx år före Kristus, utan de använde sin vanliga tideräkning: Vem som regerade osv. [ ” I den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse.] Koresh är via andra historiska källor identifierbar i tid. Daniel berättar att han har bett i tre veckors tid. Till er som brukar be, hur uthålliga är NI???

Då dyker det upp en ängel som presenterar sig som ängeln Gabriel, en av ärkeänglarna. (ärkeänglar var sådana som ständtigt stod i kontakt med Gud själv.) Denna ängel berättar i detta kapitel om hur han har blivit kvardröjd pga. att en av de fallna änglarna ”fursten över Persiens rike” (Iran) Man ansåg nämligen att liksom varje människa hade sin egen beskyddande ängel, hade varje region en egen motsvarande ängel. Den ängelns egenskaper påverkade hur saker skedde inom det område ängeln var ansvarig.

Texten tyder på

att det var en strid i den himmelska världen där Gabriel var inblandad. Så konkret såg man på ”den andra sidan”.

Gabriel avslutar samtalet med att säga:”Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot fursten över Persien, och när jag drar bort från honom kommer fursten över Javan.” Detta begrepp”furstar” står alltid för Guds sändebud, Änglarna. 

Förstår ni?

Allt hänger ihop! Allt som sker i den himmelska världen är lika verkligt som på jorden, och skapar vår tillvaro, men vi kan inte fullt ut se det. Detta återkommer gång på gång genom hela bibeln.

Published in: on 18 juli, 2011 at 17:44  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: