Så som i himlen

Published in: on 13 april, 2021 at 09:33  Kommentera  

Den troendes nyckel till allt vi ser omkring oss idag.

Jag vill här ge en kommentar till de senaste inläggen där jag blandat signaler på Jordens undergång och Guds kärleksgärningar. Hur går det ihop, månntro?

Vi måste vara klara över att vi människor lever i denna världen. Vi både vill och behöver att den ska bestå. – Dels för att vi ska känna oss trygga och dels för att vi vill kunna se en framtid för oss själva, våra barn och våra barnbarn. För oss är detta gott! Om Gud är god tycker vi att han ska stabilisera upp framtiden så som vi vill att den ska te sig.

Dock talar Bibeln om ”denna världens furste”. I Joh 14:30 står det:Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”! I Joh 3:19 står det också:”Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda…Jag ber er stanna upp och tänka till kring detta, i annat fall är det obegripligt eftersom det är en nyckel till allt vi ser runt omkring oss idag.

Jag ska föra ner även detta i en här- och nu- situation. Människans ondska och egoism har alltid funnits i viss grad, och genom att vi tänker, talar och vägrar släppa bitterhet och mordlystnad öppnar vi för det onda och ”denna världens furste” att invardera omkring oss. Det finns en dold dörr inom mänskligheten som orsakar det. Vi tänker utifrån detta, planerar för oss och våra barns framtid utifrån detta och har tills för ett antal år sedan förväntat oss att det ska vara hanterbart. Vi tror att det är vi som orsakat vårt läge och att vi med olika åtgärder också kan rätta till det. Det är först för ca tio – tjugo år sedan vi har börjat få en undergångsstämning på bred front.

Vi har försökt att lösa det på olika sätt. FN, för att fungera som konfliktlösare. [Fungerar det?] Samtidigt som vi väljer en livsstil som skapar och underhåller resistenta virus och bakterier använder vi våra resurser till att skapa alltmer effektiva mordvapen istället för att gå på djupet med vår livsstil. Vi släcker ner elen en timme/år för att rädda klimatet. Klimateffekten är redan överväldigande.  Det har hänt på två år.

Tänk på människan: Vi offrar hälsan för att tjäna pengar, sedan offrar vi pengar för att få tillbaks hälsan. Sedan är vi så angelägna om framtiden att vi inte kan leva i nuet. Konsekvensen blir att vi inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Vi lever som om vi aldrig ska dö. Så dör vi utan att någonsin ha levt. Detta är konsekvensen av vad ”denna världens furste” gör med oss.

Det jag har beskrivit här är signalerna på Jordens undergång, och vad kan Gud då göra? En viktig fråga kommer till: VILL han rädda denna ondskans planet med dess innevånare? Är det detta som är syftet? I 2 Petr 3 står det: ”ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. 13. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.Detta är kulmen på det vi ser starten på idag Så min fråga återkommer, är det verkligen Guds vilja att rädda en förstörd jord och ett släkte som har givit ”denna världens furste” makten över det hela??? Nu har jag skrivit om människosläktet: Men Bibeln talar om en lösning för de som ser på Korset! I 2 Kor 1 står det:”[20.  Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.]…[  22. han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.]  Här finns det ett löfte om att Gud ska beskydda de som ser på kristi kors när jorden går mot sitt slut.  ( Det motsvarar ondskans sigill som är beskrivet i Upp 13: ”det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17. och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”) Men idag har inte Antikrist framträtt i sin ”glans”, vi ser bara de inledande tecknen.

Varför kan vi då välja?

Jo, Jesus säger i Joh 12:31 strax innan han ska korsfästas ”31. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.”Så vi kan alltså välja, öppna dörren för denna världens härskare så att han kan nästla sig in, och effekterna av detta känner vi, eller välja Jesu härlighet och makt.

Satans makt runt omkring oss är inbjuden genom vårt sätt att vilja hålla fast vid vår bitterhet (vilket vi ju tycker att vi har rätt till) och hämndlystnad. Jesu makt behöver vi bara ta emot eftersom vi redan är fria.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.” Upp. 21:1 ”Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är             borta.”                                                                                                                                                                                                                                                                 Upp. 21:4

 

 

%d bloggare gillar detta: