Jesus i dödsriket!

Under rubriken ”Strax före händelserna i Getsemane, mobbades Jesus rätt hårt och blev även grymt misshandlad” har jag lagt in två filmsnuttar som bägge handlar om Jesu lidande i samband med korsfästelsen.

Titta och lyssna där, det är betydelsefullt. Det handlar om ett lidande för Jesus som den människa han också var. Nu talar vi om den biologiska kroppen, ”född av kvinna

Det finns en vers i 1:a Mosebok om hur Gud skapade människan:   ”7. då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.” Det finns två saker i den här versen som pekar på människans väsen från ursprunget.

a) Kroppens ursprung är skapat ur jorden. Det innebär att ALLT kroppen innehåller också finns i marken. Det låter väl logiskt? Jag ska här inte gå in så djupt på det, men alla kroppens beståndsdelar hör hemma någonstans i marken. (Natrium, kalcium, Magnesium, Zink, järn etc.)

Som det sägs vid jordfästningen. ”Av jord är du kommen och jord ska du åter bli”. Mitt barnbarn (då i 4-årsåldern)  sa när hon stod och såg på sin döde morfar. ”Det är inte kroppen som far till himlen, utan det är själva levandet)! Denna förståelse hos barnet visar oss varför Jesus höll barnen så högt. Jag tror inte att det var för att han i största allmänhet tyckte att barnen var så gulliga, utan att barnen har en bättre förståelse för de osynliga tingen. i Matt 19:13 kan vi läsa: [”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som dem.” ] Naturligtvis var det ju inte för att barnen följde alla regelsystem som GT var fylld av, utan för att barnens  sätt att tänka och fungera är väl kopplad till den andliga världen. I Matt 11:25 säger Jesus: Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. ” Här skijer Jesus på hjärnans ”klokskap” och Anden.

b) Det barnet kallade själva levandet var den livsluft (ande) som Herren Gud hade blåste in i människorna.

Denna livsluft är helt klart det kunnande och den kontakt vi har med den andliga världen. Med avseende på hur frigjorda vi är från den ”gamla människan”, kroppen, desto  mer kraft får vi genom gemenskapen med den himmelska världen och Gud själv. Om vi betänker och förstår den här saken så inser vi ju varifrån Jesus fick sin makt över sjukdomar och jordens raseri, både när det gällde klimathändelser, sjukdomar och kampen mod djävulens anfall (som också är kopplade till den andliga världen).

Så blev Jesus förrådd, pinad och korsfäst och till synes alltmer kravlös i sin ande och kontakt med fadern. I Matt 26 kan vi läsa:”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?)”  Det var alldeles när Jesus dog. Här bar Jesus fullt ut den Synd som alla människor begått. Gud,  (Fadern var inte längre där) Jesus som människosonen var ensam. På väg in i döden med all  synd. Hela världens från skapelsen i det förflutna till väldens undergång.
 

Så dog människosonen, vid nionde timmen (klockan tre, vår tid) Kroppen hängde kvar, men var fanns Jesus?

Det är så oändligt mycket lättare för oss människor som inte bara är födda av en kvinna, utan också som lever jorden, av jorden och kommer ur jorden att identifiera oss med den döende människan på korsen och det lidande han fick utstå. Därför har Jesu död och uppståndelse blivit centrum i den kristna påsktraditionen.

Men det finns mer att säga!

Det är lätt för oss att glömma att Jesus i sitt väsen var syndfri. Han hade aldrig haft dåligt samvete för nåt. Inte heller hade han haft någon existensiell ångest för att Gud inte längre var närvarande. Men nu stod han inför något han aldrig upplevt förut. Genom domen och korsfästelsen bar han all den synd mänskligheten alltifrån begynnelsen, tills dess och allt framöver. Kontakten med Fadern var bruten:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig!”

Likaså:

Korset är något oändligt värre!  Här har vi några verser ur Psaltaren som talar om djupet av Jesu situation:

”Ps 88:4 Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket. 
Ps 88:5 Jag räknas bland dem som far ner i hålan, jag är som en man utan livskraft.
Ps 88:6 Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på, och som inte mer är i dina händer.
Ps 88:7 Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret ner i djupet.
Ps 88:8 Din vrede ligger tung på mig, alla dina böljors svall låter du gå över mig.
Ps 88:9 Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, du har gjort mig förhatlig för dem, jag ligger fången och kan inte komma ut.
Ps 88:10 Mitt öga förtärs av lidande. HERRE, jag ropar dagligen till dig, jag sträcker mina händer mot dig.
Ps 88:11 Gör du under för de döda, kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela.
Ps 88:12 Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet?”

Vi förstår väl att något fysiskt lidande aldrig kan sona ett andligt brott. Det kan inte ges någon befrielse i andlig mening om inte någon trädde in i andevärlden och sonade synden, som var ett andligt förfall. Detta förfall betydde att människan utan Guds nåd är synd. inte bara gör synd i så där största allmänhet! Det är därför ingen människa kan klara av att säga sig vara utan synd om vi kan se oss själva som vi är. Någon trädde alltså in i andevärlden och sonade vår synd. (det är detta som beskrivs i Psaltarcitatet ovan.)

Jesu svåraste lidande, som vår ställföreträdare började efter döden i dödsrikets pinorum, som är tillrett åt djävulen och hans ”änglar”. Där betalade han det verkliga priset för vår befrielse. Han gjorde för oss vad vi absolut inte kunde göra för oss själva.

Han tog vårt straff som skulle kunna komma efter döden! Det är klart och sonat!

Detta är vad Jesus egentligen gjorde!

Strax före händelserna i Getsemane, mobbades Jesus rätt hårt och blev även grymt misshandlad.

Detta inlägg tillhörde först och främst långfredagens händelser, men av okunskap lyckades jag slarva bort den. Nu har jag försökt att restaurera den.

I Jes 53 står det om Jesus:

5.Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
6.Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
7. Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.

Så Fördes han till Herodes eftersom Judisk domstol inte hade behörighet att döma och verkställa domen.

[Ref:  Blinzler, ”Jesus inför rätta” ISBN 22-0102-8]

Så sker korsfästelsen efter en total misshandel. Han blev piskad av den kända romerska piskan som bestod av knippen som skulle bita bra. För att förstärka tortyren var ofta vassa glasbitar, eller benbitar fastsatta i dessa.  Namnet på detta redskap var fasches, ett begrepp vi känner igen från ordet faschism. Därför kan vi på filmbiten se hur Jesus nästan blev hudflängd av detta redskap innan han till slut korsfästes.

Även här ser vi Jesu kärlek glimta fram till bödlarna.

 

 

Published in: on 20 april, 2014 at 19:33  Comments (1)  
Tags: ,

Konkreta iaktagbara konsekvenser av vårt förhållande till det andliga

Till er som kanske sitter lite undrande inför de två senaste inläggen vill jag nu gå tillbaks till det jag skrev för länge sedan om skapelsen, människan och Gud. Texterna som innehåller detta utgör i praktiken en förklaring till hur Bibeln ser på människan, skapelsen och kampen mellan gott och ont.

Bibeln är faktiskt så pass praktiskt inriktad att man både kan se hur skapelsen var tänkt,och praktiskt genomförda händelser. Skeenden var daterade på det sätt som den tidens historiker brukade datera. . (Som t.ex vid Jesu födelse… -när Quirinius var landshövding…)Ni som vill läsa mer om detta kan söka på ”förankring i historien” i sökrutan på min blogg.

Det betyder att det genom att Bibeln har en lång tillkomsttid (om vi även tar med GT),  är möjligt att med moderna metoder forska på det Bibeln berättar om. Men kom ihåg att detta gäller händelser och skeenden som är tilgängliga, de andliga tingen är utanför vår vetenskapliga forskning. Här kommer tron in. Det är ett fåtal -egentligen inga- andra religioners källskrifter som har den egenheten. Alla sådana hänvisningar i t.ex koranen är hämtade ur GT. Om vi går till vedaskrifterna, de Buddhistiska mahayana eller hinayana innehåller de enbart raligiös vägledning till att släcka ut livstörsten som driver återfödelsens hjul. Likaså hinduismen eller new age som är en avläggare därifrån. Jag tar inte upp fler, och jag skriver inte att de är utan andlig kraft, men att det är andra makter som styr när man går åt det hållet.  Första gången jag såg resultatet av detta var när det kom en man till kliniken som i praktiken var psykotisk, det liknade schizofreni, men det fanns många saker som inte stämde, så jag blev helt ställd. Likaså min mentor. Vi fick kontakt med N-O Jakobsson som berättade om detta som ett nytt fenomen som hörde samman med vissa typer av meditation. För den intresserade kan jag nämna var han har skrivit om fenomenet: http://kundalini.se/vack_ej.html

På samma sätt som jag vill berätta om Guds makt måste jag ju också berätta om att det jag kallar ”motståndaren” och som i bibeln benämns med begrepp som ”denna härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna” är harmlösa psykologiska fenomen. De är lika verkliga som Gud och vi kan genom våra skapade bilder, verbala uttryck, föreställningar om hur vi tror att saker ska bli och hur vi låter våra känslor bli övertagna av destruktiva osynliga men omedvetna makter skapa ett elände. Jesus säger i Joh 10: ”10. Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att ni ska ha liv och ha mer än nog.

Alltså: när vi känner igen att vår dåliga tillvaro börjar inifrån oss själva, skapas en destruktiv våg. Vänd sinnet mot Jesus så försvinner destruktiviteten. När vi känner igen detta kan vi alltså välja.Vi har varit med om det så många gånger här i huset att jag nästan vågar lova att det blir så!

Så tillbaks till skapelsen, När Gud skapade människan till sin avbild är det svårt att tro att Gud har mänskliga drag. Som en gammal gubbe, vitt hår och skägg… Så ”avbilden” måste avse något annat. Jag återgår till en sak mitt barnbarn sa när hon som 5-åring följde med för att se sin döda gammelmorfar. Hon stod vid dödsbädden och stämningen var tung. Så säger hon ”Det är inte kroppen som far till himlen, DET ÄR SJÄLVA LEVANDET”. Barnet ger tron lyftkraft. Som hos de allra flesta hade ingen pratat med henne om döden.

Hon hade förstått! Den ande som är Guds avbild inom oss är SJÄLVA LEVANDET. Smaka på det! -Guds avbild. Den totala gemenskapen med Gud var inlagd i själva skapelsen. Du har den, jag har den! Den finns där, så subtil att vi knappt kan förnimma vilken makt våra val har. De kan genom vad som står i Bibeln påverka hela skapelsen. Idag kan vi se hur mänskligheten kräver ”respekt” (rädsla?), i pur ångest för att inte få ett gott liv tar vi för oss av vad vi kan från de svagare. Vi dödar för att -återigen- få den respekten.  Vi förgör de som inte ställer upp, ja vi förgör till och med vår planet. Så kommer plötsligt Jesu ord igen när det gäller människan: Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att ni ska ha liv och ha mer än nog.” DÅ gällde uttrycket djävulen, nu handlar det om resultatet av människans vägval!

Därför är det jag skrivit om att förlösa Guds makt så viktigt. Där har vi en uppgift. Så fort vi gör det har allt som står Guds vilja emot på defensiven. Och vi blir omslutna av hans kärleks kraft!

VIDARE gäller!

Den troendes nyckel till allt vi ser omkring oss idag.

Jag vill här ge en kommentar till de senaste inläggen där jag blandat signaler på Jordens undergång och Guds kärleksgärningar. Hur går det ihop, månntro?

Vi måste vara klara över att vi människor lever i denna världen. Vi både vill och behöver att den ska bestå. – Dels för att vi ska känna oss trygga och dels för att vi vill kunna se en framtid för oss själva, våra barn och våra barnbarn. För oss är detta gott! Om Gud är god tycker vi att han ska stabilisera upp framtiden så som vi vill att den ska te sig.

Dock talar Bibeln om ”denna världens furste”. I Joh 14:30 står det:Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”! I Joh 3:19 står det också:”Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda…Jag ber er stanna upp och tänka till kring detta, i annat fall är det obegripligt eftersom det är en nyckel till allt vi ser runt omkring oss idag.

Jag ska föra ner även detta i en här- och nu- situation. Människans ondska och egoism har alltid funnits i viss grad, och genom att vi tänker, talar och vägrar släppa bitterhet och mordlystnad öppnar vi för det onda och ”denna världens furste” att invardera omkring oss. Det finns en dold dörr inom mänskligheten som orsakar det. Vi tänker utifrån detta, planerar för oss och våra barns framtid utifrån detta och har tills för ett antal år sedan förväntat oss att det ska vara hanterbart. Vi tror att det är vi som orsakat vårt läge och att vi med olika åtgärder också kan rätta till det. Det är först för ca tio – tjugo år sedan vi har börjat få en undergångsstämning på bred front.

Vi har försökt att lösa det på olika sätt. FN, för att fungera som konfliktlösare. [Fungerar det?] Samtidigt som vi väljer en livsstil som skapar och underhåller resistenta virus och bakterier använder vi våra resurser till att skapa alltmer effektiva mordvapen istället för att gå på djupet med vår livsstil. Vi släcker ner elen en timme/år för att rädda klimatet. Klimateffekten är redan överväldigande.  Det har hänt på två år.

Tänk på människan: Vi offrar hälsan för att tjäna pengar, sedan offrar vi pengar för att få tillbaks hälsan. Sedan är vi så angelägna om framtiden att vi inte kan leva i nuet. Konsekvensen blir att vi inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Vi lever som om vi aldrig ska dö. Så dör vi utan att någonsin ha levt. Detta är konsekvensen av vad ”denna världens furste” gör med oss.

Det jag har beskrivit här är signalerna på Jordens undergång, och vad kan Gud då göra? En viktig fråga kommer till: VILL han rädda denna ondskans planet med dess innevånare? Är det detta som är syftet? I 2 Petr 3 står det: ”ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. 13. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.Detta är kulmen på det vi ser starten på idag Så min fråga återkommer, är det verkligen Guds vilja att rädda en förstörd jord och ett släkte som har givit ”denna världens furste” makten över det hela??? Nu har jag skrivit om människosläktet: Men Bibeln talar om en lösning för de som ser på Korset! I 2 Kor 1 står det:”[20.  Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.]…[  22. han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.]  Här finns det ett löfte om att Gud ska beskydda de som ser på kristi kors när jorden går mot sitt slut.  ( Det motsvarar ondskans sigill som är beskrivet i Upp 13: ”det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17. och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”) Men idag har inte Antikrist framträtt i sin ”glans”, vi ser bara de inledande tecknen.

Varför kan vi då välja?

Jo, Jesus säger i Joh 12:31 strax innan han ska korsfästas ”31. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.”Så vi kan alltså välja, öppna dörren för denna världens härskare så att han kan nästla sig in, och effekterna av detta känner vi, eller välja Jesu härlighet och makt.

Satans makt runt omkring oss är inbjuden genom vårt sätt att vilja hålla fast vid vår bitterhet (vilket vi ju tycker att vi har rätt till) och hämndlystnad. Jesu makt behöver vi bara ta emot eftersom vi redan är fria.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.” Upp. 21:1 ”Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är             borta.”                                                                                                                                                                                                                                                                 Upp. 21:4

 

 

Det finns en lösning till dagens svåra läge!

För att förstå storheten i det Jesus gjorde och det som sedan genomfördes aav lärljungarna måste man ha en hum om att allt ont som mänskligheten lever med kommer från en andevärld som är ond och som vi åtminstone i västvärden inte vare sig vill se eller förstå. Vi tror så gärna att det finns ett mellanting som vi lever i och som i grunden är ”neutralt”.

Då måste vi tänka till: är dessa makalösa klimatförändringar vi upplever ”bara” något som händer….? Våra mediciner som håller på att tappa sin verkan, är det så med detta också? Vattnet  som blir blodrött och fiskarna som dör, är detta neutralt. I Upp 16 står det ”3. Den andre (ängeln) tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet.” Då ställer jag frågan igen, är det en händelse ur en tillvaro vi människor har skapat och som ur det perspektivet är neutralt, eller vad är det vi ser?

Vatten förvandlat blodrött

Världen över kommer det rapporter om floder och sjöar som bokstavligen färgats blodröda. Är det ett tecken i tiden?

Under det år som ligger bakom har det kommit flera rapporter om hur vatten färgats blodrött. Vi ger några exempel på detta.
ABC News rapporterade den 7 september om det märkliga som hänt med ett avsnitt av den största floden i Kina: ”Yangtze River turns Red and turns a Mystery: För en flod som kallas ´det gyllene vattendraget´, så är rött en underlig färg att se. Men det är nu nyansen på Yangtzefloden och tjänste-männen har ingen aning om varför.”
Se bilderna på denna sida.
The Daily Star rapporterade den 16 februari: ”Beirutfloden blev mystiskt blodröd under onsdagen efter att en ström av oidentifierad röd vätska började släppa från den södra stranden av floden i Furn al-Shubbak. Källan till vätskan hade ännu inte fastställts under onsdagskvällen, och floden fortsatte att tömma ut rödfärgat vatten i Medelhavet.

Sjö i södra Frankrike

”The Sun skrev den 8 september om en sjö i södra Frankrike: ”En sjö går i rött bildligt, vilket gör att det ser ut som en scen från en Gore-film”.

Sjön Azov i Ryssland

Tidningen EnglishRussia hade denna rubrik den 25 juli:
”The Azov Sea turned Bloody Red.” Man rapporterade om denna sjö som är belägen mellan Ryssland och Ukraina, om det blodröda vattnet som uppstått i sjön.
”Det är kanske ett tecken på kommande händelser, säger lokalbefolkningen, medan myndigheterna försöker lugna dem.”
Oavsett dessa rapporter om floder och sjöar som uppvisat blodrött vatten, och orsak och förståelse om detta, har vi ändå tagit med dessa rapporter med ett syfte.
Det har skett förr och är omnämnt i Bibeln. Det hände i Egypten då domarna gick över det landet för deras behandling av judarna. Det kommer också att ske igen i den yttersta tiden.
Så här säger Upp. 16:4: ”Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod.”
Det finns kanske de som har svårt att tro på profetiorna om händelser som är beskrivna i Bibelns sista bok, men de kommer ändå att få sin uppfyllelse. De rapporter och bilder som vi här redovisat borde vara en tankeställare, innan världen kommer att se uppfyllelsen av det profetiorna har förutsagt.

Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, ger oss nämligen en beskrivning om hur det kommer att bli än värre. Exempelvis förkunnar den: ”och en tredjedel av allt liv i havet dog”. Upp. 8:9.
Alarmerande rubriker kan inte nonchaleras om det som nu sker i världen:
Ny massdöd – Två miljoner döda fiskar spolades upp i USA
(Aftonbladet 7 november 2011).
80 ton död fisk hotar stränderna i Rio
(Aftonbladet 28 februari 2010).

      

Det är inte bara fisken som dör, det kommer rapporter från olika delar av världen om olika djurarter som hittas döda, på land och till havs.

Bibeln har berättat om hur djävulen och hans anhängare kommer att skapa en tillvaro och visa vad han står för. Dessutom hur det kommer att accelerera och bli värre över tiden.

I nästa inlägg kommer jag att visa på hur det finns en lösning för dem som vill tro. Jag antydde det i gårdagens inlägg, och där finns det både en lösning och ett annan sida av samma situation.

Så min fråga blir då, är allt detta bara en neutral sak som den himmelska världen är frikopplad ifrån? Allt talar för att det inte är så!

DÄRFÖR ÄR LOVSÅNGEN SÅ VIKTIG OCH SKAPAR GLÄDJE OCH MAKT MOT DET ONDA!

Människans ondska och Guds godhet?

Nu frågar sig förmodligen ”vän av ordning” vad mina två senare inlägg har att göra med händelserna i Japan och mina tankar om att detta kan vara början på slutet.

Långt före den händelse som vi nu bevittnar i Japan har jag varit inne på att vi sedan ett antal år har fått se hur naturen inte tycks fungera som vanligt. Inte bara klimatet, utan även många andra saker. Massdöda fåglar, fiskar, steklar (bin, humlor och getingar). Detta sista är oerhört illavarslande eftersom det är dessa som pollinerar växter som ska bli vår föda. Strider, svält som resulterar i folkvandringar. Energin som är på väg att tryta. Det här är bara några exempel.

Till det kommer det faktum att ondskan tycks tillta dels world wide och dels redan i vårt närområde. Om vi ser tillbaks bara 20 år. Hur ofta läste vi då om gruppvåldtäkter? Våldtäkter av gamla tanter? Våldtäkter som utsätter män? Grova rån av gamla? Även detta accelererar!

i 2 Tim 3 står det om detta: ”1Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. 2Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, 3kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, 4svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. 5De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft.” Lägg märke till vers 5! Här tycks även kyrkor och religiösa människor vara medräknade!

Varför? Jag tror att det beror på att även dessa kommer att ha ett behov av att skjuta ifrån sig denna obehagliga tanke.

Men! Jag vet av egen erfarenhet att det som sker inte är orsakat av Gud. Hur många gånger har vi inte fått hjälp, visserligen i sista sekund, men ändå hjälp i svåra stunder. Orsaken till hela skeendet är hur vi som människor struntat i de råd vi fått av Gud bara i frågan om faran att dyrka ”mammon”. Titta på det som idag kommer fram från Japan! Alla de säkerhetsåtgärder som kunde ha minimerat, eller till och med tagit bort strålningsrikerna var av ekonomiska skäl ignorerade. Nu blir det att leva med detta.

Vi kommer alla att behöva hjälp från en högre makt. (Gud) I alla de avseenden jag her tecknat här. Men om vi tror att han är en del av orsaken, varför skulle han då vilja hjälpa? Det är detta problem jag ser som en orsak till att vi inte får svar när vi ber.

Så låt oss inse att Gud är god. Bara god. Inget mörker finns i honom. Det är den Guden jag bekänner mig till och det är denne som sände sin son Jesus för att alla skulle få trygghet och ro.

Det som sker idag är orsakat av att Satan skapat en föreställning hos oss att Gud inte är att lita på. Därför måste vi fixa det själva. Här ser vi resultatet.

I senare inlägg kommer jag att försöka visa på hur jag ser allt detta hänga ihop.

Published in: on 25 mars, 2011 at 18:03  Kommentera  
%d bloggare gillar detta: