Så dog då Jesus under en oerhörd smärta, men det slutar inte här!

Published in: on 20 april, 2014 at 17:40  Kommentera  

Om Jesu död återspeglar ett kosmiskt skeende, av Gud beslutat före skapelsen, vad återspeglar inte hans uppståndelse då?

När jag skulle skriva senast, och tänkte ta upp det jag nu skriver, så kom jag att tänka på det innehåll som det då kom att handla om. Konfrontationen mellan Himmel och helvete, mellan Gud och människa.

Det var detta som utlöste påskdramat!

Herodes sång från Jesu Christ superstar är som konstruerad för att belysa detta. Ondskan, mobbingen, utstöttheten…

Jes 53:7
7. Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.
På det sättet korsfästes vår goda Gudason, han korsfästes, dog och hamnade i helvetet.
Ps 88:7 Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret ner i djupet.
Ps 88:8 Din vrede ligger tung på mig, alla dina böljors svall låter du gå över mig.
Jesus var skuld så varför skulle då inte Faderns vrede drabba honom? – eller var Jesus oskyldig?
Jes 53
5. Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
När han dog upphörde inte hans liv (lika lite som vårt gör det). Gud hatar inte och straffar människan. Det är våra missgärningar (obs, jag skriver i presens). När Jesus fortsatte sitt liv efter korsdöden bar han allas vår missgärning ner där de hör hemma: Till helvetet!
Kan inte människan hamna i helvetet, då?
Jovisst kan vi det, men bara om vi vårdar oss om det onda i våra liv som Jesus redan burit.
Herodes visade i sin sång ett utklipp av denna ondska. Det drabbade inte bara Jesus, det visade på något som var inneboende inom Herodes själv, och kan vara inneboende i dig och mig om vi släpper till för det!

Så det viktigaste av allt!

UPPSTÅNDELSEN

ANKLAGANDET, GRIPANDET, ”RÄTTEGÅNGEN”, DOMEN… ALLT detta hörde jorden till. Genom att Jesus tog på sig våra synder förlorade han sitt himmelska medborgarskap. Jesu ord på korset: ”vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?) (Mark 15:34)

Verifikaten av uppståndelsen.

I 1 Kor 15:19 står det:17. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. 18Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. 19Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.Det är inte döden som skapar den andliga kraften, det är uppståndelsen.

När sedan Paulus sk beskriva hur man kan veta att Jesus faktiskt hade uppstått använder han sig av olika vittnesbörd. Läs och begrunda: Det står i 1 kor 15.

4. att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna 5. och att han visade sig för Kefas [Petrus] och sedan för de tolv. 6. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. [ Här hänvisar Paulus till en konkret händelse som vi inte riktigt vet så mycket om, men han säger i praktiken till brevets mottagare att de kan ju själva fråga de som var med och ännu lever, så får ni ett överväldigande vittnesmål!!] 7. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna.

FASTNA alltså inte i Jesu död, utan be också om att få del av kraften och glädjen i den tomma graven!

%d bloggare gillar detta: