Guds vapenrustning

Av det jag har skrivit före adventsinlägget framgår det att Det pågår en kamp i ”himlarymderna” och som människor är vi inblandade i denna kamp. Den kampen handlar inte i första hand om att vi ska följa en massa moraliska regler eller regelsystem för att duga inför Gud. Utan snarare att fästa ögonen på Jesus.

Det betyder att be Jesus att komma in i hjärtat, öppna sin inre dörr så han kan skapa nytt i ditt liv. Han säger ”Se, jag gör allting nytt.” (Upp 21:5). Han säger också: ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” (Upp 3:20)

Guds rustning

”Så vi är inte hjälplöst utlämnade åt ondskan! I Ef 6:10-20 Kan vi läsa om detta. ”10Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. 11Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. 12Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. 13Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. 14Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar 15och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om frid. 16Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, 17och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. 19Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, 20vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.

Några kommentarer:

hålla stånd mot djävulens lömska angrepp” Djävulen är lögnare och kommer ofta åt vårt känsloliv så vi orkar inte stå kvar i ordet när vi känner oss missmodiga. I sin förbön för sina trogna ber Jesus:”Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.” (Joh 17:17)

Kampen är inte mot människor utan mot mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Därför..

Behöver vi en andlig vapenrustning! 1. SANNINGEN (Guds ord och löften). 2. RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR (vi är rättfärdiggjorda genom Jesus). 3. På fötterna behöver vi ha villigheten att gå ut med evangeliet. 4. TRONS SKÖLD, det vill säga att våga lita på det som står i Bibeln även när livet verkar tungt. Själafienden skapar alltid problem och mental oro som gör oss modfällda. 5. Den HJÄLM (som skyddar vårt tankeliv) och ANDENS SVÄRD (som vi får genom att leva nära Jesus genom hans ord).

Detta fungerar!

1.
Vår Gud är oss en väldig borg,
han är vår sköld och värja.
Han hjälper oss ur nöd och sorg
och allt som vill oss snärja.
Nu mörkrets furste vred
han vill oss trampa ned.
Stor makt och mycken list
hans rustning är förvisst.
Likväl vi må ej frukta.
2.
Vår egen kraft är här för svag,
vi vore snart nedgjorda,
men för oss går till strid och slag
vår hjälte, Herrens smorda.
Du frågar vem han är.
Han namnet Kristus bär.
Vår Herre Sebaot,
vem kan stå honom mot?
Han fältet skall behålla.
3.
Och vore världen än så stor
och full av mörkrets härar,
så länge Gud ibland oss bor
alls intet oss förfärar.
Må världens furste då
förgrymmad mot oss stå.
Han skadar dock ej här,
ty dömd han redan är.
Ett ord kan honom fälla.
4.
Guds ord de måste låta stå,
det kan de ej fördärva.
Med oss skall Gud i striden gå,
hans Ande gör oss djärva.
Vi fritt och glatt till mods
ger ära, liv och gods.
Det allt de taga må,
stor vinst de icke får.
Guds rike vi behåller.
Published in: on 30 november, 2020 at 08:45  Kommentera  
Tags: ,
%d bloggare gillar detta: