Livlinan

Jesus säger att jag är er frälsare. Från syndens snaror, från all livets oro och bekymmer och från sjukdom löser jag er.

Vänta er frälsning och hjälp från mig. Sade inte min tjänare från fordom: (Jeremia)

[2. Så säger Herren:

Se, ondskans vatten stiger i norr,

det blir till en svallande flod.
Det översvämmar landet och allt vad där finns,
städerna och alla som bor i dem.
Människor ropar i nöd,
alla som bor i landet jämrar sig,
3. när hingstarnas hovar stampar,
när vagnarna rasslar och hjulen dånar.
Fäderna ser sig inte om efter barnen,
deras händer är förlamade.”]

Men hemsökelsernas alla vågor kunde inte dränka dem, ty för dessa gällde de ord som löd: ”Han räckte ut sin hand från höjden och fattade mig, han drog mig upp ur de stora vattnen.”

Livlinan, räddningslinan, är den lina, som går från själen till Gud. Den består av tro och kraft. Den linan är stark och bärkraftig; och ingen själ, som genom den är förbunden med Gud, kan överväldigas eller krossas av vad det vara månde. Förtrösta därför; förtrösta och frukta inte.

”Se på fruktträden. De står där avklädda sin skönhet, beskurna, klippta, vanställda och kala. Men genom de mörka, till synes döda grenarna strömmar tyst och omärkligt det andliga livets sav. Och se, med vårsolen kommer nytt liv; blad, knoppar, blommor och till sist frukten frukt som just genom beskärningen blivit tusenfalt bättre.

Kom ihåg att ni är i den store Trädgårdsmästarens händer, hans som inte gör några misstag då han beskär. Var därför lyckliga och glada. Glädje är själens sätt att sträcka sig mot mig, er Gud för att säga sitt ”tack”.

Den är lik det nya livets sav i träden, vilken stiger uppåt mot mig för att senare söka sig uttryck i så vackra former. Upphör därför aldrig att känna frid och glädje.

Published in: on 10 februari, 2012 at 14:09  Kommentera  
Tags: , ,

Kontorstornet i Kista illustrerar ett samband som den brittiska banken Barclays Capital funnit: att byggandet av skyskrapor allt som oftast pågår parallellt med ett skeende som leder till en härdsmälta i ekonomin.

På många sätt är Bibeln svårbegriplig eftersom den sammanblandar vårt liv här och nu, med ett andligt skeende i den himmelska världen. Förståelsen för detta har alltmer tynat bort eftersom våra präster och prelater tillsammans man andra som anställts i kyrkor och församlingar med tiden förlorat sin inre förståelse för den makt som har beskrivit vårt läge i tillvaron.  I Bibeln beskrivs en andlig logik som talar om vår situation här på jorden utifrån ett andligt perspektiv.

I mitt förra inlägg visade jag på egna erfarenheter av hur den andliga verkligheten blandades in.Det var konkreta upplevelser! HÄR, mitt i vårt liv! Ändå blandades änglar in…. Vilket var inbillning? Änglarna eller erfarenheterna? Men båda kanske var verkliga? Dag efter dag lever jag här och nu, så de andliga erfarenheterna tenderar att suddas ut. Därför blir jag ibland uttömd. Det finns de som inte ser att de blir uttömda och då fortsätter de med sitt arbete i församlingen och allt bara blandas ihop.

Vad jag nu vill visa på är ett annat drag i Bibeln, och det är hur olika händelser tenderar att återkomma gång på gång med samma betydelse i den andliga världen. Jag börjar med antikrist:

I  1:a  Johannes brev 2:18 går det att läsa:”Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. . .” Vi talar om en antikrist… det gjorde man då också -Nero, Napoleon, Hitler- m.fl. Alla hade drag av den kommande antikrist. Men tiden var ännu inte mogen. Vem det blir återstår att se, men ”introduktionen pågår”.

Jag fortsätter med en sak som bygger på 1 Mos 11:1-9:”1. Hela jorden hade samma språk och samma ord. 2. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. 3. ”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. 4. De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.”

5. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. 6. Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. 7. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” 8. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. 9. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.”

Av olika skäl är detta ett maktspråk jag inte förstår, men det förekommer fortfarande. FÖLJANDE text fann jag i ”E24” Parallellen är obetalbar till Babels tiorn och dess konsekvenser.

BILDEN får komma med, även om texterna är utan tillräcklig kontrast, så de är svåra att läsa. Men artikeln beskriver det hela!!

För större, skalbar, grafik klicka på länken nedan till höger.

”Toppen är nådd när skrapan står klar

2012-02-02 | Publicerad 11:33  |  Uppdaterad 2012-02-03, 13:56

Slump eller samband? När en ny skyskrapa modell XXXXL står klar tycks också värsta krisblixten slå till på en tidigare konjunkturhög klar himmel. Bäva månde Kina när Shanghai Tower är färdigbyggd, eller Saudiarabien när den saudiska kungafamiljens praktprojekt Kingdom Tower tar påtaglig plats en dryg kilometer upp i skyn.

Klas Andersson

Ur ett globalt perspektiv är skyskraporna i Sverige inga skrytskrapor men Kista Science Tower är ändå ett blickfång i Stockholmsregionen. Just fallossymbolen i detta byggnadskomplex, som omfattar sex byggnader, är 117 meter hög. Bygget tog sin början sommaren 2000 och stod färdigt drygt två år senare.

Millennieskiftets it-yra hade då gett stora biverkningar. Höga förväntningar på en ny bransch gav brant fall – inte bara en it-kollaps utan även en fastighetskris här hemma med många tomma lokaler och fallande hyror. Det gällde inte minst Kista i norra Stockholm med en vakansgrad på över 30 procent för kontorslokalerna där.

Kontorstornet i Kista illustrerar ett samband som den brittiska banken Barclays Capital funnit: att byggandet av skyskrapor allt som oftast pågår parallellt med ett skeende som leder till en härdsmälta i ekonomin.

Byggboomen för riktigt höga byggnader är således ett slutresultat av en tid då aktiviteten i ekonomin varit för hög, snedfördelad och präglad av en påtaglig framtidsoptimism. Men verkligheten kommer ikapp och leder till att en hög konjunktur tas ned på jorden igen, om än skyskrapan ståtar kvar där på sin höga höjd och minner om glansperioden.

Barclays Capital har inte sneglat på den svenska marknaden precis utan härlett sambanden genom att studera historiska skyskrapebyggen i tunga nationer, i väst och i öst. En tydlig koppling till kris var tidigt 1930-tal. En byggboom hade då fött de klassiska skyskraporna Chrysler Building och Empire State Building på Manhattan i New York. Strax därpå slog den stora depressionen till.

Ett tidigt exempel på parallellerna kris/skyskrapa kan skrivas 1873, i samma stad. Då stod den byggnad som anses vara världens första skyskrapa, Equitable Life Building, färdig. Det sammanföll med en fem år lång recession.

USA var nationen som tidigt tog kommandot i skyskrapeskapandet och särskilt då i städerna Chicago och New York.

USA behöll sin globala dominans in på 1990-talet då nationer med hög tillväxt i Asien såg till att det också blev mycket hög tillväxt på nya byggnadsverk. Således skapades bland mycket annat Petronas Towers i Malaysia. Tvillingtornen i Kuala Lumpur, som under cirka sex år också bar titeln världens högsta byggnad, var färdiga 1997–1998 och som av en händelse – eller naturligt samband – följde en asiatisk finanskris.

Det går förstås att med statistisk härleda samband till det mesta. Genomgången om skyskrapor och sambanden med finansiella kriser bör läsas med en nypa salt.

Men onekligen finns det många slående paralleller historiskt, vilket grafiken här nedan visar.

Så visst finns anledning till oro om vilka kommande kriser som är att vänta i nationer där skyskrapor är högsta mode. Barclays Capital hissar varningsflagg för inte minst Kina. Av världens nu pågående 100 högsta byggprojekt av skyskrapor återfinns runt 40 i just Kina. En del av dessa blir också extremt höga.

Ett tongivande skyhögt exempel är Shanghai Tower som väntas vara färdigbyggd om två år, då tornet har nått den officiella höjden 632 meter bestående av 128 våningar. Tvärbromsar tillväxtlokomotivet i öst då?

Inte lika hög, men ändå. 541 meter hög inräknat sin tv-mast blir One World Trade Center, tidigare kallat Freedom Tower. Den hamnar på platsen för de raserade tvillingtornen World Trade Center i USA. När den väntas stå färdig i slutet av nästa år blir den USA:s största byggnad. Omräknat till fot blir höjden 1776 fot, en siffra som representerar året för USA:s självständighetsförklaring.

Skyskrapornas skyskrapa blir däremot Kingdom Tower, ursprungligen tänkt att sticka upp 1,6 kilometer i skyn och då under namnet The Mile-High Tower. Den saudiska kungfamiljen har lättat på plånboken och satsar på detta prestigebygge, i den saudiska hamnstaden Jeddah.

Nu har dock skrapan skrapats på höjden och väntas ”bara” bli drygt en kilometer hög med en prislapp på 7,6 miljarder svenska kronor.

När den är klar, senast om fem år, klår Kingdom Tower världens nuvarande högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai, med runt 200 meter på höjden.

Bäddat för en ny oljekris?”

Detta är INTE skrivet utifrån Bibelns horisont men med samma tendens och bastant händelsebaserad erfarenhet.

By the way:”Turning Torso i Malmö, Färdigställd 2005″! 5 år därefter började Malmös våldsvåg  på Islamic Center. ”Det började redan på nyårsaftons natt när moskén på Islamic Center besköts. Den pågår än.

Är allt detta tillfälligheter, eller finns det ett andligt pekfinger med i bakgrunden? Jag vet inte, men det följer Bibelns sätt att beskriva tillvarons händelseförlopp. En slags praktisk profetia kan man säga!


Published in: on 3 februari, 2012 at 22:42  Comments (1)  
Tags: , , ,
%d bloggare gillar detta: